Povratak / Back

LJUDEVIT JONKE I BORBA ZA KORIENSKI PRAVOPIS

prof. Marijan Krmpotić    Subota, 05 Siječanj 2008

Novi je Matičin pravopis zapravo stari novosadski pravopis - 1. dio

Ako je i Deklaracija o ravnopravnosti hrvatskoga jezika doživjela slom zajedno sa smrću Ljudevita Jonkea (1907. - 1979.), profesor Ljudevit Jonke ostal je do danas živom legendom kano branitelj hrvatskoga jezika u XX. st. Za jugokomunističke diktature kada se hrvatski jezik smio imenom spomenuti samo kano inačica srbskohrvatskoga, prof. Jonke je na sve moguće načine podkopaval još jedan pokušaj beogradske čaršije nametnuti nam srbski kano jedinstven jezik za Srbe i Hrvate prema velikosrbskom četničkom planu “do istrage naše ili vaše” - koji je u Titovoj jugokomunističkoj bratstvojedinstvujušćoj diktaturi 1954. dobil ime: ‘Novosadski dogovor’.

U knjigi Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća prof. Jonke se usudil Zagrebačku Filoložku školu prikazati glavnom zaprjekom širenju tlapnji o jezičnom jedinstvu Hrvata i Srba i nas učiti da hrvatski jezik nije nikakva zapadna inačica srbskohrvatskoga, nego samosvojan jezik s oblikovanom normom koji je u XIX. stoljeću bil u javnoj uporabi kano obćeprihvaćen standardni jezik u Hrvatskoj. Jonke, tako, kroči stopama Otca Domovine Ante Starčevića prvoga javnog protivnika Vuka Stefanovića Karadžića među Hrvatima.

Već 1864. Starčević dokazuje da su smjernice Karadžićeva jednonarječna novoštokavskoga srbskog jezika s izgovornim pravopisom same po sebi u dubokoj suprotnosti s načelima Zagrebačke filoložke škole koja zagovara posebnost hrvatskoga književnog jezika izgrađena na tronarječnim vrelima s hrvatskim korienskim načinom pisanja. Riečju, za profesora Ljudevita Jonkea hrvatski i srbski su dva različita slavenska jezika slični odprilike koliko je hrvatski sličan slovenskom.

Sa zloslutnjom, preko volje - pošto mu je naredil Vladimir Bakarić iz CK KPH jer veli Beograd svakako hoće da se taj Novosadski dogovor sa srbijanskim lingvistima podpiše - profesor Jonke otišal je u Novi Sad u Maticu srpsku. Nu, dok su kasnije neki na smrt preplašeni podpisnici s Deklaracije povukli svoje podpise, profesor Ljudevit Jonke učinil je obratno. Povukal je svoj podpis s Novosadskoga dogovora i svima dal na znanje da misli da Novosadski dogovor služi Beogradu za srbizaciju “do istrage” hrvatskog jezika.

Srbi mu to ne će oprostiti nakon Titina prevrata u Karađorđevu 1971. Pošto je ministar prosvjete
Stipe Šuvar već dal na lomači spaliti proljećarski Hrvatski pravopis, zabranit će i tiskanje Jonkeove zadnje knjige Hrvatski književni jezik danas. Šuvar da se dodvori Beogradu, svrgnut će prof. Jonkea sa svih položaja i s prijezirom ga izbaciti na ulicu kano šugava psa. Ne će dopustiti i da se javno objavi da je prof. Jonke bil lažno obtužen i podlo oklevetan za utaju poreza. Umirovljen, Ljudevit Jonke razboljet će se i uskoro umrieti od jeda i jada.

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Marijan Krmpotić    Nedjelja, 06 Siječanj 2008

Novi Matičin pravopis zapravo stari novosadski pravopis - 2. dio

Zaslužno, stota obljetnica rođenja Ljudevita Jonkea obilježena je ovih dana. I u Karlovcu i na tribini održanoj u Zagrebu iztaknute su sve njegove vrline i zasluge u borbi za naše pravo na majčinski nam hrvatski jezik. Ostavil nam je nekoliko vrjednih knjiga i mnogo članaka u kojima nas bodri da njegujemo svoj materinski jezik. Već 1964. dok svi drugi ustrašeno i skrušeno šute, u svojoj knjigi Književni jezik u teoriji i paksi prof. Jonke nas na str. 84. opominje da ne smijemo hrvatske rieči zamienjivati srbskima, pa kaže, primjerice: “Ako se hrvatski sasvim pravilno služi glagolima ‘svršiti, završiti, dovršiti’, nema zaista nikakva smisla da se ti glagoli potiru forsiranjem glagola ‘okončati’”.

Nakon smrti prof. Jonkea i političkog sloma Deklaracije o ravnopravnosti hrvatskoga jezika uskoro se u izdanju Libera (SNL) Slavka Goldsteina i Školske knjige u knjižarama
pojavil Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika Vladimira Anića i Josipa Silića. Zapravo u biti, to je doslovce pretiskan onaj isti jugounitaristički Pravopis hrvatskosrpskoga jezika koji je 1960. izradilo Pravopisno povjerenstvo Matice Srpske i Hrvatske. Tako, kad izborismo vlastitu državu, uzalud smo se ponadali da će doći konačno i do razsrbljivanja hrvatskoga jezika.

