Početna / Begin

HRVATSKI JEZIK

 

 

RJEČNIK TUĐICA

 

ENGLEZKO-HRVATSKI I HRVATSKO-ENGLEZKI RJEČNIK OBAVJESTNIČKOG NAZIVLJA

 

RJEČNIK BOSANSKO-MUSLIMANSKOG NARJEČJA

 

RJEČNIK ČAKAVSKOG (GROBNIČKOG) NARJEČJA

 

 

ČLANCI O HRVATSKOM JEZIKU IZ DOBA N.D.H.

 

HRVATSKE NARODNE RIEČI – MJESTO TUĐICA

(Primjeri iz Poglavnikove knjige >>Strahote zabluda<<)

>>Nova Hrvatska<<, god. I., br. 111, 18. kolovoza 1941.

 

RAZLIČIT ODNOŠAJ HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA PREMA TUĐICAMA

>>Novi list<<, god. I., br. 133, 9. rujna 1941., str. 6

 

PISANJE >>IE<< I >>IJE<< U KORIENSKOM PRAVOPISU

>>Nova Hrvatska<<, god. III., br. 13, 16 siečnja 1943., str. 4.

 

STARČEVIĆ KAO BORAC ZA HRVATSKI JEZIK

A. B. Klaić, ,,Spremnost'', god. I., br. 8, 19. travnja 1942., str. 9-10.

 

NEKADAŠNJE I DANAŠNJE JEZIČNE NOVOTVORINE

A. B. Klaić, >>Hrvatski list<<, god. XXII., br. 264 (7254), 23. rujna 1941., str. 10-11.

 

TURCIZMI U HRVATSKOM JEZIKU

Muhamed Hadžijahić, ,,Hrvatski narod'', god. VI., br. 975, 3. ožujka 1944., str. 4. Članak je podpisan s -h-.

 

 

SUVREMENI ČLANCI O HRVATSKOM JEZIKU

 

Rieči s završetkom "nje" i "ba"?

A.V. (Objavljeno 22. travnja 2008.)

 

Sažeto o hrvatskom korienskom pravopisu

Objavljeno 07. 04. 2005. na >>http://govori.tripod.com/koriensko2002.htm<<

 

Srbsko izsmijavanje okolo hrvatskog korienskog pravopisa

 

Ljudevit Jonke i borba za korienski pravopis

 

Osuda Zidićevog provukovskog pravopisa

 

Hrvatski je bio svjetski jezik

 

Kratak osvrt na jezik

Filip Barišić, 24. siečanj 2009.

 

 

DRUGI MREŽOPISI O HRVATSKOM JEZIKU

 

INSTITUT (IZTRAŽIONICA) ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE

 

 

 

Free Web Hosting