Povratak / Back

RJEČNIK TUĐICA U HRVATSKOM (BOSANSKOM) JEZIKU

 

Slični uradci na svemrežju i u stvarnosti:

 

Rječnik tuđica povezanih s nazivljem u Sinjskoj alki:

http://free-st.t-com.hr/Sinj/rjecniktudica.html

 

Bogoslav Šulek: RJEČNIK HRVATSKO-NJEMAČKO-TALIJANSKI ZNANSTVENOG NAZIVLJA

 

http://hr.metapedia.org/wiki/Tudjice_u_hrvatskom_jeziku

 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Nagrada_Dr._Ivan_%C5%A0reter

 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Novotvorenice

 

http://www.google.hr/books?id=Lw0tAAAAYAAJ&pg=PA873&dq=%C5%A0ulek&lr=#v=onepage&q=%C5%A0ulek&f=false (Šulekov njemačko-hrvatski rječnik)

 

http://grgur.irb.hr/Hrvatsko.mislilisxte/krivotvor/Krivotvorenice.html (Tomislav Ćosić i Zorislav Šojat)

 

prof. Marijan Krmpotić: http://govori.tripod.com/gushitba_poglavnika.htm (sustavna gušitba hrvatske rieči)

 

Mate Šimundić: RJEČNIK SUVIŠNIH TUĐICA U HRVATSKOMU JEZIKU

 

KORIENSKO PISANJE (1942.)

 

Franjo Cipra i Adolf Bratoljub Klaić: HRVATSKI PRAVOPIS, Zagreb 1944.

 

Marko Samardžija: Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u NDH

 

Bratoljub Klaić: RJEČNIK STRANIH RIJEČI

 

Ljiljana Kolenić: POGLED U TVORBU STAROGA HRVATSKOGA GRAMATIČKOG NAZIVLJA

 

Vladimir Loknar: RJEČNIK LATINSKOGA I HRVATSKOGA MEDICINSKOG NAZIVLJA (2003.)

 

Ivan Branko Šamija: RJEČNIK TUĐICA HRVATSKIH RIJEČI

 

Ivan Branko Šamija: RJEČNIK JEZIKA HRVATSKOGA (sjedinitba: čak., štok., kajk.)

 

NAPOMENA U VEZI RJEČNIKA:

Ovaj rječnik ima za cilj omogućiti uporabu što više izvornijih hrvatskih rieči za gotovo svaku tuđicu. Hrvatski nazivi su pisani korienskim pravopisom (većinom po A.B. Klaiću iz 1942. i 1944.) Prednost je dana izvornim hrvatskim riečima, a zatim riečima staroperzijskog i slavenskog (uključujući druge slavenske narode) podrietla koje se na neki način ne moraju držati za tuđice s obzirom na podrietlo hrvatskog naroda. Također, ukoliko je neki tuđi naziv dan ne po značenju već po imenu mjesta, biljke, božanstva..., tada nije na silu tražena hrvatska istoznačnica ako već nije postojala u narodu, ter ako ju je nemoguće prevesti. Isto tako su uvažene i stare tuđice koje su u srednjem vieku i prije ušle u hrvatski jezik (pojedine mongolske, indovedske, akadosumerske...). ALI NARAVNO CILJ JE UVIEK PRONAĆI ŠTO VIŠE IZVORNIJU HRVATSKU RIEČ AKO JE TO MOGUĆE.

 

A

aberacija (lat.) - zastranjivanje, skretanje s puta (sve Klaić); izobličenje, izkrivljenje, odklon (rječnik DGU)

Aboriđini - Polnebjani (čakavica-metapedia)

absolutistička monarhija - bezuvjetna kraljevina

abstrakt/apstrakt - nacrtak

abstraktno - misaono, misleno, pojmovno, nezorno

absorbcija - upijanje, skrljivost (Šulek)

aceton (lat.) - ocat, sirće

adaptacija/adaptacia (lat.) - prilagođivanje, prilagodba; preinačenje, preinaka, preuređenje, preuredba, preudešenje

adapter - prilagođač, preinačitelj, preudešivač, preuređivač

ada (tur.) - sprud (metapedia)

adet (tur.) - zakoni osnivani na običajnom pravu; građanski zakoni

adhezija - prionitost (Šulek)

adicija (lat.) - sbrajanje, sbroj, dodavanje, sabiranje (Klaić)

admin - urednik

admiral - vrhovni zapovjednik ratne mornarice; marjakyr (starohrv.-čakavski)

adrenalin - ledvičak (sve D.V.) (vrsta tjelesnog poticatelja kojeg izlučuje ledvica)

adresa - naslov, prebivalište, nalazište

adresant - naslovnik, primatelj

adresar - naslovar, prebivalištar

adžami-oglan - neizkusno strano diete, dovedeno iz osvojenih zemalja

aerobaza - zrakoosnovica (izravan prievod)

aerodrom - zračna luka

aerofotogrametrija - zračno svjetlopisomjerstvo (D.V.)

afektirati - hiniti, praviti se

afera (fran.) - sukob, nepriličnost, spletka

afinitet (njem.) - srodnost, srodstvo; privlačnost, naklonost, naklonjenost, sklonost (sve Šimundić)

aforizam - uzrečica

afrikat - slivenik (glas u slovnici)

aga (tur.) - gospodin, gospodar, dostojanstvenik

agava (grč.) - loparina (čakavski)

agencija (lat.) - zastupstvo, zastupničtvo, posredničtvo, ustanova, poduzeće; posredstvo, posrednička kuća; sabirnica podataka za novine, novinara, novinarnica; oddjel (sve Šimundić)

agent (lat.) - zastupnik, posrednik, trgovački putnik, predstavnik, opunomoćenik; izvidnik, obavještajac, uhoda, njuškalo, njuškar (sve Šimundić)

agrar (lat.) - njiva, oranica, zemlja, zemljište; posjed, zemljoposjed; zemljoposjedničtvo, zemljodjelstvo, poljodjelstvo, poljoprivreda (sve Šimundić), poljopriradba

agregacija - nakupitost (Šulek)

agresija (lat.) - pristup; govornikova pristupna besjeda na sudu; napadaj; nasrtaj, nasrnuće; nasilje, nasilničtvo; navala (sve Šimundić)

agrimensor - starorimski mjernik

ahinjak (tur.) - zabava

ahiret (arab.) - islamski raj, nebesa

ahmak (tur.) - neuračunljiv; budala, glup, ograničen

ahmedija (tur.) - muslimanski ovoj oko glave, glavopkrivalo, glavoovoj

ahiret (tur.) - drugi sviet, zagrobni život

ajkula - morski pas

akacija (grč.) - bagrem

akademija - znanstveni zavod, sveznanovnica (D.V.); družtvo književnika, znanstvenika, umjetnika; sveučilište, visoko učilište (sve Klaić)

akaunt - račun

akcent (lat.) - naglasak

akomodacija oka - prilagodba oka

akord - sazvučje

akreditirati (nje.) - ovlastiti

akreditiv - vjerovnica, vjerodajnica (Cipra)

akromat (grč.) - (a-ne+chroma-ličilo); krasilokid, ličokid, risokid, ličobris, risobris (sve D.V.)

aks/aksa (lat.) - os, osovina (sve Šimundić)

aksialan (fran.) - osni, osovinski (sve Šimundić)

aksiom (grč.) - cienim, držim vriednim, usvajam; očevidna spoznaja; činjenica; vrhovni zakon; očitost (sve Klaić); osnovna istinita tvrdnja

aksonometrija (grč.) - osomjerničtvo, osomjerstvo

akter (lat.) - vršitelj, obavljač, sudjelovatelj, sudionik; upravnik; govornik; glumac (sve Šimundić)

aktivan - djelatan

aktivirati (njem.) - oživjeti (djelo, podhvat), zaživjeti; uključiti (ponovno); pokrenuti, odjelotvoriti

aktivist (lat.) - djelatnik, djelovnik; poduzimatelj (ve Šimundić)

aktivnost - djelatnost, djelovnost, poduzetnost, poduzetljivost, poduzimljivost, zauzetost; živahnost, okretnost (sve Šimundić)

akumulacija (lat.) - (accumulare-gomilati,sgrtati); nakupljanje, gomilanje, sgrtanje radnosti (sve Klaić); skupljanje, nakupnica, nakupljač (sve D.V.)

akumulator - munjosprem, strujosprem

akustika - zvučnost, vesarstvo (naziv iz družtva Sv. Jeronima)

akuzativ - osvađajući (Ljubušak), obtužujući

akvarel - vodomastna slika

alat (tur.) - oruđe, sprava, pribor

album (glasbeni) - glasbosbornik (D.V.), nosač zvuka

alčak (tur.) - momak; vragolan

alegorija (grč.) - inokaz

aleja - uređen vrt, drvored (B. Klaić)

alfa-numerički - brojčano-slovčani, slovobrojčani

algebra - obćebrojba (D.V.) (dio računoslovlja koji proučava radnje s obćim brojevima)

algoritam - pravilan postupak pri računanju (Klaić); računored (D.V.), naredboniz (D.V.)

alimentacia - skrbnina

alka (tur.) - prsten, obruč, kolut

alkal - lužna sol (Klaić), pepeljača (Klaić), pepeljika (Klaić)

alkalija - lužina

alkalni - lužovni, lužni (izravni prievodi)

alkalni metali - lužovne kovine

alkemija - zlatotvorstvo

alkohol (arab.) - opojno piće, žesta

alkoholičar - pijanac

aloje (arab.) - loparići (čakavski metapedia)

alternativa - dvobir, drugobir (D.V.), druga (pričuvna) mogućnost ili rješitba
alternator (lat.) - (alternus-izmjeničan); izmjenostrujnik (D.V.), izmjeničnik (izravan prievod), izmjeničar (izravan prievod); stroj za proizvodnju izmjeničnih struja

aluminij - glinik (Šulek)

alveolar - nadzubnik (suglasnik)

amajlija (tur.) - zloštit (D.V.), urokoštit (D.V.)

amandman - popravak, izpravak, dodatak, dopuna

ambalaža (fran.) - omotak, omotavanje, zamotak, zamotavanje; slaganje

ambasador - veleposlanik, poklisar

ambicija - uspjeholjublje (D.V.), častoljublje, častohleplje, slavoljublje, pohlepa, težnja, izticanje, nastojanje, željnost
ambiciozan - uspjeholjubiv (D.V.) častoljubiv, častohlepan, slavoljubiv, slavičan, čeznutljiv, pohlepan, tašt, radišan

ambijent (lat.) - sredina, okolina; družtvo u kojem čovjek živi i radi (sve Klaić)

američki (španj.) - semerni (čakavica - metapedia)

Amerika (španj.) - Semeraj (čakavica - metapedia)

amidža (tur.) - stric

amidžić (tur.) - stričević, bratić

anahronizam (grč.) - zastarjelost, nesuvriemenost

anakronizam (grč.) - zastarjelost, nesuvriemenost

analitički - razglabajući, razčlanjujući

analitika (grč.) - razčlanba, razglaba

analiza - razčlanba

analogan (grč.) - sličan, istovrstan, odgovarajući, pogodan, suglasan, odnosan, stvaran

analogija/analogia (grč.) - razmjernost, razmjerje, skladnorednost (sve starohrv.); sklad, odnos, sličnost, istovrstnost; slaganje, podudaranje, srodnost

anatomia - čestoslovlje (Šulek), tieloznanstvo (D.V.)

android (grč.) - (andro-čovjek,eidos-lik,izgled) (Klaić); čovjekovnik (D.V.), čovjek-stroj

anđeo (grč.) - poslanik, glasnik, zaštitnik

anemičan (grč.) - slabokrvan

anemija (grč.) - slabokrvnost

angažman (fran.) - obveza; zalaganje, zalog; sukob, boj; najam, pogodba, ugovor; plaća; primitak u službu, uposlenje, zaposlenje

angurija (stara perzijska tuđica) - lubenica

animacija - pokretničtvo (D.V.), slikokret (D.V.), pokretoslik (D.V.)

ansambl - zajednica, skup glumaca ili glasbenika, skupina za zajedničko izvođenje

antartički (grč.) - najjužniji, sorinski (čakavica - metapedia), podsorinski (D.V.-metapedia)

Antarktika (grč.) - Podsorinje (D.V.-metapedia)

antena (lat.) - (antenna-motka za jedro,križak,jedrenica); ticalo, pipalo; stup, križ, okrižica (sve Klaić); valostup (D.V.), valovnik (D.V.)

anti - protu

antilopa (grč.) - kuzala (staročakavski-metapedia), kozela (kajkavica-metapedia)

antinaturalizam - protuprirodnost

antipatičan (grč.) - odbojan (metapedia), neprivlačan (metapedia)

antologia (grč.) - sbirka izabranih književnih djela

antonimi - suprotnice

anuitet - godiština (Cipra)

aorist (grč.) - neomeđen, bez roka; prošlo svršeno vrieme

aplikacija/aplikacia - (applicare-približiti;dodati,sdružiti); primjena; uporaba, upotreba (sve Klaić); primjenjiva podpora (u računalstvu), primjenica

apostol (grč.) - poslanik, vjerovjestnik

apostrof - izostavnik (Cipra)
apoteka - ljekarna

apozicija - suprilog

aprovizacija - obskrbište (Cipra)

apscisa (lat.-mat.) - sječica (Klaić)

april - travanj

a priori (apriori) - unapried

ar - stor (Šulek)

arbitraža - izborni sud, osuda, presuda, procjena, rješavanje

arc - luk

argument - nepromjenljiva vriednost (računski izraz), vriednostnica, dokaz, razlog, opravdanje

arhaičan (grč.) - star, prastar, starinski, zastario, nesuvriemen

arhaizam (grč.) - prarieč, zastarica

arheologija - staroslovlje (D.V.), starinarstvo (metapedia)

arhipelag - otočje

arhitektura - graditeljstvo
arhiva - pismohrana

aritmetički - računski

aritmetika - računstvo

arkada (lat.) - luk; stupovlje, svodište

arktički (grč.) - urinjski (čakavica-metapedia), najsjeverniji (metapedia)

Arktik (grč.) - Urinje (čakavica-metapedia), Najsjever (D.V.-metapedia)

armatura (lat.) - (armatura-oružje;oružani vojnici); naoružanje, obranbena oprema, oklop; udrikresi ratnih brodova; kovinski dielovi (u građevini) (sve Klaić), kovinovlje, kovičnjaci, kovnice, kovinski kostur (sve D.V.), kostur (Šamija)

arogantan - drzak, obijestan, osoran, pomalo i bahata osoba koja je puna sebe
aroma - vonj, začin

aršin (tur. - mjera)) - lakat (metapedia)

artičoka (arab.) - dragušica (metapedia)

artiljerija - topničtvo (stara turska tuđica), udrikreštvo (D.V.), gromokreštvo (D.V.)

asfalt (grč.) - zemljana smola (izravan prievod), paklina, smolina, zemna smola (sve Klaić)
aspekt (lat.) - izgled, pogled, gledalište, vidik, osnova; lik, oblik, vanjština, pojava, podoba; lice

astma - sipnja, zaduha

astrognozija (grč.) - zvjezdoslovlje (metapedia)

astrologia (grč.) - zvjezdoznanstvo, zvjezdogatanje (metapedia)

astronaut (grč.) - zvjezdoplovac, svemiroplovac
astronom (grč.) - zvjezdoplovac, svemiroplovac

astronautika (grč.) - zvjezdoplovstvo, svemiroplovstvo

astronomia (grč.) - zvjezdoslovlje

ašik (tur.) - ljubavnik

ašikluk (tur.) - ljubakanje

ašov (mađ.) - lopata za kopanje, kopača, lopata, kijača (sve Šimundić)

ataše (fran.) - međudržavoslovni savjetnik

atelijer (fran.) - umjetnička radionica

atlas - sbirka/zbirka zemljovida

atmosfera - ozračje, dahokrug (Šulek), uzdušje, parokrug, zrakokrug (D.V.), razpoloženje, zrak kojim je obavita zemlja

atmosferski - zračni, uzdušni

atom (grč. a - ne + temno - režem, siečem, ciepam) - najsitnotvar (D.V.), tvarotvor (D.V.), nesječak (starhrv.), drobnica (starohrv.), nerazdjelak (starohrv.), nesjek (starohrv.); drugim riečima atom je necjepljiva tvar, jerbo je to najsitniji dio tvari

atribut - pridjevak; osobina

audiovizualnost - zvukovidnost (D.V.)

auditorijum - slušateljstvo

august - kolovoz

aukcija - dražba

aula - dvorana za predavanja; predavaonica

auspuh (njem.) - izpuh, odušak, izpušnik (Šamija)

Australija (lat.) - Polnebje (čakavica-metapedia)

australski (lat.) - polnebjanski (čakavica-metapedia)

autentičnost (grč.) - izvornost, istinitost, vjerodostojnost, načelnost (sve Šimundić); istosličnost

auto - samovoz, prometalo
autobus (skraćenica od automobilski omnibus) - ljudovoz (D.V.), sabirno vozilo, svevoz (izravni prievod)

autocesta - samovoznica, samovozna cesta, veleprometnica

automat (grč.) - samo od sebe krećući, samo od sebe, slučajan; samokret (mala strojnica) (sve Šimundić); samostroj, samorad, samosprava, samonaprava, samouređaj, samoodsebnik (sve D.V.)

automatska puška - samopucajući samokres (D.V.)

automatski - nehotičan, nesvjestan, samosvojan, samo od sebe (sve Šimundić); smoradan, samostrojan (sve D.V.)

autonomija (grč.) - nezavisnost, samouprava (sve Klaić), samoredstvo (D.V.), samozakonstvo (D.V.)

