Povratak / Back

HRVATSKI JE BIO SVJETSKI JEZIK

 

Priepis iz: Podlist Glasa Koncila >>Prilika<< Broj 10. listopad 2008.

 

Zahvaljujući zemljopisnim odkrićima krajem XV. i početkom XVI. stoljeća sviet je prvi put postao cjelovit i jedinstven. Katolička Crkva, koja je po svojoj naravi obća, odnosno >>svjetska<<, i u primjeni je djelovala po čitavome svietu. Poslaničko djelovanje Crkve tako se proširilo izvan Europe do onih naroda i krajeva koji još nisu čuli Radostnu viest. U tu je svrhu papa Grgur XV. 1622. godine izdao uredbu o odtvaranju odjela za arabski i ilirski jezik na području Mletačke Republike. Sbor za širenje vjere pri Svetoj Stolici izdao je 1623. u ime pape Urbana VIII. uredbu kojim se zapoviedalo da se na svim učilištima i crkvenim sveučilištima uz hebrejski, pučki i stari grčki, kaldejski (aramejski) i arabski uči također i – ilirski jezik. O tim spisima piše dr. Stjepan Krasić u svojoj knjizi Pape i hrvatski književni jezik u XVII. stoljeću, kojom dokazuje da je hrvatski jezik bio mnogo prije proučavan u inozemstvu nego u domovini i da je uredbom dvojice papa morao biti podučavan na najpoznatijim europskim sveučilištima, kano što su u to vrieme bila javna sveučilišta u Bologni, Padovi, Beču, Ingolstadtu, Kolnu, Louvaineu, Parizu, Toulouseu, Valenciji, Salamanci i Alcala de Henaresu u Madridu. Pod ilirskim jezikom smatra jezik za koji se vrhovni sud zvan Sveta Rota 10. prosinca 1655. nakon duga i temeljita proučavanja, službeno izjasnio da se govori u Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, Slavoniji i Hrvatskoj, čime je obilježen hrvatski narodnostni prostor. Dodaje da je u vrieme čovjekoljublja (humanizma) i preporoda (renesanse) bilo suvremeno pozivati se na stvarne ili izmišljene izvore pak se tako u latinskim izvorima francuzki jezik zvao >>galskim<< (lingua gallica), talijanski >>etruščanskim<< (lingua etrusca), a hrvatski >>ilirskim<< (lingua illyrica) itd. Dr. Krasić je zaključio da se radi o najvećem širenju hrvatskoga jezika u svojoj poviesti i kaže: >>Ako dosada sve to nismo znali, to odsada ne bismo smjeli zanemarivati niti zaboravljati.<<

 

 

Free Web Hosting