Povratak / Back

Kratak osvrt na jezik


Jezik je osnovno obilježje svakog naroda, njegove samobitnosti i odraz poviestnih prilika. On prvenstveno služi za sporazumievanje između određene skupine ljudi. Iz njega se jasno razpoznaje poviestna, zemljopisna i uljudbena baština svakog prirodno nastalog naroda, no isto tako se mogu lako odkriti umjetni narodi s, naravno, umjetnim, t.j. ukradenim jezikom. Narod bez svog vlastitog jezika nije narod nego samo prividna i lažna, a zapravo prozirna slika njega samoga. Živo ostvarivanje jezika naziva se govor, skup pravila govorenja pravogovor, a pravilo za pisanje jezika nazivamo pravopisom. Upravo ta dva činbenika, pravogovor i pravopis, tvore jedinstveno složen jezik koji bi načelno ciela skupina ljudi koji ga koriste, svi trebali jednako govoriti i svi ga jednako pisati (pritom moja misao nije da pisanje treba biti jednako govoru!).

Iako je slavenskog podrietla, za razliku od nekih, hrvatski jezik ni u kojem slučaju ne može biti "prljava mješavina slavenskih jezika" jer se neprekidno razvijao u tisućljetnoj hrvatskoj poviesti i postupno dobivao svoj današnji oblik. Zbog slavne poviesti hrvatskog jezika koji se razvijao uzporedno s poviestnim sbivanjima u Hrvatskoj i pradomovinama Hrvata, s punim pravom usuđujem se reći da je on jedan od najboljih primjera moje izreke da se iz jezika vidi čitava poviest naroda! Jezik je jedna od temeljnih vriednosti hrvatskog naroda i njime se treba ponositi svaki Hrvat koji drži do svojih običaja i uljudbe, braniti ga od svih vanjskih utjecaja koji ga osiromašuju, a kao što su mnogobrojne tuđice u jeziku, različite podvale koje su pokušane biti ostvarene u poviesti (na pr. Ideje Vuka Karadžića). Hrvatski jezik svi moramo držati za najveću svetinju ovog naroda i zalagati se za njegov izvorni oblik. Jer, on je naše bogatstvo, on je naša snaga, on je naša sviest, naš ponos i dika!

Filip Barišić

 

 

Free Web Hosting