autopilot - samoupravljač (D.V.)

autoritet (njem.) - ugled, uzor, utjecaj; poštivanje, štovanje; dobar glas

autorski tekst - orječak (Šamija)

autoškola - vozoučilište (D.V.), vozonauk (D.V.)

avans (fran.) - predujam, unapredak, uplata na račun; korist, prednost, probitak, probitačnost; dobit, dobitak, zaslužak (sve Šimundić)

avatar (pričaonica) - sebeslik (D.V.), samoizgled

avenija (fran.) - prilaz, pristup; drvored, veleulica (sve Šimundić)

avet (tur.) - sablast, utvara

avion - zrakoplov

avlija (tur.) - dvorište

azil (fran.) - utočište, sklonište, pribježište, skrovište
aždaja (perz.) - zmaj

 

B

babica - primalja

backstage - zapozorje

badalj (stara perzijska tuđica) - trnje (metapedia), bodljike (metapedia)

bager - jaružalo (stara turska rieč), dubilo (Šulek)
bajpas - premostnik

bakar - mjed (starohrv.), kotlovina (starohrv.)

bakljada - svjećarija, svjetlarija, lučarija, zubljarija

bakterija - sitnobiće (D.V.), jednostanično tielo

balvan (tur.) - klada, trupac, povaljeno deblo; zapreka, prepreka, pregrada, greda (na prometovnici)

balsam/balzam (grč.) - dragomast (Klaić-stara rieč), pomast (metapedia), dragokljuk

bambus (eng.) - trstovina (metapedia), veletrska (metapedia)

banalan (fran.) - obći, odtrcan, svačiji, običan, prost, jednostavan; svakodnevan, svakidašnji, svakdašnji

banda (tal.) - lupežka družina, rulja, ološ, podzemlje, skitnice, lupeži

banda (gotski) - strana

banka - štedionica, novčarnica

banner - zastavičnjak (A.V.)

bar (tur.) - dajbud (staroštokavski), majkol (staročakavski), premda, makar (stara perzijska tuđica), najmanje, u najmanju ruku

baraka (arab.-španj.) - suša, nadkrovnica, pojata, daščara

baratati (indovedski-tal.) - rukovati (meatpedia i Klaić)

barbar (grč.) - divljak, vlaj (metapedia-primorski), okrutan, poživinčen, surov, neuljudan

barem (tur.) - dajbud (staroštokavski), majkol (staročakavski), premda, makar (stara perzijska tuđica), najmanje, u najmanju ruku

barij - težik (Šulek)

barikada (fran.) - pregrada; naravna zapreka, brana, priečnica (sve Šimundić)

barjak (perzijski) - zastava (metapedia govori da je to srbski), stieg, ponosnica (A.V.)

barometer - tlakomjer (Šulek)

baršun (mađ.) - pliš (francuska stara tuđica - Klaić), nježna tkanina

barut (tur.) - oružani prah

baš (tur.) - doista, upravo

baša (tur.) - prvak, glavar, krilnik

baština (stara perzijska tuđica) - naslieđe (metapedia)

bataljun - bojnica (Cipra)

bataljunski - bojnovski, bojnin

baterija (izvor struje) - munjosprem, strujosprem; sitnostrujnik (D.V.)

baterija (fran.) (topnička) - tučnjava; topnička posluga (stara turska tuđica), topničtvo (stara turska tuđica); bubnjanje; kresivo; bitnica (Cipra)

bauljati (srb.) - teturati (metapedia), glavinjati (metapedia)

baza - osnovica, osnova, središte, polazište, oslonac, oslon

bazen - plivalište, kućno plivalište

baždarenje - umjeravanje, namještanje

beba (eng.) - dojenče, djetešce

bedak (perzijski) - blesan (metapedia), glupan (metapedia)

bedemi (tur.) - zidine (metapedia), utvrđenja (metapedia)

bedž - oznaka, grb

behar (tur.) - cviet (na drvetu); vonj; proljeće

beharati - cvasti, cvjetati

belaj (tur.) - težkoća, nesreća, nevrieme

besjeda (stara indovedska tuđica) - rieč (metapedia), govor (metapedia)

beton (fran.) - skrut (Šamija); vapnopiesak (D.V.), pieskovap (D.V.); otvrdnula smjesa pieska, šljunka, vapnopraha i vode

betonirati - oskrutiti (Šamija)

bezbeli - sigurno, jamačno

bezbjedan (rus.) - obskrbljen, bezbrižan, neugrožen, miran

bezuspješno - neuspješno

bibliograf - knjigoznanac; knjigopisac

biblioteka - knjižnica

bicikl (lat.-grč.) - dvokolica, dvokružnjak (D.V.)

biljeg (stara mongolska tuđica) - pečat, naljepnica

binarno - dvostruko, dvojno; dvoosnovično, dvojedinično, dvobrojno
biocenotika (grč.) - zajedničarstvo (metapedia)

biografija (grč.) - životopis

biokemija - životolučba (D.V.)

biologija - prirodoslovlje, životoslovlje

biskup (baltopruski) - prvosvećenik (metapedia)

biskupija (baltopruski) - bogomoljna pokrajina

biskvit (fran.) - dvopek, suhar (sve metapedia)

bista (fran.) - gornji dio tiela, poprsje (sve Šimundić)

bitan - važan

bitanga (mađ.) - skitnica, propalica

bitumen (njem.) - smolasta tvar (Šamija), paklina (Klaić)

bivati - postojati

bizaran - nastran (Cipra)

biznismen - trgovac, poslovnjak, poslovnež

bizon (grč.) - zubar (starohrvatska-metapedia), bikodlak (čakavica-metapedia)

blagdan (stara indovedska tuđica) - svetak (metapedia)

blagovremeno - pravodobno

blasfemija (grč.) - bogohulstvo, težko psovanje

blazina (baltopruski) - pokrivač; poplun

blenuti - buljiti, zuriti

blinker (njem.) - tinjalica; mamac (u ribičiji)

blok (fran.) - kamen, stiena, litica; panj, trupac, klada; množtvo, hrpa, gomila; cjelina; velik komad (sve Šimundić); spoj, znakospoj (D.V.), predmetoskup (D.V.), crtežoskup (D.V.) sgradoskup/zgradoskup (D.V.); skup jedinica podataka kano što su zapisi, rieči, znakovi ili brojčani podatci koji se nalaze na uzastopnim pamtilnim bivalištima.

blokirati (njem.) - obsjesti, obsiedati, obkoliti, okružiti; zatvoriti; spriečiti, prepriečiti, zapriečiti, presjeći; smiriti, umiriti; umrtviti; zamrznuti; upisati, unieti u popis (sve Šimundić)

blond (fran.) - svjetlokos, plavokos

boca (tal.) - staklenka (Šimundić), pićovnik (D.V.)

bodriti (rus.) - ohrabrivati, navijati

bodul (stara perzijska tuđica) - otočanin (metapedia)

boja - mastilo, mast, šarka, šara, okraska, krasilo, oslik, civet, ličilo

bojice - crtalice, krasilnice, resilnice

bojler (eng.) - onaj što vri, varilo; kotao, parni kotao; kotlić, kotao, mlačilo, grijalo; vodogrijač (D.V.), grijokotal (D.V.)

bolu - bole

bomba - pakleni stroj (radnjak), praska

bon (fran.) - doznaka, potvrda; priznanica (sve Šimundić)

book marker (bookmark) - straničnik (natječaj za hr.rieč), štionik (natječaj za hr.rieč), dočitnica (natječaj za hr.rieč)

botanika - biljavoteljstvo (starohrv.)

breme - brieme
brdski - gorski (metapedia)

brđani - gorštaci (metapedia)

brek (lat.) - lovački pas, pas

briga - skrb

brigada (vojska) - sdrug
brigadir - sdružnik

briket (fran.) - opečica, mala opeka; grumenica (za ogrjev - Šimundić)

brlog (mađ.) - jazbina, sklonište

brojka - broj, znamenka (metapedia)

brom - smrdik (Šulek)

bronco (tal.) - mjed, tuč (sve Klaić)

browser - prebirnik

brzo (slav.) - hrlo

bubreg (tur.) - ledvica (alpskohrvatski)

budala (tur.) - blesan, glupan

budilnik - budilica, klepetalo (Lika)

budući da - jer, jerbo, zbog, zbogradi (sve metapedia)

bujrum (tur.) - zapoviedajte, izvolite

buka (stara perzijska tuđica) - galama (metapedia)

bukagije (tur.) - okovi, lanci, lisičine, zavezice, gvožđa; klade za sužnje

bunar (tur.) - sdenac/zdenac(NDH), studenac
bundeva - tikva, buča

bunker (njem.) - sklonište, utvrdnica; uporište; spremište

burza - novcotržnica (D.V.)

bus (skraćenica od automobilski omnibus) - ljudovoz (D.V.), sabirno vozilo, svevoz (izravni prievod)

bypass - prjemostnica

 

C

casual (eng.) - povriemen, nemaran, slučajan, uzputan

CD - nosač podataka, podatkonosač (D.V.)

cekin (arab.) - zlatni novčić (metapedia)

celebrity - slavnik

cement (lat.) - vapnoprah (D.V.); vapneni prah

centar (grč.) - središte, sredina

centaur (grč.) - konjolik (metapedia)

centralist (njem.) - središtnjičar

centralistički - središtnjičarski, središtnji

centralizacija - usredotočenje, usredištenje

centripetalna sila - dobjež (Šulek)

centrirati (instrument) - usredotočiti (uređaj), usredničiti, usredištiti

cenzura - nadzorba

ceremonia (lat.) - štovanje, poštovanje, strahopoštovanje, strah izražen pobožnim djelima, djelopobožnost, sveti uradak, svetost; obred

ceremoniiski - obredni

chat - čavrljalo

chip - sklopnjak

chipset - sustav sklopnjaka, sklopovlje

ciferšlus/patent - izum
cigareta - duhanosmot (D.V.), smotka (Šamija)

cigla (njem.) - opeka (Šamija)

cilindar grč.) - valjak

cink (njem.) - tutija (Klaić)

cinkati - podkazati

cipela (mađ.) - postola

cisterna - nakapnica (Klaić), nakapnjač, nakapnjača

citat - navod

civilizacija - uljudba

crkva (grč.) - bogomolja

 

Č

Čabar (stara akadosumerska tuđica) - vjedro, kabao, golida (gračaški)

čaj (mong. ime po biljki) - biljni napitak

čak (tur.) - itekako, dapače, pače (kajk.)

čakavština - čakavica

čakija (tur.) - špagni nožić, perorez

čamac (tur.) - brodić, čun

čarapa (tur.) - bječva
čaršav (tur.) - plahta, prostirka

čas (slav.) - trenutak

časovnik - mjerač vremena, dobnik, dobnjak, klepetalo

čavao (tal.) - klinac, klinčić (Šimundić)

čekić (tur.) - mlatić, batić, maljić

čeljad (mađ.) - stvorenja, bića (sve metapedia)

čemu - čeme

čestar - šikara, guštara (stara perzijska tuđica)

česta (mađ.) - vojna desetina

četrnaest - četirnaist

čili (španj.) - ljute papričice

činija (tur.) - zdjelica, kupica

činovnik (rus.) - službenik

čitati (hrv.) - štiti (staro hrv.)

čitav - cieli

čivava - strašilo (izravan prievod s indianskog)

čižma (mađ.) - škornja (čakavica i kajkavica)

čoban (stara mongolska tuđica) - pastir, stočar (sve metapedia)

čokot (tur.) - trs (stara akadosumerska tuđica), trsje, loza

čopor (mađ.) - krdo, stado

čorba (tur.) - juha

čulo - osjetilo

čuven - glasovit, znamenit

Ć

ćeif (tur.) - dobro razpoložen, veseo

ćelija - zatvorska soba

ćenifa - zahod, nuždnik

ćopav (tur.) - šepav

ćuko - pas

ćumur - ugljen

ćuprija - most

ćutke - mukom

 

D

da li - je li
daidža (tur.) - ujak

daktilografija - strojopis (radnjakopis)

daljinski upravljač - daljinac (I. Šimić, V. Primužić)

dama - gospođa

dativ - dajući (Ljubušak)

datoteka - podatkovnica (D.V.)
datum - nadnevak

decembar - prosinac, prosunac (istarski), božićnjak (istarsko-pehinski)

decimala (lat.) - desetinka (Klaić)

decimalna točka - desetna točka (mat. izraz)
decimetar - desetinomjer (Šulek)

Deda Mraz - Djed Božićnjak

defekt (lat.) - nedostatak, porok; kvar, nestašica, grieh

defektan (lat.) - nepodpun, krnj, oštećen, oslabljen, onemoćao, zaostao (u razvoju), nerazvijen; pokvaren, pogrješan

defektologija (lat.) - krnjoznanstvo (D.V.)

definicija - određenica
deformacija (lat.) - nagrđivanje, nagrda, nakaznost, unakaženje, unakaženost; izopačenje, izopačenost; izkrivljenje, izkrivljenost (sve Šimundić); izmienjenost, izobličenje (rabiti u zemljodiobi) (sve Klaić)

dekametar (grč.) - desetomjer

dekan - ravnatelj, predstojnik (visokog učilišta)

deklaracija - izjava, izjašnjenje, proglašenje, proglas, izkazivanje, očitovanje

deklinacija - sklonitba (po padežima)
dekoder - razznačnik (raznačnik)

dekret - uredba

delfin - dupin

deltoid - dvopatrojina (Šulek)

demilitarizacija - razvojačenje, razvojačba

demografija - narodobrojitba (D.V.); brojitbeno proučavanje pučanstva

demokracija - narodovlast, narodna vlast

demokratska - narodovlastna, narodovladna

dental - zubnik (suglasnik)

derivacija (rač.) - izvod

derivat - ono što je izvedeno od nečeg drugog, izvod

derivirati (rač.) - izvoditi

derviš, šeh - svećenik prosjak (muslimanski)

desert (desert) - osladak (natječaj za hr.rieč)

desilo (rus.) - dogodilo
desktop - nastolnik

detektiv (fran.) - trajni redarstvenik, potajnik, izvidnik, iztražitelj

detektor - izpitivač

determinacija (lat.) - ograničenost, omeđenost; određenost, točnost; odlučnost; utvrđivanje, ustanovljenost, presudnost, izpravnost; konac, kraj, svršetak; zaglavak, zaglavlje (sve Šimundić)

determinanta (račun) - računored (D.V.), računouvjet (D.V.)

determinirati (njem.) - ograničiti, omeđiti, označiti; uvjetovati (sve Šimundić), računoredati (D.V.)

developer (eng.) - razvojnik (natječaj za hr.rieč)

dezerter - bjegunac
dežurni - nadzorni (tako i dežurstvo - nadzor)

diabetičar - sladoraš (D.V.)

diagnostika - bolestnika (D.V.)

diagnoza (grč.) - razpoznavanje, određivanje bolesti na osnovu pregleda bolestnika; bolestnost (D.V.)

diferencijalni GPS - razlikovni GPS (SPS)

digit - dodesetna brojka, prst, tipka, pritiska

digitalan (lat.) - prstotipkalan (izravni prievod); računalan, brojevan, znamčani (obaviestnički rječnik)

digitalizirati - brojevnizirati (D.V.), računalizirati, uznamčiti (obaviestnički rječnik)

dijaspora - izvandomovinstvo, izseljeničtvo, odseljeničtvo

diktafon (lat.-grč.) - govoropis (D.V.)

diktat (lat.) - kazivati, govoriti, kazivati u pero; (imenica) naređenje, naredba, zahtjev, pritisak

diktatura - samovlast

diktirati (njem.) - kazivati u pero, naređivati, zahtievati, zapoviedati

dimenzija - protega

dinamika - kretstvo (Šulek)

dinamo (grč.) - (dynamis-sila, snaga, jakost) silostrujnik (D.V.)

dinamometar - silomjer
dinastija - vladajući dom, vladrska obitelj

diplomacija - međudržavoslovlje (D.V.), međudržavničtvo (D.V.) (pravila, načela i načini djelatnosti vlade u području međunarodnog vladoslovlja)

direk (tur.) - stup, greda, oslonac

direktan - izravan

direktor (lat.) - upravitelj, ravnatelj (sve Šamija), upravnik; voditelj (sve Šimundić)

dirigent - glasbovođa (Šulek)

disciplina - stega

disciplinski - stegovni, zaptni (sve Cipra)

disertacia (lat.) - učena razprava

disident (lat.) - neistomišljenik; odpadnik, odmetnik; svojeglavac

disk (rač.) - pamtilo, velepamtilo

disketa, zapravo "floopy disk" - Meko pamtilo ili samo pamtilo

diskurs (lat.) - razgovor, govor; razčlanjivanje

displej - zaslon

diverzant - upadajnik (M.Š.)

diverzantski - upadajni, upadajnički (M.Š.)

diverzija - upadaj (M.Š.)

divizija (vojska) - podjel (M.Š.)