Doduše, kada je Hrvatska Sveučilištna naklada 1992. izdala pretisak Hrvatskoga (korienskoga) Pravopisa iz 1944. predstavljanju je nazočil i dr. Franjo Tuđman. I u Jutarnjem listu 10. V. 1999. izašal je članak s naslovom:
“Stjepan Babić predlaže uvođenje hrvatskoga korienskoga pravopisa!” I opet ništa. Izim nekoliko primjedaba iz pustih glava. Primjerice, prof. lingvistike na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani Dubravko Škiljan veli kako bi onda “Svi Hrvati postali nepismeni” (sic!). Zar su Slovenci nepismeni jer pišu Gajevim korienskim pravopisom, prof. Škiljane? S druge strane gosp. Marijan Horvat-Mileković zapisal je u svojoj knjigi Mač nad Hrvatskom na str. 205. “Dok se dr. Ivo Pranjković protivi korienskom pravopisu, jer bi on izazval potežkoće, a govornici bi stalno zastajkivali i zamuckivali”. Uzput, podsjećamo profesora Ivu Pranjkovića da se svi europski jezici pišu korienskim pravopisom!

Oprečno, umjesto Hrvatskoga korienskoga pravopisa Hrvati su uskoro dobili još jedan doslovce pretiskan novosadski jugounitaristički pravopis Vladimira Anića i Josipa Silića, ali taj put s imenom Pravopisni priručnik hrvatskoga jezika. Zapravo, to je onaj isti Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srbskoga jezika Vladimira Anića i Josipa Silića kojem je vlasnik Novog Libera Slavko Goldstein, sukladno novoj političkoj situaciji nakon 1990. samo
promienil ime na koricama. K tome, uz taj Pravopis nakladnik Slavko Goldstein tiska i suvremeni Rječnik hrvatskoga jezika Vladimira Anića. Nu, kako se uskoro potvrdilo taj “suvremeni” hrvatski rječnik, kako ga na sva usta hvali g. Slavko Goldstein, ne samo da nije suvremen, nego nije ni rječnik hrvatskoga jezika.

Nepouzdan je, Anić u njem ne pravi razlike između hrvatskog i srbskog jezika. Zato neki taj jezik dogovoren 1954. u Novom Sadu u Matici Srpskoj i danas podrugljivo nazivaju “srpskohrvatskim ali srpskim”, neki ‘jugoslavenskim” državnim, a oni krotkiji što naginju hrvatskoj šutnji “hrvatskim po JUS-u”, tj. po jugoslavenskom standardu.

Nakladnik Slavko Goldstein umrježit će ga i na internet za školska računala kako bi za hrvatsku mladež od potrge sačuval doseg “istrage” hrvatskoga jezika postignut unitarnim dogovorom u Matici Srpskoj. I ovih će dana najaviti ponovno:
“Internetom do boljeg znanja hrvatskoga” (Večernji list 2. VI. 2007.) Slavko Goldstein hvali otvorenost toga Anićeva Rječnika jerbo to nije samo rječnik svih hrvatskih rieči, nego i srbskih zabilježenih u Akademijinu Rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika još u XIX. stoljeću po njegovu prvom uredniku Đuri Daničiću, alias Đorđu Petroviću.

Ali Daničić je, kano Vukov privrženik
prvo Srbin, pa tek onda urednik Akademijina Rječnika, zato u nj unosi ijekavizirane rieči iz srbskoga novoštokavskoga i srbske turcizme. U njem nema rieči iz hrvatskih narječja. Srbin ne zna što one znače. Za Daničića su rieči iz čakavskoga i kajkavskoga provincializmi i zastarjelice. Po primjerima u Anićevu Rječniku vidimo da Anić ne priznaje hrvatski standardni jezik iz poslijevukovska razdoblja, premda se suvremeni hrvatski standardni jezik razlikuje od srbijanske anakrone vukovštine.

Anić to zna. On je sveučilištni profesor standardnoga hrvatskog jezika. Zašto onda Anić svoja osobna stajališta predpostavlja znanstvenoj hrvatskoj normalistiki kako bi u učenika stvoril krive predočbe ne samo o pojedinim riečima, nego i o njihovoj uporabi u hrvatskom jeziku? Ne služi li se Anić otrcanim okvirima vukovskoga jezikoslovlja kako bi svoje pseudoznanstveno stajalište o jedinstvenosti srbskohrvatskoga jezika krivo prikazal kano znanstveno stajalište. Samo si sada pod lažnim imenom “hrvatski” na svojem Rječniku (sic!) otvara leksički cielo štokavsko područje i normira ga prema najboljoj tradiciji jugounitarističkog vukovskog jezikoslovlja...

 

 

Free Web Hosting