dizajn (eng.) - nacrt, crtež; nakana, namjera, želja; osnova, zamisao; uzrok; izvedba; ukrasničtvo (sve Šimundić); izradba, stvaralačtvo, smišljateljstvo, umotvorstvo

dizajner - ukrasitelj, ukrasivatelj (sve Šimundić); izraditelj, stvaratelj, osmislitelj, umotvoritelj

djeljenje - dioba

dobrota - dobrina

dobrovoljac (srb?) - dragovoljac

dogandži (tur.) - sokolar

dogma - pravovjerje

dokument - zapis, spis, povelja, izprava

dokumentacija - dokazivanje, dokazba, podkrepljenje, podkrepa, svjedočanstvo, pismohrana

dokumentarno - obrazovno
donacija (lat.) - darivanje, dar; zaklada (sve Šimundić)

donator (lat.) - darivatelj, davatelj; nagrađivatelj; zakladnik (sve Šimundić)

dopadati se - sviđati se
doping (engl.) - snažitelj (D.V.); strojno mazivo; opijalo; uzbuđivač, uzbudivalo, nadraživač, nadraživalo (sve Šimundić)

dotacija (lat.) - dar; vieno; pripomoć, pomoć, davanje; pokriće (gubitaka), namira (sve Šimundić)

download - preuzimanje, skidanje (nekog sadržaja s međumrežja)

dozvola - dopustnica (tako i saobraćajna dozvola - prometna dopustnica)

dozvoliti - dopustiti
drajver (driver) - strojogon (D.V.), računalni poveznik (D.V.), pogonič (obaviestnički rječnik)

drama - igrokaz (u širem smislu); zapletaj

dramaturg - pisac igrokaza

dugme - puce

duvar - zid
DVD - slikoskladnik

dvogled - dalekozor

 

džaba (tur.) - bezplatno, darovano; uzalud

džada - put

džak (mađ.) - vreća

džebana (tur.) - strjeljivo

džekpot (jackpot) - velesgoditnjak (natječaj za hr.rieč)

džem (eng.) - pekmez (tur.) a jedini naziv koji bi mogli rabiti je mermelada

džemat (tur.) - obćina; vjerska obćina

dženaza (tur.) - mrtvac; sprovod, pokop, ukop

džep (tur.) - špag (Klaić)

dževa (tur.) - galama, vika, krika

dževap (tur.) - odgovor

džingl - najavnica
 

Đ

Đurevdan - Jurjevo

đuturum (tur.) - starac; uzet, nesposoban za rad, obnemogao, nepokretan, oronuo

 

E
edicia (lat.) - izdanje, naklada

Educirati - odgojiti, odgajati; podizati; podučiti, podučavati

efektan - učinkovit

efendia (tur.) - naslov učenih ljudi i službenika u Turskoj

efikasnost - učinkovitost
eho - jeka, odjek, zvek, glas; jauk

ehosonder - vodozvučni uređaj za mjerenje dubine, jekodubinomjer,

ekipa - momčad, skupina, postava, sastav

ekonomija – gospodarstvo, kućanstvo, skućnost; uprava

ekran - zaslon
ekranizacija - snimanje, ostvarenje, ostvarba

ekranizirati - snimiti, snimati

ekscelencija - preuzvišenost

ekspanzivnost - razpružljivost (Šulek)

eksploatacija (lat.) - izkorištavanje, izrabljivanje; crpnja; vađenje (sve Šamija)

eksploatacijsko polje - crpno polje, izkorištavajuće polje, vadno polje

eksplozija - prasak
ekspoze / ekspozej (Fran.) - izvješće, izlaganje, obrazložba, obrazloženje, prikaz

ekvivalente - istovriednice

ekvinocij - ravnodnevica

elaborat (lat.) - ostvarenje, ostvarak, izradak, rad, djelo; nacrt, smišljenak, smišljenost

elastičnost - pružnost (Šulek)

elektrana - strujana, munjara

elektron - jezgrokružnik (D.V.), jezgrokružitelj (D.V.)

elektronika - strujoslovlje (D.V.)

elektrotehnički - munjostrojarski (munjoradnjački), strujostručni (D.V.), munjoslovni (D.V.), strujoslovni (D.V.)

element (lat.) - počelo, početak, osnova, prvobitnost, prvotnost, izvor, izvornost; uzrok, uzročnost; osnovnik (D.V.), jednotvar (D.V. u lučbi), prvostvorje (starohrv.), stuhja (starohrv.)

elita (fran.) - odabranici, cviet, izvrstnici, otmjenici

elitan - odabran, izvrstan, otmjen, iztaknut

e-mail - računalna pismosredba, strujna pismosredba (izravni prievod)

emajl (fran.) - gleđ, pokost, pokostina; caklina, staklasta tvar, staklenina, staklost, postaklost (sve Šimundić)

eminencija - uzoritost, uzvišenost, preuzvišenost

emisija (lat.) - izpuštanje, odpuštanje; pošiljanje, slanje; izdavanje; priredba, prikaznica; (sve Šimundić) izaslati, odaslati; odašiljanje svjetlostne, zvučne ili strujne radnosti; krugovalna izvedba (uradak)

emitirati (njem.) - izpuštati, pošiljati, odašiljati, slati; prikazati (sve Šimundić)

emotikon - osjećajnik (natječaj za hr.rieč)

emporium (grč.) - trgovačko središte; slagalište, stovarište; množtvo, obilje

energent - strojopokretač (D.V.), radnjakopokretač (D.V.); pokretač, snagodavatelj (D.V.)

energia (grč.) - sposobnost za rad, radna sposobnost (D.V.), radnost (D.V.), urada (izravan prievod); djelotvorna sila, upornost, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost

enklava (grč.-lat.) - izključak (D.V.); u neko državno područje uključeno manje područje tuđe države

ep - pričopjev (D.V.)

eparhia (grč.) - namjesničtvo; crkveni okrug pod upravom namjestnika

epidemija - pošast
epilepsija - padavica
episkop (grč.) - nadzornik, nadglednik; biskup, treći stupanj u pravoslavnom činoredu

epitaf - nadgrobnica
epizoda (grč.) - sporedan događaj, sporednica, uzgrednica; nastavak (u slikopisnim nizankama)

epruveta - kušalica

erotika (grč.) - čulnost, zaljubljenost, požuda, požudnost, pohota; spolnost

esej (fran.) - crtica, ogled

estetika - uljepšavanje, ljepota
estuarij - plitka obala koja je za vrieme visokog mora pod vodom, a za vrieme nizkog mora zamuljena; zaljev (prirodni ili umjetni); ljevkasto ušće velike rieke

eterično (D.V.) - hlapljivo

etičan - ćudoredan

etil (grč.) - gorim, palim; goriplin (D.V.)

etilen - plin bez boje, ukusa i vonja; bezosjetni plin (D. V.)

etnologija - narodoznanstvo (Šulek)

ETRS (europski terestrički referentni sistem) - EZOS (europski zemljištni odnosni sustav) (D.V.)

evakuacija - seljenje, selitba, izseljenje, preselitba, izpražnjenje

evakuirati - izprazniti, izseliti, napuštati

eventualija - dogodičnost (Šulek)

expandirani (lat.) - razšireni, razapeti

F

Facebook - knjiga osoba

faktor - činitelj, činbenik, djelitelj
fakultet - visoko učilište

fakrorijel (račun n!) - umnožak niza brojeva do n, nizomnožitelj (D.V.)

farba - mast

farma (engl.) - poljodjelsko i stočarsko gospodarstvo, dobro, obradiva zemlja, imanje, imutak, posjed

farmaceut - ljekarnik

farmakopeja - liekopis

fascikl (njem.) - svezak za spise, spisovnik, svežanj, smotak, umotak, umotnica (sve Šimundić)

fascinantan (lat.) - obsjenjujući, obsjenjiv, očaravajući, očarljiv, začaravajući, začarljiv, občinjujući, občinjiv, omamljujući, omamljiv, zaprepašćujući, zaprepastljiv, začuđujući, začudljiv

fast food - brzogriz

fatalno - kobno, pogubno, sudbonosno, zlokobno
favorit - ljubimac, miljenik, vjerojatni pobjednik

favoriziranje - izdizanje, uzvisivanje

faza - događaj; trenutak

februar - veljača

feferoni - ljute papričice

felga (njem.) - kolni vienac, naplatak, oplatak (sve Šimundić)

feljton - podlistak

fenomenalan (lat.) - pojavni, prikazni; neobičan, izvanredan, izniman, riedak; znamenit

festival - smotra, priredba; svečanost, svetkovina, slava, slavlje, proslava

fiberglas (eng.) - staklena vuna

figurant - pomoćnik

fikcia/fikcija - prividnost (Cipra)
filharmonija - glasebno družtvo, ustanova za njegovanje glasbe i priredbu višebrojnih svirki

film - slikopis

filologia - jezikoslovlje

filozofija - mudroslovlje

filter (lat.) - cjedilo, cjedaljka, prokapalo, prokapnica, prokapnik; sprava za procjeđivanje, procjeđivalo, procjednik; pročišćivač, pročišćivalo; sito, sitašce

fin (tal.) - tanahan, tanan, iztančan, nježan; sitan; izabran; uglađen, liep, resan, sgodan, umiljat; vješt

finale - završnica

firma - tvrdka

fisija (lat.) - ciepanje; dioba; razbijanje nesjeka

fitilj(tur.) - stienj
fizika (znanost) - tjelesnika (D.V.), prirodni zakon, naravoslovlje (starohrv.), jestestvo (starohrv.)

fizionomija - izgled i izraz, crte lica, osobnost, oblik nečega

fizionomist - izgledoznalac, izgledoslovac, (onaj tko po izgledu i izrazu lica prosuđuje osobnost čovjeka)

flaster (njem.) - zaljepljivac, zaljepljiva traka/vrbca, mast za ranu

flert (engl.) - udvaranje, očijukanje, namigavanje, ljubakanje

flomaster - šaropero (D.V.)

floskula - izpraznica (natječaj za hr.rieč)

flota (španj.) - ukupnost brodova, brodoskup (D.V.), brodovlje

fluor - jedik (Šulek)

fokusirati - izoštriti sliku, usredotočiti

folder (u računalu) - pohranilište (D.V.), spisovnik, pretinac

folija (lat.) - list (izravan prievod); podloga (sve Klaić); listovina (izravan prievod - Šamija)

fonetika - glasozvučje (D.V.)

fonologia - glasoslovlje (D.V.)

font - obličnjak (A.V.)

fontana (tal.) - slavina; vodoskok; studenac, sdenac; izvor

forenzika - iztražiteljstvo

formular - tiskanica

forum - pričaonica

forumaš - pričaoničar

fosfor – svjetlik (Šulek)

fotoaparat - slikač, svjetlouređaj (D.V.)

fotografija - svjetlopis
fotogrametrija - svjetlopisomjerstvo (D.V.)

fotokopija - preslika
free station - slobodno stajalište

frikativ - tjesnačnik (glas u slovnici)

friteza - pržilo

frizer - češljač, šišar

frizerski salon - češljaonica, šišaonica

frižider - hladnjak

fronta - bojište, bojištnica

frustracia (lat.) - zavaravanje, smetnja, zaprieka, zaluđivanje; promašaj; nezadovoljstvo, neuspjeg, osjećaj manje vriednosti

fundamentalan (lat.) - osnovni, podložni, postoljni

funkcia (lat.) - djelovanje, djelatnost, obavljanje, vršenje, upravljanje, ravnanje, dužnost; posao, rad, radnja, obveza; namjena, svrha, cilj, pravac; zvanje, zanimanje, poziv, položaj; mjesto; presličnica

funkcia (račun) - preslikavanje, preslikačica, radnja

funkcija (račun) - preslikavanje, preslikačica, radnja

funkcioner - obavljač

futrola - uložnica (natječaj za hr.rieč)

fuzia (lat.) - sklapanje, spajanje, slievanje

 

G

Gadget (engl.) - zabavna sitnica, domišljata stvarčica (sve Klaić); igrospravica (D.V.)

galija (tal.) - brod na vesla na kome su veslali kažnjenici, veslobrod (D.V.)

garaža (fran.) - kolnica (Šimundić), spremište, vozodvor (D.V.), vozosprem (D.V.), vozospremište (D.V.)

garda (fran.) - straža, nadzor; tjelesna straža; vojska, bojna (Cipra)

gazel (tur.) - srdcopjev

gel (fran.) - mraz (izravan prievod); hladetina; hladetinasta tvar izlučena iz raztopine sljepljenca

gen (grč.) - (genos-rod,koljeno,pleme); rodonosnik (D.V.), rodonositelj (D.V.)

generacija - naraštaj, pokoljenitba, uzrast

general (vojska) - krilnik

generator (lat.) - (generator-roditelj,tvorac, stvaraoc, stvaralac); strujotvorac

genetika - rodoznanstvo (D.V.)

genialan - veleuman

genitiv - porađajući (Ljubušak)

genocid - iztriebljenje naroda, narodoubojstvo (D.V.)

geodet - zemljodiobnik, mjernik, zemljomjernik

geodetski elaborat - zemljodiobni izradak (D.V.)

geodetski projekt - zemljodiobni naum (D.V.)

geodezija - zemljomjerstvo, mjerničtvo, zemljodioba (izravan prievod), zemljodjelitba/zemljodielstvo/zemljodielničtvo (izravan prievod)

geofizika - zemljotjelesnika, zemljoprirodni zakon

geografija - zemljopis, kopnopisje (starohrv.)

geoid - zemljoizgled (D.V.); zamišljeni oblik Zemlje kakav bi dalo djelovanje sile teže

geoinformatika - zemljoračunalstvo (D.V.)

geolog - zemljoslovac
geometrija - zemljomjerstvo (izravni prievod), oblikomjerstvo (D.V.), oblikoračunstvo (D.V.), kopnomjerje (starohrv.), zemljomjerje (starohrv.)

geopolitika - svjetsko vladosborstvo (D.V.)

gerila (špan.) - malorat (D.V.)

gimnastika - tjelovještba, tjelovježba

gimnazija - obće srednje učilište (D.V.)

ginekolog - babac (Šulek)

girus (lat.) - krug (izravni prievod) (Klaić)

GIS (SAD) - zemljopodatkovni sustav (ZPS) (D.V.)

glancati (njem.) - sjajiti, blistati, svietliti, cakliti (sve Šimundić)

glasaj - glasuj

glasati - glasovati (ali glasati se, za životinje)

glazura (njem.) - caklina, ocaklina, caklovina, pokost, pokostina (sve Šimundić)

gliser (fran.) - kliznjak, klizoplov (D.V.)
globus - zemaljsko okruglovlje (D.V.)

GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem) - SNZS (svjetski navođajni/navodiljni zemljopratiljni sustav)

gol (u športu) - sgoditak
golman - vratar, brankar

GPS (Global Positioning System) - SPS (svjetski položajni sustav)

grafička kartica - slikopretvornik, računalni slikoumetak

grafija (grč.) - pisanje, crtanje; slikanje, slika; spis, list, pismo (sve Šimundić)

grafika - crtaštvo, crtovlje, tiskarstvo
grafoskop - pismozor (D.V.)

gram (količina) - tez (Šulek)

gram (grč.) - (gramma-slovo) (dio tuđih složenica); pismo; izhod nekog pismenog rada

gramatika - slovnica
granata - topovsko zrno, zrnača, zrnara

gravimetar - težinomjer

gravimetrija - težinomjerstvo (D.V.)

gravitacija - sila teža, privlačenje

grejpfrut - limunika

Grenland - Veleurin (čakavica-metapedia)

gripa (bolest) (fran.) - pošlica, pošljica, došlica, došljica (Šimundić)

gruntovnica - zemljištna knjiga

GSN (geodetski situacijski nacrt) - ZPN (zemljodiobni pregledni nacrt) (D.V.)

gulaš (mađ.) - mesni sok, mesosok (D.V.), umokac (Klaić)

guma (grč.) - smola (iz kaučuka), smolovina, smolovnik, smolovača

gumb (mađ.) - putce

gumica za brisanje - brisaljka, brisalo

guslanje - gudnjava

guverner (fran.) - upravitelj, upravnik, ravnatelj, namjestnik; kormilar; odgajatelj

gvardijan - glavar franjevačkog samostana

H

hadž (arab.) - sveta dužnost

hafiz - osoba koja zna cieli Kuran napamet; kuranoznalac (D.V.)

hala - zahod, nuždnik

halaliti (tur.) - oprostiti

halka (tur.) - prsten, kolut; krug, karika, obruč; krug obično kovani za kucanje na vratima

hamal - tjelesni radnik

handžar (tur.) - dvosjekli bojni nož za sječenje i bodenje

hapšenje - uhitba

haranga (fran.) - huškanje, podbadanje; nagovaranje, nagovor; poticanje, poticaj, poticajnost; razpirivanje, razdraživanje, razdražaj, razpaljivanje, razpaljenost, razjarivanje, razjarenost

hard disk - tvrdo pamtilo

hardver - očvršće, očvrstje (natječaj za hr.rieč), strojevina (natječaj za hr.rieč), sklopovlje

harmonizacija - uzsklađivanje

hasta (tur.) - bolestan, slab; nemoćan, boleštljiv

hatib (tur.) - glavni propovjednik, muslimanski vjeroučitelj; govornik uobće

hećim (tur.) - liečnik

hegemonija - predvodjenje, zapovjedničtvo, nadvlađe, prevlađe, vladavina, naduprava, nasilje, ugnjetavanje, nasilničtvo

helihopter - uzvijač, vrtolet, zrakomlat
herpes - izbacak

heterodoksan - inovjeran

heterogen - raznovrstan

hibrid (lat.) - mješanac, križanac

hidrant - razvodnica, u ovom slučaju vode na ulici (Bratoljub Klaić)
hidrografija - vodopis

higiena (grč.) - biti zdrav; zdravlje

higienski - zdravstveni

hijerarhija - činored

hipodrom (grč.) - konjotrkalište (D.V.)

histerija - duševna neuravnoteženost

holo (grč.) - (holos-čitav, sav); korien u tuđicama

hologram (grč.) - sveslik (D.V.), slikostor (D.V.), crtostor (D.V.), prostorna slika

holokaust (lat.) - žrtva spaljenica, spaljenik, spaljenica; spaljivanje, spaljeničtvo (sve Šimundić)

homogen (grč.) - istoga roda, istorodan, srodan, jednorodan; istovrstan (sve Šimundić)

homonim - istoznačnica (Cipra)

honorar (lat.) - nagrada, ugovornina; pogodba

horizont - obzor
hormon - poticatelj (D.V.) (raznih djelatnosti u tielu)

horoskop (grč.) - sudbozor (D.V.)

horoz (tur.) - pietao; odapinjač, obarač, upaljač, okidač

host - domaćin, središnje računalo mreže, glavno računalo

Hristos se rodi! - Sretan Božić!
HTRS (hrvatski terestrički referentni sistem) - HZOS (hrvatski zemljištni odnosni sustav) (D.V.)

huligan (eng.) - razbijač, nasilnik, silnik, napadač

humor (lat.) - šala, šaljivost, smiješnost, duhovitost; nasmijanost

humoreska (fran.) - šaljivka, šaljiva priča

humorist - šaljivac, šaljivčina

humoristički - šaljiv, smiješan

 

I

ibrik - posuda za kuhanje kahve

ideal (grč.) - (izravni prievodi: vid, lice, vanjština, oblik, izraz, način, osnova, predočba, slika); uzor, savršenstvo, cilj težnje; obrazac

idealan - uzvišen, uzoran, savršen, sjajan, resan, divan, prekrasan, zamišljen

idealist - zanešenjak, sanjar, tlapnjar, nestvarnik, uzvišenik (D.V.)

idealizam - uzvišenost, uzornost, savršenost (D.V.)

idealizirati - uzvisivati, uljepšavati

ideja (grč.) - vanjština, vanjski izgled, pojava; oblik, slika, pralik; osobina; način; vrsta; misao, zamisao; uzor, savršenstvo, konačan cilj; težnja; izricaj, način izricanja, vrsta govora (sve Šimundić), predočba (Šamija), okvir

idejni projekt - misaoni naum, zamišljeni naum, predpostavljeni naum, predočbeni naum, okvirni naum

identičan (lat.) - istovjetan, podudaran, izjednačen, podpuno izjednačen, jednak (sve Šimundić)

identitet (lat.) - poistovjećivanje, istovjetnost, podudaranje, podudarnost, jednakost, osobnost (sve Šimundić)
ideologija - misloslovlje

idžazet (arab.) - ovlastnica

iguman (grč.) - vođa, upravitelj; starješina od pravoslavnog samostana

ikonostas - pregradni slikozid (u pravoslavnoj crkvi)

iluminirati - uresiti, razsvietliti, osvietliti svečano, uljepšati

iluzija - privid
imam (tur.) - muslimanski svećenik; islamski vjerski poglavar, vođa, prvak, predstojnik, glavar;

imperijalist - osvajač

imperijalizam - osvajačtvo, osvajanje

implatant - usadak

impresia (lat.) - utisak, utjecaj, dojam, doživljeni osjećaj

impresionizam (fran.) - smjer u umjetnosti i književnosti krajem 19. stoljeća; oznaka impresionizma je težnja da se prikažu najsitnije razine osobnih doživljaja i opišu trenutni utisci i razpoloženja; razdoblje dojmoopisa

inat (tur.) - prkos, tvrdoglavost (Šamija)

incest (lat.) - rodoskvrnuće (Šamija)

incident - izgred

indeks - rednik (D.V.)

Indianci - Semerane (čakavica - metapedia)

indij (lat.) - modrik (lučbeni osnovnik) (Šamija)

indikacija/indikacia (lat.) - oglas, najava (sve Klaić); pokazivanje, označavanje, oznaka, naputak (sve mrežni rječnik)

Individualitet - osobnost (Cipra)

indoktrinirati - mislosiliti (D.V.)

industria - veleobrt
inercija - tromost; svojstvo tiela da zadrži svoje stanje mirovanja ili ravnomjernog pravocrtnog kretanja dok ga neki vanjski uzrok ne izvede iz tog stanja

inertan - trom, lien, nepokretan, neradin

inflacija - prenovčenje, prenovčenost (M.Š.)

informacija - podatak, viest

informiranje - priobćavanje, saznavanje, dobivanje podataka

infra (lat.) - niže, dolje, izpod

infrastruktura (lat.) - podgradnica (D.V.)

infuzija - ulievanje, ubrizgavanje, razlievanje; dodavanje, unošenje, unos

ingerencija - utjecaj, posredovanje, sudjelovanje

iniciativa/inicijativa (lat.) - početi; posvetiti; poticanje, poticaj, početnost; nastojanje, pobuda, pokretanje, poduzimanje, poduzetnost; podhvat, napad; zahtjev, zahtjevnost (sve Šimundić)

insekt - kukac

inspekcia (lat.) - nadziranje, nadzor, priegled, nadgledanje, nadgled, nadgledavanje

inspektor - nadziratelj, nadglednik

instalirati (njem.) - staviti, postaviti, sastaviti, složiti, metnuti; ugraditi; položiti

instrumental - uređajni padež, sredstveni padež

integracija (lat.) - obnavljanje, obnova; spajanje, spoj, sjedinjenje, sjedinjivanje, sdruženje, sdruživanje, udruživanje, udružba (sve Šimundić)

integral (rač.) - granični sbroj

integralni (hrana) - cjelozrni (natječaj za hr.rieč)

integralni sustav - cjelovit sustav, sveobuhvatan sustav

integriran - ugrađen

inteligencia - umnost

intendant (lat.) - ravnatelj kazališta

interaktivnost - međudjelatnost (D.V.)

interes - značaj, zanimanje, cilj, probitak (Cipra), briga, skrb, korist, koristnost, probitak, probitačnost; postotak, kamate (sve Šimundić)

interesantno - zanimljivo

interface - sučelje

interimistični - međutomni (Cipra)

internat - pitomište (Cipra)

interni - unutrašnji, nutrašnji, unutarnji, nutarnji

interpolacia (fran.) - dobivanje međuvriednosti, međuvriednovanje (D.V.)

interpreter - prievodnik

interpunkcia (lat.) - razstavljanje, razstavljanje rieči točkama; razstavak (M.Š.), razlučak (M.Š.), razgodak (M.Š., NDH), znakovac (M.Š.), znakovnik (M.Š.)

interval - odsječak

intervenirati - posredovati, uplitati se u što, miešati se u što, umješavati se

invalid - bogalj

invalidnina - bogaljina

invalidnost - bogaljstvo

invazia - velenapadaj

invertor (lat.) - izmjenjivač; strujna naprava za pretvaranje istosmjerne struje u izmjeničnu (sve Klaić)

investicija (lat.) - ulog, ulaganje

investitor (lat.) - ulagač, ulagatelj

IP (internet protocol) - mrežni pravilnik

IP adresa - boravište mrežnog pravilnika

iracionalno - nerazumno, neshvatljivo, nepromišljeno

iredenta (tal.) - neoslobođenost (izravan prievod); težnja narodnih manjina u nekoj zemlji da se sjedine s matičnom zemljom; jedinstvo (D.V.)

iredentisti (tal.) - sjedinjeničari (D.V.)

iredentizam (tal.) - sjedinjeničtvo (D.V.)

irget - tjelesni radnik

iridij - šarik (Šulek)

iritirati (njem.) - dražiti, nadraživati, podraživati, razdraživati, izzazivati, razpaljivati; podbadati, huškati; ljutiti, razljućivati; pozljeđivati; poticati; zbunjivati (sve Šimundić)

iskreno - izdušno (A.V.)

itd. - i t. d.

izaberi - odaberi

izađi - iziđi

izaslanstvo - odaslanstvo

izgon - progon

izhrana - prehrana
izjednačiti - ujednačiti

izmjena - promjena

izolacija (tal.) - oddjeljivanje, oddieljenost, oddvajanje, oddvojenost, izdvojenje, izdvojenost, izdvojba, izlučenje, izlučenost; osamljenje, osamljenost; obkoljenje, obkoljenost, okruženje, okruženost; obruč; kotao (sve Šimundić)

izpratiti - odpratiti

izvadi - odvadi

izvini (rus.) - izprika

Izvinite! - Oprostite!

izvještaj - izvješće, izviest

izvođenje - izvedba

 

J

jackpot - velesgoditnjak, velesgoditak

jalija (tur.) - morska ili riečna obala; pust ili prazan prostor, ledina

jambo-jet - mamutnjak

jambo plakat - veleoglas

jandak (tur.) - prokop

januar - siečanj

jarak (tur.) - prokop, odvodnik; obkop (sve Šimundić), rovokop, rov

jarbol (lat.) - (arbor-stablo,deblo,drvo); visok stup (sve Klaić), brodski stup

jastuk tur. - uzglavlje, po(d)glavača (A.V.)

jatagan (tur.) - veliki malo zakrivljen nož, oštar na unutarnjoj strani krivine

jorgan (tur.) - pokrivač; poplun

jubilej - godišnjica

juli - srpanj

juni - lipanj

juriš (tur.) - navala

 

K

kabel (lat.->eng.) - provodnik, provodič; konop; debelo brodsko uže

kabinet (fran.) - izbica, sobica, sobičak; radna soba, uredovnica, oddjeljak, oddjelčić, kutak, kutić

kaciga (lat.) - tjemenac

kadenca - glasoklon (Šulek)

kadija (tur.) - sudac

kafić - kahvana

kajiš (tur.) - remen, pasica, pojas, opasač; obruč

kalcij - vapnik (Šulek)

kalendar - danovnik

kalibracija - umjeravanje

kalij - lužik (Šulek)

kalijev karbonat - pepeljača (Klaić), pepeljika (Klaić)

kaluđer (grč.) - častan starac; redovnik

kalup - obrazac, tvorilo, tvorač; uzorak; oblik

kamata (grč.) - zarada, zaradak (izravan prievod); dobitak (sve Klaić); novcodobit (D.V.)

kamatar - zelenaš, lihvar (sve Šamija), novcodobitar (D.V.)

kamen temeljac - kamen osnovac

kamera (lat.) - prostorija, prostornica, prostornjak; svjetlopisni uređaj (Klaić), slikoniznik (D.V.), slikopisač (D.V.), slikotisnik (D.V.)

kamion (fran.) - teretnjak (stara mađarska) (Šimundić), tegljač, bremevoz, tovarovoz

kamiš (tur.) - ciev od lule

kamp (engl.) - boravište, bivalište, prebivalište, ljetovalište, odmorište, počivalište; plandište (sve Šimundić)

kampanja (fran.) - pohod, vojni pohod, napad, podhvat; bitka, boj, borba; priprema, pripremanje, pripremnost, pripravljanje, priprava; razdoblje, vriemenski odsjek

kanal - prokop

kanalizacija - odvodnja

kancelarija - uredovnica, ured

kandidat - predloženik, pristupnik

kandidatura - predloženičtvo

kanonik - viši svećenik

kanta (njem.) - kabao (Šimundić), vjedro (Šamija)

kao - kano
kapa (tal.) - naglavača, naglavak, glavopokrivalo (D.V.)

kapacitet (njem.) - držatnost (Šulek), obujam, prostor, zapremnina, sposobnost; nosivost; mogućnost, moć, snaga, snažnost, jakost; doseg (sve Šimundić)

kapelan - (lat.) - pomoćni svećenik, pomoćnik župnika

kapetan - satnik, brodozapovjednik (D.V.)

kapija (tur.) - velika vrata, dvorištna vrata

kapilare - vlasatice (Šulek)

kapilarnost - bugačljivost (Šulek)

kapitalisti - glavničari

kapitul - vieće, skup (katolički)

kaptol - katedralni dio grada

kaput - haljinac

cardinal - stožernik (Cipra)

kariera (fran.) - trkalište; životni tiek, životni put; napredovanje u službi, napredovanje, napredak, uzpon, uzdizanje

karikatura (tal.) - nagrda, nakarada, grdoba

karikirati (njem.) - izobličiti, izopačiti, izkriti; pretjerati

karneval (lat.) - mesojeđe, poklade, krinkoslava (D.V.); pučka svečanost

karta - zemljovid

kartica - papirić (nazivna tuđica), listić; izkaznica, pokaznica; umetak (kod računala), pretvornik (kod računala)

kartirati - prikazati izmjereno zemljište na podlozi, izcrtati

kasaba (tur.) - gradić

kasarna - vojarna
kasino (tal.) - igračnica

kaskada (fran.) - slap, stubičasti vodopad

kat (tur.) - razina sgrade (D.V.), podac (čakavica), sprat, red, sloj, niz

katastar - upisnik zemljišta i nekretnina, zemljoupisnik (D.V.)

katastarski plan - posjedovid (D.V.), posjedocrt (D.V.), posjedonacrt, međocrt, međonacrt, nekretninocrt

kauboj - kravar, govedar
kaucija - jamčevina

kazeta (tal. kaseta) - može biti slušna vrbca, slikopisna vrbca
kemičar (grč.) - lučbar

kemija (grč.) - lučba

kemijska olovka - lučna olovka (D.V.), penkala

kijamet (tur.) - kraj svieta; posljednji sud; uzkrsnuće mrtvih; oluja; galama, buka; buna, metež; žurba, hitnja; množtvo

kinematografia (grč.) - pokretne slike, pokretopis; slikokaztvo

kineziologia (grč.) - znanost o kretanju; vještboslovlje, pokretoslovlje

kino (bioskop) - slikokaz
kirurgija (grč.) - zahvatoliečničtvo (D.V.) (grana liečničtva koja lieči bolesti pomoću vršenja zahvata nad ljudskim tielom)

kip (mađ.) - slika, lik; spomenik; nepomična pojava (sve Klaić)

klama (koja drži papire povezanima) - skoba

klamarica - skobalica

klamati - skobati

klamer (njem.) - zagrada; kvačica, spona, sponka, pritegača, spojka, spojnica, skobica, žabica (sve Šimundić)

klamfa (njem.) - skoba, pijavica, željezna kuka, prihvatilo, prihvatač, pričvršćivač, pričvršćivalo (sve Šimundić)

klan (eng.) - rod, vrsta, zajednica; družtvo, družina

klasična škola - grčkolatinsko obće srednje učilište

klauzula (lat.) - ograda, uvjet, dodatak u ugovoru, dozvola, odredba, ograničenje, primjetba, pripomenak

klavir - glasovir

klijent - uslužitelj

klima - podneblje, vrieme, ozračje, stanje, razpoloženje

klinika (grč.) - znanobolnica (D.V.); bolnica u kojoj se ujedno vrše znanstvena iztraživanja i učilištne vještbe

klor – solik (Šulek)

koadjutor (lat.) - pomoćnik, pomoćnik u crkvenoj službi, zamjenik biskupa

koaksijalan - suosan, opleten

koaksijalni kabel - suosnik

koeficijent - tečaj, činbenik (ovisi u kojem smislu)

kohezija - suonitost

kolajna (tal.) - ogrlica, lanac, lančić, niz biserni

kolega - suučenik, suradnik, sudjelatnik

kolegij - predavanje (iz nekog predmeta na visokom učilištu)

koloid (grč.) - (kollao-liepim+eidos-lik,izgled); sljepljenac (D.V.), drobljenac (D.V.); tvar koja se nalazi u stanju visoke razdrobljenosti (Klaić)

kolona - stup, stupac; red, niz, povorka, pohodnja, postroj (u vojsci)

kolonija (lat.) - seoski posjed, imanje, imutak; naseobina, naselje; prekomorski posjed, podjarmljen tuđi narod (Šimundić)

komad - dio, ogrizak

kombinirati - uzklađivati, miešati, sastavljati

komedia - veselokaz

komemoracija - spomen, sjet, sjećanje, žalobna svečanost u pokojnikovu čast

komentar (lat.) - opis, nacrt, bilježka (stara mongolska tuđica), osnova, primjetba, pojašnjenje, pojasnitba, obrazloženje; mišljenje, razmišljanje

komentator (lat.) - pojašnjavač, pojašnjavatelj, obrazlagač, obrazložitelj

komerciala - trgovnica

komercialan (lat.) - trgovinski

komercialist - trgovinac, trgovinski stručnjak

komercializacia - potrgovčenje, potrgovčivanje

komisija - povjerenstvo

komitet (fran.) - vieće

komora - sbornica, sabornica

kompaktnost - cjelovitost
kompas - gvozdotežni sjeverokaz

kompilacija (lat.) - spoj više djela, pabirčenje

kompjuter/kompjutor (računar) - računalo, znanostroj (natječaj za hr.rieč)

kompleks (lat.) - obuhvat, zagrljaj, obujam, naručje; cjelina, cjelovitost, područje, prostor; krupnoća (sve Šimundić)

kompleksan (lat.) - skupni, cjelovit, cjelokupan, sveukupan; zamršen, izprepleten, sastavljen, složen (sve Šimundić)

kompliciran - složen, zamršen, težko razumljiv

kompliment - čestitanje, čestitka, pohvala, počast, naklon, poklon, poštovanje, laskanje

komponenta - sastavnica
kompozicija (muzička) - skladba

kompresibilnost – stisljivost (Šulek)

komprimiranje podataka - sažimanje podataka

komu - kome

komunicirati - obćiti, priobćiti, priobćivati, spajati

komunikacija - obćenje, priobćenje, izjava, obaviest, sveza, spajanje, spoj

koncentracijski logor - zatočeničko sbiralište

koncept - nacrt, nacrtak, nabacak, gruba slika, osnova, osnovica

koncert - nastup (glasbeni)

koncipijent (lat.) - odvjetnički pripravnik, perovođa

konektor - spajatelj, spajač, povezivač (D.V.)

konferencia (lat.) - javno predavanje, propovied; skup, sastanak, dogovor, razpravljanje, razprava, pretresanje, pretres; viećanje; sborovanje, sbor, sjednica

konglomerat - nakupina (Cipra)

kongregacija - bratstvo, udružba crkvenih obćina

konkavan – jamast (Šulek)

konkurencija - suparničtvo

konsonant - suglasnik (glas u slovnici)

konspiracija - urota, zavjera, tajnovitost, skritost, skrivanje, podzemnost, muk, šutnja

konstituanta (lat.) - ustavotvorna skupština

konstitucia (lat.) - uredba, odredba; građa (ljudskog tiela); narav; sastav; ustav

konstruirati (njem.) - sazidati, sazdati, sagraditi, stvoriti; sastaviti, složiti, urediti; izmisliti, smisliti, izumjeti; izraditi, izrađivati, praviti, napraviti; izvesti, izvoditi (sve Šimundić)

kontakt (lat.) - dodirivanje, dodir, doticanje, doticaj, spajanje, spoj; sveza, veza, povezanost; uzajamnost, suglasnost, usuglašenost; prometovanje, obćedrugovanje, prijateljevanje (sve Šimundić)

kontejner (za odpad) - smećnjak (natječaj za hr.rieč), odpadnik (naziv na Kastvu)

kontinent (lat.) - kopno, suha zemlja; kopnocjelina (D.V.)

kontinuitet - spojitost

kontrola - nadzor, uzredba, provjera
kontrolirati - uzredbovati, provjeravati, nadzirati

kontroverzia (lat.) - razpra, razprava, parba, parničenje, parnica; prepiranje, preprika, priepor, prkos, svađanje, svađa; suprotnost, proturječje, proturječnost; nesklad, neusklađenost

konveksan - bokat (Šulek)

konvencija - dogovor, sporazum, ugovor

konvikt (lat.) - učenički dom, odgojni dom

konvoj - straža, pratnja, povorka, brodopratnja (Cipra)

konzerva - limenka
konzistentan - obstojan, postojan, stalan, iztrajan, uztrajan, izdržljiv, odporan, čvrst, tvrd; jedar; gust; ljepljiv

konzistorij (lat.) - vieće kardinala; vrhovna duhovna vlast

konzul - poslanik

konjugacija - sprezanje, sprezba

kooptirati (lat.) - učlaniti; popunjavanje nekog tiela novim članom bez izbora

koordinacija (lat.) - uzklađivanje, uzkladba, izjednačenje, izjednačivanje, usuglašenje, usuglasivanje, usuglasitba

koordinata (lat.) - (ko-su,sa,s, ordinata-red), red, vodoravnica, vodoravni položaj u nekom sustavu

koordinate (lat.) - položaj (točke)

koordinator (lat.) - usklađivač, usklađivatelj (sve Šimundić)

kordon - pogranična straža, obrana

korektan (lat.) - izpravan, točan, pravilan, bezpriekoran; pošten, uredan, uljudan

koridor (fran.) - hodnik, prolaz; triem; pravac

korporacia - udružba

korporativan - skupni, skupinski, zajednički, sdružen, spojen

korpus (vojska) - sbor

koštovnik - cjenik

kramp (njem.) - trnokop, budak, pijuk, jamčak, rastlica, krasna, objetelica; spona, kuka, kvaka, pritegača (sve Šimundić)

kredit - navjera

krema (fr.) - nadjev (Šamija)

krevet (tur.) - postelja, ležaj (Šamija)

kritičar - prosuđivač, prosuditelj, prosudbenik, ocjenjivač, ocjenjivatelj

kritika (grč.) - prosuđivanje, prosudba, razčlanba, ocjena, procjena; priekor, zamjerka, prigovor, osuda, pokuda, kuđenje

kriza (grč.) - stiska, tegoba, tjeskoba, težina, mučnina

kroatistika - hrvatistika

krokodil - psoglavka (Šulek)

kroničan - povriemeni (Cipra)

kronologia - doboslovlje (Šulek)

kružni tok - razkružje (raskružje)
krvotok - krvotiek (A.V.)

kubura - samokres

kucanje (na tastaturi) - tipkanje (na tipkovnici), stiskanje, pritiskanje

kugla (njem.) - okruglovlje, okruglovina (sve D.V.)

kultura - uljudba

kutija (tur.) - stvarosprem, stvarnik (sve D.V.)

kvadrat - četvorina (Šulek)
kvadratni (metar) - četvorni
kvalifikacija (lat.) - ocjena, procjena; obrazovanost, znanje; osposobljenost, osposoba, sposobnost, vriednost

kvalifikacija (lat.) - svrstanost, razvrstavanje

kvaliteta - kakvoća

kvantiteta - kolikoća, količina

kvart - gradska četvrt

kvartet - skladba za četiri glasa ili glasbala, glasbeni četverac (D.V.)

 

L

labijal - dvousnenik (suglasnik)

labiodental - zubousnenik (suglasnik)

labirint - hodnikosplet (D.V.), sgrada sa spletenim hodnicima

laboratorij - iztražionica

lamentacija (lat.) - naricanje, naricaljka, tužaljka, jadikovka, jadanje, kukanje, kuknjava, plakanje, plač, žalba; jauk, jaukanje

laptop - prienosno računalo

laser (eng.) (skraćenica od light amplification by stimulated emission of radiation) - širenje svjetla s poticanim zračenjem; svjetlousmjerivač (D.V.), lučnik

lavabo - praonik

lavor - praonik

legia - vojna jedinica

legitiman (lat.) - zakonit, zakonski, osnovan na zakonu; pravilan, pravedan, opravdan, izpravan; valjan; pravi (sve Šimundić)

legura - slitina (Šulek)

leksikograf - pojmopisac (D.V.)

leksikon - rječnik, pojmovnik

lektor (lat.) - čitač; učitelj na visokom učilištima; književni i jezični izpravljač

levat, lažov, lažac - lažljivac

lavor - praonik

levatanje - laganje

levatiti - lagati

ležeći policajac - uzspornik
liberalizam - slobodoumnost

libreto (tal.) - glasboslov (D.V.); proslov za glasbeno djelo

licencija/licenca - ovlastnica, odobrenica (natječaj za hr.rieč)

lična karta - osobna izkaznica
lider (engl.) - voditelj, vođa, upravljač, upravitelj, glavar, poglavar, poglavnik (sve Šimundić)

lift - dizalo

liga - udružba, udruženje

ligatura - spojenica

limes (rač.) - granična vriednost

linearan (lat.) - izcrtan; pravocrtan, vodoravan; jednak, izjednačen; uravnjen, poravnan (sve Šimundić) ravnomjeran, kano po crti (sve Šamija), pravčan, crtan

linija (lat.) - tanka nit, lanena vrbca; uže; crta, ravnina, pravac; potez; redak; kraj, konac; bojni red, bojištni položaj, bojištnica, bojište, ratište; vitkoća, vitkost, mršavost; prometne sveze, prometovnica, sveze uobće (sve Šimundić); potezak (starohrv.)

linijski - crtni, crtovni, duljinski, dužinski, pravčani; potezni (sve Šimundić)

lirika - srdcopjev (D.V.)

litij - litik (Šulek)

logika - razumstvo, razum, pamet, smislenost

login (eng.) - pristup, prijava

logo/logotip - zaštitni znak
logor - zatočište, prebivalište, sbiralište, bivalište, vojno bivalište, zatočeničko i zarobljeničko bivalište

logoraš - zatočenik, zatočnik

logoraški - zatočenički, zatočnički

logornik - upravitelj zatočišta, zatočištnik

logorski - zatočištni, bivalištni, smjestilištni, smjestištni, vojnobivalištni

lokativ - odnoseći padež, odnimajući (Ljubušak)

lopta (mađ.) - igrookruglica

lozinka (njem.) - krilatica, klicanjeklicaj; zov, dogovornica, skrivnica, odrednica, određenka (sve Šimundić); zaporka

lutrija (fran.) - srećoigra

 

Lj

 

M

madrac - napuhača; ležaj, ležište; strunjača, rogozina, stelja, blazina

mađioničar - obsjenar

mafia (tal.) - zločinci, razbojnici; naziv za sicilianske razbojnike

magnet - gvozdoteg (Šulek i starije), željezoteg
magnezij - gorčik (Šulek)

mahala (tur.) - gradska četvrt, ulica, dio grada

mahir (tur.) - vješti, vještak

mahmuran (tur.) - nerazpoložen, stanje poslije pijanstva ili neprospavane noći, mutoglav

maj - svibanj

major - bojnik (Cipra)

maksum - diete

manastir - samostan

mandat (lat.) - nalog, ovlaštenje, ovlast, punomoć, punomoćje; naredba, zapovied

manifestacia (lat.) - javni nastup; svetčanost, slavlje; prosvjed; očitovanje, predstavljanje, izkazivanje, izkaz; objava

mapa (lat.) - rubac (izravan prievod); zemljovid; spisovnik, crtovnik, umotnica, svežanj, svezak za spise, pretinac

marama - rubac

mareograf - morepis
marihuana - indiiska konoplja

marka - oznaka, znak, obilježje (stara mongolska tuđica), biljeg (stara mongolska tuđica), utisnica, utisnik, vrsta, poznato ime; proizvođač

marker - širokopis (D.V.), širokocrt (D.V.)

maršal - vojskovođa

mart - ožujak

masa - kolikoća, količina, tromost; u silarstvu - mjera tromosti tiela u odnosu na silu koja na njega djeluje; količina tvari nekog tiela

masakr (fran.) - pokolj, klanje, krvoproliće; iznakazivanje, nakaženje; mrcvarenje

maslac - mazslac

masovni - množtveni

masquerade - ples pod krinkama, lažno prikazivati, krinka, prerušiti se, pretvarati se, pritvor

mast (lat. mustum) - kljuk, kom, grožđani sok

mašina za veš - perilica (rublja)

matematičar - računač, računoslovac

matematika - račun, računstvo (Šamija), računoslovlje (D.V.), brojoznanstvo, oloslovlje (stari hrvatski naziv)

material - tvorivo (Šulek); tvaran, gradivni; gradivo, građa; sirovina; potrebština, pribor, oprema; predmet; podatak, izvor, osnova (sve Šimundić)

materija - tvar, građa; tkanina; povod, uzrok, izvor; stvarnost; predmet, zadatak, gradivo, duhovna građa; sposobnost, narav, ćud (sve Šimundić)

materijalizacija - potvarenje

matrica - 2 protežno polje, polje, poljepis (D.V.)

mearif (tur.) - prosvjeta

medalja (fran.) - spomenica, odličje, značka, nagradnica

medicina - liečničtvo (izravni prievod)

medij - sredstvo, glasilo, priobćajnica

medresa (tur.) - više srednje obće učilište

mehanika - silarstvo (Šulek)

mehanički - silarski

mekteb (tur.) - osnovno učilište

melem (tur.) - dragomast (Klaić-stara rieč), pomast (metapedia), dragokljuk (D.V.)

melioracioni - poboljšni (Cipra)

memberships - članstvo

memorandum (lat.) - podsjetnik, spomenica, podnesak

memorijska kartica - pamtilni umetnik (D.V.)

menadžer (engl.) - upravitelj, upravnik, ravnatelj; voditelj, vođa, nadstojnik, predstojnik; posriednik, poslovatelj, priređivač; poduzetnik, poduzimač, poduzimatelj

menstruacija - mjesečnica

meraja (tur.) - obćinska zemlja, javni pašnjak; ugodan i suncem obasjan kraj

metafizički - nadnaravni

metal - kovina

metalurgija - talioničarstvo, topioničarstvo

metamorfoza (grč.) - preobrazba, pretvaranje, promjena oblika

metar - mjer (Šulek)

meteorolog - vremenar

meteorologija - vremenarstvo

meteorologijski - vremenarstveni

meteorologinja - vremenarica

meteoroložki - vremenarski

metoda - način, put
metodika (grč.) - načinstvo (D.V.)

metodologija - načinoslovlje

metropola (grč.) - majkograd

metropolit (grč.) - nadbiskup; glavni svećenik u glavnom gradu

mezar (tur.) - grob, grobnica

mikro - sitno

mikročip - sitnosklopnjak (D.V.)

mikrofon (grč.) - sitnozvuk, sitnoglas (izravni prievodi) (Klaić)

mikroskop - sitnozor

mikrovalna pećnica - sitnovalna pećnica (D.V.)

mikser (u glasbi) - sređivač, mješač, razpjesnik

milicia - vojnica
milijun (tal.) - veletisuća (Klaić)

mina - praskavi podmetak, gazipraska (D.V.)

mineral (fr.) - ruda, rudna tvar (Šamija)

mineralogija - rudarstvo (Šamija)

minij (lat. crveni olovni oksid) - crljenka (starohrv.), crvenica

ministar (lat.) - (minister-sluga,pomoćnik) (Klaić); pomoćnik (izravni prievod), vladopomoćnik (D.V.), podvladonosac (D.V.), podvladonositelj (D.V.), pomoćnik predsjednika vlade

ministarstvo - podvlada (D.V.)

minuta - časak, trenutak

miris (grč.) - vonj (Šamija)

misija (lat.) - poslanje, poslanstvo, izaslanstvo; zastupstvo, predstavničtvo; zadaća, zadatak, poziv, poruka

mistika (grč.) - otajstvo, tajanstvenost, nadnaravnost, vrhunaravnost; neshvatljivost, nerazjašnjivost

mistik - zanesenjak; tajanstvenik

mišljenje - misaoba (A.V.)

mit (grč.) - priča, predaja; bajka, izmišljotina

mitologia - predajoslovlje (D.V.), bajoslovlje (Šulek), basnopis (Šulek)

mitraljez - strojnica

mjuzikl - veseli glasbokaz

MMS (eng. multimedia messaging service) - višesredstvena porukovna usluga, VPU

Mobile PC - dlanovnik

mobitel - nosiglas, pokretni brzoglas

model - predložak, prikaz, oblik

modelirati - oblikovati, dotjerivati, obrađivati

modem (kao ADSL) - prijamnik, razkuće, odašiljač, spojnik (natječaj za hr.rieč), spojište (natječaj za hr.rieč)

moderan - suvremen

moderator - urednik

mogućstvo - mogućnost

monarhija - kraljevina

monarhist - kraljist

mondeni (popularni) - poznati

monetarni (tal.) - novčani

monitor - predočnik, zaslon

monitoring - nadgledanje, nadzor

monografia (grč.) - jednopis (D.V.); znanstveni rad koji obrađuje neko pojedino pitanje

monopol - samokup

montaža - sklapanje, ugradba

monter - postavljatelj (Cipra), sklapatelj, ugraditelj
moral - ćudoređe

morbiditet - pobol

morfologija (grč.) - oblikoslovlje (Šamija)

motiv (lat.) - poticaj, poticajnost, pobuda, povod; uzrok, razlog, svrha; oduševljenje, oduševljenost, razpoloženje, razpoloženost, privlačnost, privučenost; osnovna misao, misao vodilja

motor - stroj (rus.), proradnik, radnjak (A.V.), pokretalo (Šamija)

motorkotač - strojokotač
mozaik (tal.) - slika sastavljena od pojedinih, gusto stisnutih omaštenih kamičaka (slikoslag (D.V.)); slagalica

mrežna kartica - mrežni umetnik

mualim (tur.) - učitelj, nastavnik

muderiz (tur.) - nastavnik na medresi; sveučilištni nastavnik; veliki stručnjak

mudžahid (arab.) - borac za vjeru

muftija(tur.) - učenjak-bogoslov kod muslimana; predsjednik nad muslimanskim duhovnicima u jednom kraju; učeni pravnik; poznavalac zakona

muhafiz (tur.) - zapovjednik utvrde

muhbir (tur.) - izvjestitelj; podkazivač, doušnik

multimedia - svespoj (D.V.); računalni način prikazivanja sadržaja spajanjem zvuko i slikosastavnica, t. j. uporabom proslova, crtežno prikazanih podataka, dalekovidnice, zvuka (glasa), računalnog pokretopisa ili računalizirane slikopisne slike, omogućuje svestraniju uporabu računala.

multicast - višestruko razašiljanje poruke

multimedija - višesredstvo, mnogosredstvo (sve izravni prievodi)

multimedijalana - višesredstven, mnogosredstven

multinacionalna kompanija - višedržavna tvrdka

multipleks (lat.) - viševrstna sgrada

mušmule (tur.) - voćka iz porodice ruža, plodovi kano veliki smeđi šipci

mušterija (tur.) - kupac; nuđač, nuditelj, ponuđač, predložnik (sve Šimundić)

muštuluk (tur.) - nagrada donosiocu dobre viesti; doglasnina

muzej - sbirkokuća/zbirkokuća (D.V.), sbirkovnica/zbirkovnica (D.V.)

muzičar - glasbenik

muzička škola - glasbarnica (Šulek)

muzika - glasba (Šulek)

muzikalije - glasbovine (Šulek)

N

nacionalist - narodnik

nacionalizam - narodničtvo

nacrt - razradba (A.V.)

nadležnost - mjerodavnost

nafaka (tur.) - sudbina, usud, kob; hrana uobće; hranarina, izdržavanje

nafta (grč.) - kameno ulje (Klaić)

naib (arab.) - namjestnik; zamjenik; sudac po muslimanskim zakonima

namještaj - pokućstvo, pokućnost

nanula (tur.) - drvena obuća

naprosto(slav.) - jednostavno

naređenje - naredba

natrij – sodik (Šulek)

negativan (lat.) - niečan, odričan, obrnut, nekoristan, nevriedan, ništavan; proturječan, protuslovan

negirati - nijekati
neologizmi - novotvorenice

neutralan (lat.) - ni jedan od dvojice, ni jedan ni drugi; neodređen; nepristran; ravnodušan, neumiešan, postran

neutron - jezgropostran (D.V.)

nevin (rus.) - nedužan ili ako je u pitanju djevičnost

nezavisnost - neovisnost
nihilist - ništavna osoba

nihilizam - ništavnost

niša (fran.) - udubina (obično u zidu), ostava, ostavica, ostavnica (Šimundić)

no - nu
nominativ - imenujući kaž (padež) (Ljubušak)

norma (lat.) mjera, mjerilo, pravilo; propis, naputak, uputa, obrazac; količina radnog učinka (Šimundić)

normala - okomica (račun)

normalno - obično, uobičajno, redovito

nostalgija - čežnja, domotužje, domočežnja

novembar - studeni

novela - kraća pripoviedka

npr. - na pr.

nucleus (grč.) - jezgra, srž

nuklearna munjara - jezgrena munjara (D.V.)

nula - ništica

nula zgrade/sgrade - visinsko polazište zgrade/sgrade

numerator - brojilo (Cipra)

numerirati - obrojiti (Cipra)

 

Nj

njen - njezin

 

O

obdukcija - razsudba (razudba)

objasni - pojasni, razloži

objašnjenje - razložba

objekt - predmet, stvar, pojava; svrha, nakana, cilj; (sve Šimundić) građevina

objektivnost (lat.) - predmetnost, stvarnost; istinitost, pravednost, pravičnost, nepristranost, neosobnost; stvarnost (sve Šimundić)

objektivizacija (lat.) - opredmećenje, opredmećivanje, opredmećenost; ostvarenje, ostvarivanje, ostvarljivost, ostvarba (sve Šimundić)

obmana - obsjena

obrazloženje - razložba

obrazovanje - izobrazba

obrij se - izbrij se

obriši - izbriši

obticaj - kolanje

očekivanje - izčekivanje

očisti - izčisti

oda (tur.) - vod janjičarske vojske

odabaša (tur.) - vođa janjičarske vojske

odaja (tur.) - izba (matičin Vienac), prostorija

odlično - izvrstno

odloženo - odgođeno

odobriti - potvrditi

off-line - neizravni, izvanmrežni, povriemeni

oficialni - službeni

oficijal - držanstvenik (Cipra)

oficir - častnik
ogledalo - zrcalo

okluziv - zapornik (glas u slovnici)

okončati - svršiti, dovršiti, završiti
oktobar - listopad

okultan - tajnovit

okupacija - zauzetak

oluk - žlieb
on-line - na vezi, nazočba, izravni, mrežni, stalni, vezni

opasnost - pogibelj / nost

opcija - mogućnost

opera - glasbokaz (D.V.)

operacia - zahvat, zahvat rezanjem, poseg u čovjekovo tielo

operat (lat.) - izradak, dovršeno djelo; obsežan spis, veliko izvješće (sve Klaić); upisnik, sveupisnik; uprava, upravničtvo (sve D.V.)

operator (lat.) - izvoditelj, vršitelj, izvršitelj

oportunizam (lat.) - prikladnost, pogodnost, ugodnost, prilagođavanje, prilagodba; sporazumnost, sporazumaštvo; svrhovitost, probitačnost; poželjnost, uputnost; pravodobnost, pravovriemenost

opozicija - oporba
optički kabel - svjetlovod

optika - svjetlarstvo

optimist - dobromislitelj (D.V.)

ordinata (lat.) - (ordinis-red), stupac, okomiti položaj u nekom položajnom sustavu, okomica

ordinirati (njem.) - pregledati, liečiti, uredovati, službovati

orientacija/orijentacija (fran.) - određenje vlastita položaja u naravi, snalaženje, snalažljivost; usmjerenje, usmjerenost, okomljenje, okomljenost (sve Šimundić)

organ (grč.) - oruđe, sprava; glasbalo; ćutilo, osjetilo; dio tiela, ud (ljudski i životinjski); ustroj (Cipra), ustanova, tielo, jedinka, pojedinac; povjerenstvo, povjereničtvo, vieće

organizacija - sredbotvorba, ustrojba (Cipra)
original - izvornik
orkestar - skup svih svirača koji sudjeluju u sviranju neke skladbe; skladbosbor (A.K.)

ormar (fran.) - rubljospremnik (D.V.), obućospremnik (D.V.), knjigospremnik (D.V.), pospremnik (D.V.)

ornitolog - pticoznanac

ornitlogija - pticoznanstvo

ortoepija - pravogovor

ortofoto (grč.) - svjetloravan (izravni prievod)

ortoped - stopalar (D.V.)

ortopedija - stopalarstvo (D.V.)

os (lat.) - (ossis-kost), kost, srž

oscilacija - titranje (Klaić-Cipra), njihanje; odstup, odklon; kolebanje (sve Šamija)

osmšljenje - smisaoba (A.V.)

osnap (naredba u AutoCAD-u) - usmjerivač (računalno crtanje)

osposobiti - usposobiti

osvjetljenje - razsvjeta

otuširaj - iztuširaj

outlet - razprodajnica (natječaj za hr.rieč)

outsourcing - izdvajanje (posla) (IHJJ)

ozakoniti - uzakoniti

 

P

pac (njem.) - umak, močenje, umakanje; razsol (sve Šimundić)

pacient - bolestnik

paintball - krasilomet (D.V.)

paket (fran.) - omot, smotak, smotuljak, zamotuljak, zamotljaj, svežanj; ručnjak; pošiljka (sve Šimundić)

pakirati (njem.) - omotati, omatati, omotavati, umotati, umatati, umotavati, zamotati, zamatati, zamotavati (sve Šimundić)

palatal - nepčanik (suglasnik)

paleograf - drevnar (Šulek)

paleografia - drevnopis (Šulek)

panceta (tal.) - trbušnica, potrbušnica, trbušina, vrsta slanine (sve Šimundić)

papir (prazan) - tvar za pisanje po njoj (prema imenu biljke od koje se dobiva); čistopis, zapisak (D.V.), zacrtak (D.V.), pismolist (D.V.), listina

papirus - biljka za izradbu zapiska, porodica oštrika

papuče (tur.) - šlape, natikače

parada - mimohod
paradajz - rajčica

parafraza (grč.) - prepričavanje

paralelno - uzporedno

paralelogram - sporednik (Šulek)

parametar (grč.) - (para-kod,uz,iz,pred,protiv,prema;pogrješka,prekoračenje,suprotnost,preobražaj, dodavanje metar-mjera); promjenomjer, uzmjer (izravni prievodi), promjenljiva vriednost/veličina

paranoičan - lud, ludast, mahnit, bezuman, umišljen

paranoja - ludilo, bezumlje, mahnitost, progonjenost

parcela (fr.) - čestica

parcelacija (fr.) - dioba, dieljenje

parfem (franc.) - miovonj, vonj, vonjava vodica, vonjic (Šamija)

parfumerija - vonjičnica (D.V.)

park - prirodnjak (A.V.)
parket (fran.) - pod (Klaić); daskopod (D.V.)

parking - samovozno smještalište (D.V.), smještaj (D.V.), vozostav (D.V.), vozostaj (D.V.), vozokutak (D.V.)

parkirati - smjestiti (D.V.), vozostaviti (D.V.)

parkomat - vozostajni platistroj (D.V.)

parlament - sabor

parlamentarna monarhija - saborna kraljevina

paroh - župnik

parohia - župa

pasoš - putovnica
pasparatu - okvirnica

pasta (tal.) - tiesto (može biti kano hrana, za prat zube, za čišćenje...) (Klaić)

pastor - hodočastnik

pastoralni centar - hodočastničko središte

pasulj (lat.) - grah

pašta (tal.) - tiesto; tjestenina, rezanci; kolač, poslastica (sve Šimundić)

Patagonija - Sorinje (čakavica - metapedia)

patike - tenisice
patolog - boljoznanac (Šulek)

patologija - boljoznanstvo (Šulek)

patriotizam - domoljublje
patrola - obhodnja
paviljon - sgrada, sgradica, nadkrov, nadkrilje, podstrešje

pažnja - pozornost

pedagogija (lat.) - odgojoslovlje, odgoj

pedagožki - odgojni

pedala (fran.) - podnožnik, podnožje, pritiskalo (sve Šimundić), stopalnik (D.V.)

pension - obskrbnica (Cipra)
penzija - mirovina

perfidan (lat.) - nevjeran, nepošten, vjeroloman, izdajnički; hinben, neiskren, podmukao; zloban, zlomislen; lažan, lažljiv; lukav, prepreden; prikriven, prikrit, skriven, skrit, zakukuljen, uvijen, uvit, zavijen, zavit (sve Šimundić)

perforirati - prorupčati, rupčati

perigon - ocvjeće (Cipra)

perilica - rubljoper
period - razdoblje
periskop (grč.) - okolozor (D.V.)

perut - perhut

pesimist - lošemislitelj (D.V.)

pipa (tal.) - slavina

pirat (grč.) - pljačkaš, razbojnik, (morski i zračni), napadač, otimač

pirotehnika - praskoznanstvo

pištolj - samokres

pitur (tal.) - slikar; izboslikar, ličitelj

piturati (tal.) - slikati, izboslikati, ličiti

plaćanje - odplata

plan (fran.) - ravan (izravni prievod); razradba, naris, nacrt, namjera, osnova, tlocrt, tloris, zamisao, crtež, htienje, namisao, nakana

planet - svjetlica (metapedia)

planiranje - osmislitba

plastičan - tvorben, tvorbeničan, oblikovan, gibičan

plastičnost - razstegljivost, preglednost, slikovitost, životopisnost, jasnost, uočljivost, vidljivost, oblikovnost,

podatljivost, gibkost, vitkost

plastika (grč.) - tvorivo, tvorilo, gibik, tvorbenica, obličilo (sve izvorni prievodi), ugljikotvar (D.V.)

platforma - podij, podloga

plato (fran.) - poslužavnik, služavnik, plitica, zdjelica, pladanj; visoravan, zaravanak, zaravan, ravan, ravnjak, grič; ravna kola

play-off - doigravanje

pleh (njem.) - mjed (stanjena); kovina, kovinska ploča, pločevina

plenaran (lat.) - pun, podpun, obći, obćenit

plin - uzdušina (Šulek)

podjela - razdioba

podjeliti - razdiobiti

podpredsjednik - dopredsjednik, dopredsjedatelj

podrum - izpodprostor (D.V.), podprostor (D.V.), podkućje (D.V.), izpodkućje (D.V.)

podržka (rus.) - podpora

podstrek - poticaj

podvala - podmetba (A.V.)
poklon - dar

pol - stožer (danas se rabi i u vojsci)
polica (osiguranja) - priznanica (M.Š.), potvrda (M.Š.), mjenica (M.Š.)

policajac - redarstvenik, vojničar, oružnik

policija - vojnica, redarstvo, oružničtvo

poliglot - višejezičar

poligraf - istinomjer

polimeran (grč.) - mnogostruk, višestruk (Klaić), višečlan, mnogočlan, višedielan, mnogodielan (online rječnik)

polimerija - mnogodielnost, mnogočlanost, mnogostrukost, višedielnost, višečlanost, višestrukost

polimerizacija - višestručenje, višestrukovanje, višečlanjenje, mnogostručenje, mnogostrukovanje, mnogočlanjenje

polinom (grč.) - višečlanik (Šamija)

polisindeton - mnogovezje

polisterol (grč.) - mnogougljik

političar - vladosborac/vladozborac (D.V.), javnoradnik (D.V.), javnodjelatnik (D.V.), državobrižnik (D.V.), državničar, javničar

politika (grč.) - (polis-država;politikos-građanski,državni,javni)(Klaić) vladosborstvo/vladozborstvo (D.V.), državničtvo (D.V.), javnodjelstvo (D.V.), javnorad (D.V.), državobrižničtvo (D.V.), državničarstvo, javničarstvo

politologija - vladoslovlje (D.V.)

poljoprivreda - poljopriradba

poljoprivrednik - poljopriradnik

pontoon (fran.) - brodovnica (M.Š.), lađevnica (M.Š)

pontonski most (fran.) - lađevni ili brodovni most, splavomost, plovomost

pop-up - skočni prozor, izskočnik (natječaj za hr.rieč)

popularan - poznat, slavan

populist - javničar

por(ije)klo - podrietlo

porodica - obitelj

port - vrata, priključak, ulaz, ulazno-izlazni međusklop

poslagivanje - posložba

poslovica - izrieka, krilatica

post (pričaonica) - poruka, upis, odgovor

postepeno - postupno

postole - podstole

postovi - poruke

postulat - tvrdnja

posvađati se - posvaditi se

pošta - pismarnica (A.V.), pismosredba (D.V.)

poštar - listonoša, pismonoša
potaša (njem. za Kalijev karbonat) - pepeljača (Klaić), pepeljika (Klaić)

potencial (lat.) - snaga, moć, sposobnost, mogućnost (sve Šimundić); stupanj snage, stupanj skrivenih mogućnosti

potencialan - moguć, sposoban (sve Šimundić)

potencija (lat.) - sila, moć, snaga; vlast; mogućnost, sposobnost, stupanj moći (sve Šimundić)

povod - uzrok

pozitivan (lat.) - potvrdan, jestan, stvaran, izkustven; istinit, istinski, sbiljski; jamačan, utvrđen, točan, neoboriv, činjeničan; prihvatljiv, pouzdan; napredan; koristan; bezgubitan, vedar

pozorište - kazalište

pragmatičnost (grč.) - koristnost, primjenjivost, ostvarivost, prikladnost; propisnost

praksa (grč.) - radnja, djelovanje, djelo, čin, posao, činjenica; razprava, dogovor; primjena, ostvarba, ostvarenje, provedba, izvršenje; način, postupak, vještbanje, vještba, izvještbanost, uvještbanost, okretnost, snalažljivost, izkustvo, izkustvenost

prakticirati - provoditi, primjenjivati
pravo - ravno
praznik - blagdan
predelay - predkašnjenje

predikat - prirok

prefekt (lat.) - poglavar, načelnik, nadstojnik, zapovjednik, činovnik uobće, namjestnik, ravnatelj; odgojitelj u domu

premijer (fran.) - (premier-prvi); predsjednik vlade (Klaić), prvotnik (izravan prievod); vladonosac (D.V.), vladonositelj (D.V.)

premijera - predstavljanje

prepošt - poglavar katoličkog samostana

prepozicia (lat.) - priedlog

prestiž (prestige) - ugled, značaj

pretjecajna traka - pretjecajnik

Prijatno! - Dobar tek!
prijem - prijam

primanje - primitak

princip - načelo
printer - pisač, tiskar (Klaić)
pristalica - pristaša

prisutan - nazočan

privatno - posebničko, osobno
privatnost - svojnost, osobnost

privilegij (lat.) - povlastica, prednost, pogodnost, pogodovnost, koristnost, olahkšica, ustupak (sve Šimundić)

privreda - gospodarstvo, priradba, prirad

privrednik - priradnik (NDH)

privržen (rus.) - sklon, naklonjen, predan, vjeran

prizma - bridnjak (Cipra)

proba - pokus, kušanje, kušnja, izpitivanje, izpit, vještba

probati - pokušati, kušati, izpitivati

procent (lat.) - postotak

proces (lat.) - napredak, rastenje, rast; kretanje, pokretanje, razvijanje, razvoj, razvitak, tiek, postupak, nastajanje, nastanak, postajanje; sudska razprava, parnica, parba (sve Šimundić)
processor - obradnik

profesor - nastavnik, predavač

profil (fran.) - samoopis (D.V.), lice sa strane, postrana, postranost; obris, lik, priegled; prosjek (sve Šimundić)

profiliranost - označenost, određenost, prieglednost; ocrtanost, oslikanost (sve Šimundić)

profilirati (njem.) - prikazati u priesjeku, ocrtati, oslikati (sve Šimundić)

profiter (fran.) - dobitnik; poslovnjak; promućurnik, crnotržnik, okretnik

prognoza - predviđanje

program (računala) - računalna podpora

program (na dalekovidnici) - razpored, sadržaj, prikaz

projekcija - prikaz u ravnini, ravninoprikaz (D.V.), preslikavanje, presličnica, preslika

projekt - osmišljeni rad, zamisao, nacrt, namjera, naum, osmislitba, osnova

projektant - osmišljatelj, naumitelj

prolog (uvod) - prvoslov
promemorija - bilježka (stara mongolska tuđica), spomenica, podsjetnik, zapis

promptno - bezoklievno (natječaj za hr.rieč)

proskribirati (njem.) - javno žigosati; progoniti, proganjati, izobćiti, osuditi

prostorija - prostorje

protekcija - pokrivanje, prikrivanje, zaštićivanje, zaštita, okrilje, podpora, preporuka, prednost

protektorat - pokroviteljstvo, zaštitničtvo

protok - protiek

proton - jezgrojest (D.V.)

provincia (lat.) - pokrajina, područje; zabit, zaostalost, ograničenost; malograđanština

proza - pripoviedka, priča

pseudonim - izmišljeno ime

psihijatar - umoliečnik

psihologia - umoslovlje, dušoslovlje (Šulek)

publicirati - objelodaniti, tiskati, objaviti

publicistika - novinstvo, tisak

pučanstvo - žiteljstvo

puls (lat.) - udar, bilo, zapešće

pulsimetar - udaromjer, odkucajnik, odkucajomjer (izravni prievodi)

pumpa - crpka
punktirati (njem.) - označiti točkama, točkati, iztočkati; crpsti tekućinu (likvor) iz hrbtenice, plućne šupljine i dr.

putna karta - voznica

R

radar - krugovalni odkrivač (D.V.)

radiator/radijator - sjajnik (izravi prievod), sievnik (izravni prievod); dio sustava središtnjeg grijanja, toplozračnik (D.V.)

radiacija/radijacija - zračenje (Šulek), izsijavanje, izžarivanje, žarenje, izbijanje

radij (lat.) - zračnik (izravan prievod)

radijan/radian - luk kruga, diokrug, luk

radio - krugoval (sustav), krugovalnik (prijamnik)

radioaktivan (lat.) - zračnodjelatan (izravni prievod)

radio-stanica - krugovalna postaja

radirati (njem.) - brisati, strugati; trljati, trti (sve Šimundić)

rafal - štektaj

rafalni - štektajni

rafting - rječarenje (natječaj za hr.rieč)

rahat - u miru

rahmet (tur.) - milost, milosrđe, oproštenje grieha; blagoslov s neba

raketa - svemirski brod, letjelica
raketa (rat i proslave) - praskolet (D.V.)

rampa - brkalj, prečnica

rang - činored, redočin

rapidograf - tankopis (D.V.), strukovna penkala, strukovni plahač

raskrsnica - križanje

raskršće - križanje, razkrižje

raster (lat.) - (rastrum-grablje); točkoslik, točkored, točkovnik, točkovlje, točkomrežnik, točkopolje (sve D.V.); pravokutna mreža oslikanih točaka, polje točaka
ratkapa - poklopc (na kotaču)

razonoda (srb.) - zabava

reakcija (lat.) - ustuk, odpor, opiranje, protuudarac, uzmak, protudjelovanje, uzvraćanje, uzvrat; protuustav, odgovor; odjek (dobar izraz u lučbi), odraz

recentan (lat.) - skorašnji, nedavni, nov, svjež, mlad, nepokvaren; suvriemen, sadašnji

recenzija - prikaz
recept (lat.) - naputak, savjet; liekopropis

receptor (lat.) - primač, prihvatač (sve Klaić), prihvatitelj, primatelj

reciklirati (lat.-grč.) - oporabiti (Šamija)

recitirati - čitati (izravan prievod); resnosloviti, čitati iz glave

redakcija - uređivanje, uredničtvo, sastavljanje, sastav, izradba, obrada; dotjerivanje, sređivanje, izpravljanje, izpravak; skupljanje

redaktor - urednik, uređivač, uređivatelj; sastavljač, obrađivač, obrađivatelj; dotjerivač

redundancija - zalihost

referenca (fran.) - ocjena;  preporuka; svjedočba; uputa (Klaić)

referent (lat.) - izvještač, izvjestitelj; predavač, predavatelj; nadstojnik, predstojnik, voditelj (Šimundić)

referentni - službeni, odnosni, oslanjajući, preporučni, posvjedočeni, naputni, predavački

refleks - odraz, osjev, odsjaj, odbljesak, odjek

reforma (lat.) - preobrazba, preobražaj, pretvorba, preoblikovanje, preoblika; promjena, preustroj, preustrojstvo, preinaka, preuredba, preuređenje, obnova
regimenta - puk

registar (lat.) - popis, popisnica; spisak, upisnik, upisnica, izkaz, priegled, uručbenik, kazalo, sadržaj, osebina; stupanj, snaga, razpon; brojač, brojilo, jezičac, ključ, otvarač; ured, uredovnica (sve Šimundić)

registarske pločice - zapisne pločice

registracia - uknjižba, upis, zapis, zabilježba (stara mong. tuđica), prijava

registrirati (njem.) - upisati, ubilježiti (stara mongolska tuđica), uknjižiti, primiti spis (sve Šimundić), uočiti, prijaviti

registrirati se - upisati se, učlaniti se, uknjižiti se, zapisati se, zabilježiti se (stara mong. tuđica), prijaviti se

regrut - novak

regulacija (lat.) - sreivanje, uređivanje; izpravljanje, preusmjerivanje, preusmjeritba, usmjeritba, dotjerivanje (sve Šimundić), sreditba, uskladba, usklađenje, namještavanje, propis, ustanovljenje

regulacijski (lat.) - sređujući, uređujući, izpravljajući, dotjerujući (sve Šimundić), sreditbeni, uskladbeni, usklađujući, namještajući, propisujući, ustanovljeni

regulacijska linija - propisani pravac/potez

rehabilitacija (lat.) - povratak povjerenja, položaja, službe, časti, ugleda; povrat, preokret, preporod, preobraćenje

reklama (lat.) - oglas, promičba, preporuka, hvalisanje

reket (engl.) - lopar (Klaić), lopatica (Klaić)

rekonstrukcija - preustroj, ponovna izgradnja, obnova, preinaka, pregrađivanje, pregradnja, prepravljanje, preprava; popravljanje, popravak

rekreacija - vještba, trčkaranje, zabava
relativno - odnosno, odnošajno, razmjerno, srazmjerno; uvjetovano; nepodpuno, djelomično

remiza - kolnica

rendgenske zrake - prodorne zrake

repetitor (lat.) - oris, koji traži natrag; prienosnik, prenositelj, predajnik (sve Šimundić)

reprezentacija - predstavničtvo

repriza - ponovak (natječaj za hr.rieč)

republika - oblik države u kojem stanovničtvo bira vrhovnu vlast u državi na određen broj godina, pučka država (D.V.)

reputacia (lat.) - ugled, glas, priznanje, priznatost, uvažavanje, uvaženost; slava

reputacia (lat.) - glas (dobar ili zao), ugled, uvaženost, slava, poznato ime

resiver - prijamnik

respekt (lat.) - obzir; razmišljanje; štovanje, štovanost, poštovanje, poštovanost, poštivanje, uvaživanje, uvaženost, dopuštenje, ugled; strah

restaurirati (lat.) - ponovno uzpostaviti, obnoviti, popraviti, opet podići

restoran (fran.) - bolja gostionica, objedoposluga (D.V.), objedovaonica (D.V.)

revalorizacija (lat.) - vraćanje vriednosti čemu, preocjenjivanje, prevriednovanje

revanš (fran.) - uzvraćanje, uzvrat, uzvratak, vraćanje, povratak; oduženje; uzdarje; osveta, odmazda; utakmica; protuigra, protupostupak (sve Šimundić)

revanšizam (fran.) - osveta, odmazda (sve Šimundić)

revija (fran.) - časopis, glasilo, književna smotra

revizija - ponovno gledanje, priegled, žalba, preprava, popravak, preinaka, preoblika, preradba, izmjena, promjena

revizionizam - prepravljačtvo

revolver - samokres

reza (tur.) - zasun, zasovnica, zapor, zatvarač, zatvaralo (sve Šimundić)

rezerva (fran.) - pridržavanje (prava), ograda, ograničenje, omeđenje; oprez, opreznost, obzir, suzdržanost, suzdržljivost, zadržanost, zadržak; zaliha, pričuva, prištednja, ušteđevina; višak, suvišak, suvišnost; branjevina, zabran, gaj (sve Šimundić)
rezervacija - zakupnica, predbilježba (stara mong. tuđica)

rezervisti - pričuvnici

rezolutan - odlučan

rezultat - izhod, izhodište; uspjeh, učin, učinak; posljedica, posljedak, konačnica, konačnik; izvod, zaključak (sve Šimundić)

režija (slikopis) - redateljstvo

rikverc - unatrag, natrag
ritam (grč.) - ravnomjerno udaranje, odmjerenost, razmjernost, skladnost, skladopokret, skladokret, skladoudar, skladoval, skladotitraj

rizik (tal.) - opasnost, pogibelj, pogibao, pogibeljnost, nesigurnost; hrabrost, smionost, smjelost, stavljanje na kocku

rješenje - rješitba

roba (tal.) - tržni predmet; odjeća, rublje, tkanina

robot - čovjek-stroj, umostroj (D.V.), samostroj (D.V.)

roman - dugopriča (D.V.), dugopripoviedka (D.V.), duža pripoviedka

routing - odabir puta kroz mrežu do odredišta, upravljanje putovima, usmjeravanje

ručak - objed

ruždija - niže srednje obće učilište

 

S

sabotaža - smetanje, smetnja, ometanje, kočenje, podrivanje, ustavljanje, sprečavanje, rušenje, uništavanje

sač (tur.) - kosa, vlasi

sačekati - počekati

sačinjava (srb.) - sučinjava, izgrađuje
sahan (tur.) - pladanj, poslužavnik

sahrana - pogreb, sprovod

sakupilo - prikupilo, skupilo, okupilo
salon - dvorana, dvornica

salveta - ubrus

samohrani roditelj - samoskrbni roditelj

samolet (rus.) - zrakoplov

sanatorij (lat.) - lječilište, zdravilište, bolnica

sanduk (tur.) - kovčeg, velika kutija (stara turska rieč), škrinja (stara latinska rieč), škrabica, spremnjak (D.V.)

sanirati - izliečiti, ozdraviti, poboljšati, srediti, urediti

sanitaran - zdravstveni

sanitarije - zdravstveni uređaji

sanitet - zdravstvo

sapun (grč.) - midlo, milo (stare rieči - Klaić)

saraj (tur.) - dvorište, dvor, dvorac

sastav - sastavak

sat (tur.) - dobnjak (naprava za pokazivanje vremena), doba (mjerna jedinica za vrieme)

satelit - pratitelj, suputnik, kružitelj; zemljopratitelj

saučešće (srb.) - sućut, žalostnica

scenarij - knjiga snimanja
second hand shop - posrednik

sediment - sjedo

segregacija - dieljenje, odvajanje, razdioba, dioba, razstavljanje

sekanta (rač.) - sječnica (D.V.)

sekcija - odsjek, oddjeljenje, oddjel, dio

sekretarica - tajnica

sekunda - hip

selotejp - ljepljiva vrbca

seminar - skup, sastanak, okupljanje (s pridjevom znanstveni, naučni, obrazovni, ovisi..)
sendvič (eng.) - kruhosloženac (D.V.), slojnik (D.V.)

senf (njem.) - gorušica, gorčica, slačica (sve Šimundić)

senzacija (lat.) - zapanjenost, čudo, začuđenost, jak utisak, krupan događaj, događaj, uzbuđenje, uzbuđenost, pozornost; osjećaj

senzitivan (lat.) - osjetljiv, uzbudljiv, plamenit, zapaljiv (sve Šimundić)

senzor (lat.) - (sensus-osjećanje) (Klaić); osjetnik, sjetnik, čulnik

senzualan (lat.) - ćutilan, sjetilan; tjelesan, puten, pohotljiv, požudan, razbludan (sve Šimundić)

separator (lat.) - odjeljivač, odvajač, razstavljač, razlučivač, lučilac

septembar - rujan

serbez (tur.) - slobodan, bezbrižan; neovisan, samostalan

serija - nizanka

servis (fran.) - služenje, služba, obsluživanje, posluživanje, usluživanje, usluga, popravak; dvorenje, dvorba, podvorba; jedaći pribor; udarac, udaranje; početak

set - niz, skup, zaliha, sustav

sevdah (tur.) - ljubav, milovanje, ljubavna čežnja, zanos, vatrena želja, duboko nagnuće, žarka sklonost; ljubavna patnja, uzdisanje

sezonski - povriemeni
sfera - lopta (stara mađarska rieč), okruglovlje (D.V.)

sferna aberacija - okruglovljena izobličenost, okruglovljeno izkrivljenje (sve D.V.)

sfumato (slikarstvo) (tal.) - nejasno, mutno; osjenčano

shema - držanje, vladanje, vanjština, oblik, lik, stas, nošnja, stanje, obris, nacrt, priedložak, obrazac, uzorak

shopping centar - trgovina mješovitom robom

sić (lat.) - vjedro, kabao

sida - kopnica

signal (kasno lat.) - znak (zvučni, svjetlostni...), znamenje, znamen; najavljivanje, najava, upozorenje, opomena, upozorba (sve Šimundić)

siguran (lat.) - bezbrižan, pouzdan, neustrašiv, bez straha; stalan, uvjeren, čvrst; zaštićen; nepromjenljiv, odan, istinit, točan, nesumnjiv; neizbježan, neumitan, nepokolebljiv, odlučan (sve Klaić), obskrbljen (Šimundić)

silicij - kremik (Šulek)

silikon - spojevi kremika; kremičnik (D.V. pomoću Šuleka)

simbol - znak, oznaka, znakovlje, grb

simetrala - susmjernica

simetrija (grč.) - pravi razmjer, sklad, razmjernost, skladnost, sukladnost, suglasje, suglasnost, susmjernost

simfonija - veliko glasebno djelo za skup svirača

simpatia (grč.) - suosjećanje, suosjećaj; ljubaznost, ljubav, naklonjenost, sklonost; privlačnost, blizkost, srodnost, slaganje, razumievanje; privlačenje, privlačnost, umiljatost

simulacia (lat.) - pretvaranje, pretvorba, zavaravanje, prevara, hinba, licumjerje, licumjernost, licumjerstvo, prenamaganje, glumljenje, gluma

sindikat (grč.) - (syndikos-odvjetnik,zastupnik); radničko zastupničtvo, radnička udružba

sinija (tur.) - nizki okrugli stol za blagovanje

sinoda (grč.) - crkveni sabor

sinonim - istozvučnica (Cipra)

sintaksa - posložba

sintetika - sastavina, spojevina; umjetnovina, umjetna tkanina

sinteza (grč.) - sastavljanje, sastav, spajanje, spoj, sglob, sklop; ugovor, dogovor; skup, najviši domet, vrhunac (sve Šimundić)

situacija (lat.) - položaj, mjesto, smještaj, stanje; stjecaj, prilika, neprilika, sgoda, nesgoda, prigoda, nepogoda (sve Šimundić)

situacijski - položajni, smještajni; prigodni (sve Šimundić)

skalupiti (tur.) - presaviti, složiti (sve Šimundić)

skateboard - klizodaska (D.V.)

skaut - izviđač, izvidnik, uhoda

skener - pretražnik, računalizator (D.V.), računalni preslikač (D.V.)

skica (tal.) - jednostavan nacrt na brzu ruku; crtež (sve Klaić), rukocrt (D.V.)

skija (norv.) - huzje, fuzje (čakavica-metapedia), kliza, dvodaska

skijanje - huzitva, fuzidba (čakavica-metapedia), dvodaskanje

skijaš - huzjar, fuzjar, dvodaskaš

slajd - kliznica (natječaj za hr.rieč)

slietanje - sliet
slot - utičnica, priključak, umetna rupa, utičnjak, utor (računala)

smajlići - smiešci

SMS (eng. short message service) - kratka porukovna usluga, KPU

snabdjeti (rus.) - obskrbiti, opremiti, sbrinuti

snajper (eng.) - dalekozorna puška

snajperist - oštrostrielac

sniženje - smanjitba (A.V.)

soba (mađ.) - izba (matičin Vienac), prostorija

socialan - družtvovan

sociologija - družtvoslovlje

softver (software) - rač. naputbina (Šamija), mehkotvorina (natječaj za hr.rieč), omehkšje (D.V.); računalno podporje (D.V.), strojopodpora (D.V.), naredbovna podpora (D.V.), smišljatelj (Šimundić); tiskani podatci (Šimundić)

soj (iztočni jezici) - vrsta (Šamija)

solidaran (fran.) - skupni, zajednički, uzajaman; obvezan, suglasan, složan, sporazuman, jednodušan, jednoglasan; istomišljen (sve Šimundić)

sonanti - zvonačnici (glas u slovnici)

specifikacija (lat.) - razvrstavanje, svrstavanje (po strukama, vrstama, predmetima...), opis (raznih stvari), popis, razradba

specijalizirati - posebizirati, uposebniti

spektroskop - šarogled; uređaj za razčlanbu višemastnih pruga svjetla koje se dobiju pri prelamanju zraka bielog svjetla kad ono prolazi kroz stakleni bridnjak.

spin-off tvrdka - tvrdka kći

spis (srb.) - popis

spisak - popis
spolij (lat.) - oderana koža; plien (izvorno značenje); ponovnik (D.V.)

spolni organ - spolovilo

spontan (lat.) - dragovoljan, voljan, naravan, neusiljen, samonikao; nehotičan, nepripravljen, nespreman, iznenadan

sport - tjelovještba

spot (engl.) - mrlja, točka (izravni prievod); bubuljica, pjega; kaplja; odlomak, izsječak, odsječak, dielak (sve Šimundić); pjevokaz (D.V.); promičbenica (dalekovidnička) (Šamija)

sprej (eng.) - razprah, razpršivač, razpršivalo, prskalo; škropilo

sprejati - razpršivati, prskati, razprskavati, škropiti

sputnik (rus.) - suputnik, pratitelj; pristaleša

srednjoškolac - srednjoučilištarac (D.V.)

stalaža (fran.) - polica, niz polica, poličje

standard - uobičajenica
stanica (autobuska) - postaja, kolodvor
stanica - ćelija (NDH)

statika - umjerstvo (Šulek)

statističar - brojač

statistika - brojitba

stativ (lat.) - postolje, nogare, učvrstje (D.V.)

stejđ - pozornica

stent - proširnica (D. Štambuk), žilni podporanj (natječaj za hr.rieč)

stepenice - stube

stih (grč.) - pjesmoredak (D.V.)

stil - način, izražaj, razpliv, izvedba
stilistika - izražajnost, izgledoslovlje (D.V.), načinoslovlje (D.V.)

stimulirati (njem.) - podbadati, dražiti, nadraživati, podraživati, pobuđivati, poticati; sokoliti, hrabriti

stiropor - pjenotvar

strana - stranica (u knjizi)

stranac - tuđinac

strast - požuda

strategija - ratna vještina, zamisao

stres (eng.) - napor, trud, tjeranje; nepogoda; pritisak sila, težina; važnost, izticanje; duševna i tjelesna preobterećenost

string - znakoniz

strip (eng.) - slikopripoviedka (D.V.), slikopriča (D.V.), slikoproslov (D.V.)

stroboskop - bljeskalica (u noćnim kahvanama)

struktura - zidovi, zidine; građa, građevina, tvorevina, sgrada; sastav, sklop, razpored, ustrojba, ustrojstvo

subjekt - podmet
subnet - podmreža

sudska - sudbena

sudski - sudački, sudbeni, sudstveni

sugerirati (lat.) - utjecati, poticati, nametati svoju volju, nagovarati, nuditi, savjetovati; predlagati, navoditi, upućivati; upozoriti, upozorivati

sugestija (lat.) - nagovaranje, nagovor, utjecanje, utjecaj, poticanje, poticaj, savjetovanje, savjet, obraćanje

sugestivan - utjecljiv, utjecajan, nagovorljiv, navedljiv, navodljiv, povedljiv, ponesljiv, poticajan; primamljiv

sujeta (rus.) - taština, slavičnost, slavoljublje, častohlepnost (sve Klaić), oholost

sumarij - svotnik (Cipra)

sulphur (lat.) - sumpor (Šulek), župel (starokajk.)

super (lat.) - nad, iznad, gore, osgor, odosgo, više, povrh; gornji, najviši, glavni; dobar, najbolji, izvrstan

surfing - jedrilo

surgun (tur.) - progonstvo, izgon, zatočenje; prognanik

suspendirati - odgoditi, odložiti, obustaviti, ustaviti, ukloniti; umrtviti, zamrznuti, mirovati, ukočiti; razpršiti, razmuljiti

suvenir - uspomena

suverenitet - vrhovničtvo

svirep - okrutan

 

Š

šablona (njem.) - uzorak, obrazac, tvorač, tvorilo, oblik, okvir (sve Šimundić)

šajba (njem.) - okrugla ploča; okno, prozor; prozorsko staklo

šalica (njem.) - omanja posuda s držkom, posudica, kupica (stara akadosumerska tuđica)

šalovati (njem.) - oblagati

šalung (njem.) - oblaganje, oblog, obložnica, obložnik

šant/shant - mimotiek (mimotok)

šarlatan - neznalica, nestručnjak, varalica, hvalisavac, razmetalo

šećer - slador
šef (fran.) - glava; glavar, poglavar, poglavica; načelnik; nadstojnik, predstojnik, voditelj, vođa, kolovođa; gospodar, zapovjednik, naredbodavatelj, upravitelj, upravnik, ravnatelj (sve Šimundić); poslovođa (Šamija)

šegrt - naučnik

šehid - mučenik

šeriat (tur.) - zakon (islamski); islamsko vjersko zakonodavstvo; skup muslimanskih vjerskih, krivičnih i građanskih zakona, osnovanih na Kuranu

šilte (tur.) - vrsta prostirača za spavanje

širom (otadžbine) - diljem (domovine)

šiš (tur.) - gvozdeni ražanj; koplje (maleno i šiljato); velika igla za pletenje; pržionik, naprava za prženje kahve

škola - učilište, obrazovna ustanova
škorpion (grč.) - štipavac

škrinja (zamrzivač) - ledenica
škrinja (lat.) - kovčeg, velika kutija

šleper (njem.) - tegljač, vukljač, vlačnik (sve Šimundić)

šlic (njem.) - razrez, prorez, razstriž, razstrižnjak (sve Šimundić)

šljam (njem.) - blato, glib, mulj, talog; svjetina, ološ, odpad, ljudi sa životnoga dna (sve Šimundić)

šljem - tjemenac (Šimundić)

šoferšajba (njem.) - prednji prozor

šok - sgražanje, prepast, užas

špag (tal.) - uzica (Šimundić)

špajza (njem.) - smočnica, spremnica, ostava, ostavnica

špalta (njem.) - pukotina; novinski stupac, odtisnica

štab - stožer

štafeta - hitlenica (Šulek)

štampa - tisak
štihača (njem.) - lopata za kopanje, kopača, lopata

štoperica - mjerilica

štreber (njem.) - dodvorica, ulizica, laktaš, gramzljivac; bubalo, bubant

šupa (njem.) - suša, nadkrovnica, pojata, daščara

 

 

T

taban (tur.) - ravan; stopalo, donja strana stopala

table (lat.) - daska, ploča; slika; imenik; ploča za pisanje, pločast predmet; stol

tablica - križaljka, ljestvica (tjelovještba)

tablice (registarske) - pločice
tablični (lat.) - poređajni, redosliedni; sustavan

taburet (fran.) - klupica, podnožnik

tacna (njem.) - plitica, pladanj, poslužavnik, podmetač, podložak

tačskrin (touch screen) - dodirnik (natječaj za hr.rieč)

takmičar - nadtjecatelj

takmičenje - nadtjecanje
taksa (grč.) - red, naredba, uredba; uloga; pristojba, daća, dažbina, globa, kazna, namet; biljegovina (stara mongolska tuđica); ulaznina

takt (lat.) - doticanje, dodir; djelovanje; odmjerenost, primjerenost, umjerenost, postupnost, uglađenost, uljudnost, uljuđenost; opreznost, pažnja, pozornost; vještina

talas - val (tako i talasanje - bibanje, valovanje)

talk show - sučelište

tama - tmina

tangenta (rač.) - dodirnica (Šamija), dirnica (Šulek)

tanin - treslovina (Šamija)

tank - spremnik (Šamija)

tanker (engl.) - spremoplov (D.V.), spremnikoplov (D.V.)

tapšati (mađ.) - pljeskati, odobravati; milovati, lupkati

taraba (tur.) - plot, ograda

tarifa - pristojbenik (Cipra)

tastatura - tipkovnica, pritiskovnica

taster - tipka, pritiska

te (veznik) - ter (veznik)
tegla (lat.) - kotla (Šimundić), kotluša (Šimundić)

tehnička specifikacija - stručna razradba, stručni opis

tehnika (grč.) - vještina (izravni prievod), umjeće (izravni prievod); struka, oruđe, oprema, pribor, vještina, umješnost, stručnost, spravitba (čak.)

tehnologija - strukoslovlje, oruđoslovlje, priboroslovlje

teka - pisanka, bilježnica (stara mongolska tuđica)

tekst - štivo, sastavak, proslov, orječje (Šamija)

tekst (autorski) - orječak (Šamija)

tekstil (lat.) - tkanina, tkivo, suknena i platnena roba (sve Klaić)

telefaks - dalekopis (D.V.), dalekopreslikač (D.V.), slikojav (Šamija)

telefon - brzoglas (Šulek)

telegraf - brzojavnik (Šamija)

telegram (grč.) - brzojav(ka) (Šamija)

teleporter (grč.) - brzolaz (D.V.)

teleskop (grč.) - krupnozor (Šulek), dalekozor

teleskopski (grč.) - složivi, sklopljivi

teletekst - dalekoslov (D.V.)

televizija - dalekovidnica, slikomičnica
televizor - dalekovidnik

tema (grč.) - predmet, zadaća, zadatak, naslov, građa, osnova, sadržaj, predmet razprave

tema (pojam izgleda zaslona) - pozadina, pozadnik (zaslona)

tematika - predmet obradbe, predmetnost, sadržajnost

temelj - osnova

temperatura - toplinski stupanj, toplina, toplotnost (D.V.), toplinsko stanje

tenis (eng.) - loparoboj (D.V.)

tenk - oklopaš (M.Š.)

teodolit - kutočitač (D.V.), mjerokut (D.V.), mjerokutni uređaj (D.V.)

teorem (računoslovlje.) - stavak

teorija - misao, zamisao

tepih (njem.) - prostirač, sag, šarenica
terasa (fran.) - zaravanak, ravan krov; laztva, t. j. poprečna njiva na uzbrditu tlu.

terasast - ravan; stubičast

tercet (tal.) - tropjev (Šamija)

teren (fran.) - zemljište, tlo, područje, kraj, okolica, područje djelovanja, vani, gradilište (Šamija)

terenski - zemljištni, područni, krajevni, okolni, talni

teret (mađ.) - tovar, breme, težina, tegoba, muka, neugodnost; daća, danak, porez (sve Klaić); teglo (D.V.)

terminologija - nazivlje

terminologijski - nazivaljski
termoakumulacija (grč.-lat.) - (accumulare-gomilati,sgrtati); toplokup, toplonakupnica, toplosprem, toplodržnik (sve D.V.)

termoakumulacijska peć - toplodržna peć, toplospremajuća peć, toplonakupna peć (sve D.V.)

termograf - toplopis (izravni prievod)

termometar - toplomjer (Šulek)

termostat (grč.) - (termo+statos-postavljen) (Klaić); toploravnik (D.V.)

tetrapak (grč.) - četiromot (D.V.)

teza (grč.) - postavljanje, postavljena tvrdnja, postavak, postavka, predpostavka

tim (engl.) - sprega; jato; momčad, djevojčad, skup, skupina; oddjel, oddjeljak, družina, družtvo, sastav

tip (grč.) - udarac; lik, pralik, oblik, slika, nacrt; utisak; uzor, uzorak, primjer, primjerak, oznaka; tiskarsko slovo; čudak, osobenjak; sumnjivac, smutljivac, pokvarenjak, zagadur, prgavac (sve Šimundić)

tj. - t. j.

tjelohranitelj - tjelobranitelj

tobe (tur.) - pokajanje, kajanje

točak - kotač

tok šou (talk show) - sučelište (natječaj za hr.rieč)

token - pojavnica

tokom - tiekom

tolerancija - snošljivost

ton (grč.) - napinjanje, sila; dizanje glasa, glas, zvuk, znak; razpoloženje; razina (sve Šimundić)

tonski (grč.) - glasan, zvučan (sve Šimundić)

top (tur.) - udrikres (D.V.), gromokres (D.V.)

totalna stanica - podpuna postaja (D.V.), mjerna postaja

trafika - duhanarnica

trafostanica - strujna postaja

trajekt - splavnjak (M.Š.)

traktor - vlakač (B.K.), tegljač (B.K.), poljovoz (D.V.); radnjak za vučenje plugova i drugih poljopriradnih naprava (B.K.)

tramvaj - munjovoz, strujovoz
transformator - promjenljivač (Cipra)

translacija - pomak

transliteracija (lat.) - prievod proslova s jednog pisma u drugo pismo; prekoslov (D.V.)

transliterirati (lat.) - prekosloviti

translucentan - prozračan (Šulek)

transpiracija - izhlapnja (Šulek)

transverzala (lat.) - poprečnica, presječnica, priečnica, spojevnica, vezovnica (sve Šimundić)

trasa (fran.) - nacrt; obris; pruga (sve Šimundić); izkolčenica (D.V.)

trasiranje - izkolčavanje

trauma - povrjeda tiela izazvana vanjskim utjecajem (silarskim, lučbenim, strujnim itd.), rana, ozljeda

traumatologija - ranarstvo

trend (engl.) - kos pravac, nagib; obća sklonost, težnja, nastojanje, želja; tok, tiek (sve Šimundić)

trener - vještbatelj/vježbatelj, učitelj vježbanja

trenerka/trenirka - vježbovka

trezor (fran.) - blago, dragocjensti; blagajna, riznica, dragocjenik, tajni pretinac (sve Šimundić)

triangulacija - mreža trokuta, trokutoplet (D.V.)

trigonometrija (grč. mjerenje trokuta) - trokutoslovlje, trokutoznanstvo

trgovac muzikalijama - glasbovinar (Šulek)

triler (vrsta slikopisa) - napetost, napetokaz (D.V.)

trilogia  - trodiel (D.V.)

trivialan (lat.) - običan, prost, neukusan, odtrcan, bezznačajan, nevriedan, neznatan; malen, malenkostan, sitan, učmao

tromblon - izstreljak

trotoar - nogostup, pločnik , staza, pješnik, šetnik
troubleshooting - odkrivanje smetnji, traženje pogrješke, uklanjanje pogrješaki

tsunami - veleval

tulum (tur.) - mieh, mješina za vino; pijanka, luda zabava

tumor (lat.) - odteklina, izrastlina, izrastaj; novotvorina

tunel - prokop, prorov

turist - putničar

turizam - putničarstvo
turpija (tur.) - strugača, strugara (sve Šimundić)

tuš (fran.) - plahač (Šimundić)

tuširati se - plahati se (Šimundić), kupati se

TV emisija - glednica na dalekovidnici (D.V.)

tvrtka - tvrdka

tzv. - t. zv.

 

U

učestnik - sudionik

udjel - udio

ugalj - ugljen
uhapsiti - uhititi

ukalupiti (tur.) - ograničiti, omeđiti; uokviriti, utiesniti (sve Šimundić)

ukras - ures
ukrštenica - križaljka
ulema-medžlis - skupština vjerskih učenjaka

ultra (lat.) - s onu stranu, prieko, nad, iznad, prieko toga, dalje, više

ultraš - krajnež, pretjeranac, pretjeranik

uniforma - odora

univerzalizam - posvudanjost, posvudašnjost (Cipra)

uporan - ustrajan
upornost - ustrajnost

upotreba - uporaba

upravitelj (direktor) - ravnatelj

uputstvo - naputak

USB (Universal Serial Bus) stick - obća nizna sabirnica (ONS), izvanjski popunitbenik
ustrojstvo - ustrojnost

usuglasitba - usuglasba

urbani (lat.) - gradski, velegradski (sve Šimundić)

urbanizam - gradoredstvo (D.V.)

utakmica - nadtjecaljka (H.M.)

uviđaj - očevid

uzda - ustda

uzvanik - pozvanik

 

V

vaga (njem.) - tezulja (Šimundić)

vaiz (tur.) - propovjednik, opominjač, savjetnik

vakat - doba, vrieme

valorizacija (port.) - ocjena, ocjenjivanje, vrjednovanje

valuta (tal.) - vriednost, novac (sve Šimundić)

variabilan (lat.) - promjenjiv, nestalan, kolebljiv, nepostojan, neuhvatljiv (sve Šimundić)

variabla - promjenljiva vriednost (rač. izraz), promjenljivica (Šamija, Laszlo)

varijanta/varianta (lat.) - inačica, drugačica, drugi oblik (sve Šimundić)

vedeta (tal.) - slavan umjetnik, zviezda, diva

vegeterijanac - biljojedac (D.V.)

vektor (lat.) - (vector-nosilac); dvotočnjak (D.V.), smjerobroj (D.V.), duljinopravac (D.V.), usmjerenica (obaviestnički rječnik); vrstica (obaviestnički rječnik)

vektorska grafika - smjerobrojno crtačtvo
velar - jedrenik (suglasnik)

ventil (lat.) - vijati, mahati; hladjeti; izpuh, izpušak, izpušnik, izdušak, izdušnik; zalistak; zračnica

ventilacia (lat.) - zračenje, prozračivanje, provjetrivanje, hlađenje (sve Šimundić); zatvarač, zasun

verificirati - ovjeriti, ovjeroviti, potvrditi, provjeriti, pregledati, dokazati istinitost

veterinar - živinar

veterinarstvo - živinarstvo

viewport - gledolaz (D.V.)

videokamera - slikopisni snimač (D.V.)

video rekorder - snimač, slikopisni snimač, slikopisni bilježnik (stara mong. tuđica)

videostranica - slikopisna stranica

viewer - preglednik

vikend (od englezkog week end) - krajtjedan

viljuškar - viličar
violončelo - gudnica (Šulek)

virus (lat.) - sitnonametnik, zaraznik

viza (lat.) - propustnica; dozvola za ulazak u drugu zemlju

vizija (lat.) - pojava, prikaza, predstava, misao; priviđenje, pričin, pričina, umišljanje, utvara, sanjarija, tlapnja, obsjena, zanošenje; gledanje u budućnost, viđenje budućnosti, proročtvo, proricanje, navještaj, nagovještaj (sve Šimundić)

vizit-karta - posjetnica
vjeronauk - bogoštovlje

vlast - oblast

vodoinstalater - vodopostavljač

vokal - samoglasnik (glas u slovnici)

vokativ - zovući padež

volan - upravljač

volumen - obujam (Šulek)

vrećica za smeće - smećica

vrednote - vriednine

vrednovanje - zaslužba (A.V.)

vrjednote - vriednine

vulkan - vatroskok (A.K.), vatrenjača (Šulek)

 

W

web - mreža

wellness - opuštaonica (natječaj za hr.rieč)

 

Z

zaista - doista
zakletva (vojnička) - prisega
zamandaliti - zakračunati, zasunuti

zanat - obrt

zapreka - zaprjeka

zastava - ponosnica (A.V.)

zataškati - zabašuriti

zavređuje - zaslužuje

zenit (arab.) - tjemenište (wikipedia)

zoologija - živoznanstvo, živinarstvo

zulum (tur.) - nasilje, nepravda, bezakonje, okrutnost

zvučna kartica - zvukopretvornik, zvukoumetak

 

Ž

žandar - oružnik, redarstvenik

žargon (fran.) - šatrovački jezik, umjetan jezik za zatvorene skupine (sve Šimundić)

želatina (fran.) - hladetina, drhtalica, kiljevina; ljepilo (sve Šimundić)

žele (fran.) - mraz; hladetina; hladetinasti bonbon (sve Šimundić)

 

 

 

rječoveznice: rječnik rječnici stranih strane rieči rieč riječ tuđica tuđice turcizmi latinizmi germanizmi talijanizmi grcizmi anglizmi turcizam latinizam germanizam talijanizam grcizam anglizam

Free Web Hosting