Povijest / History

Prijepisi iz: SIVA KNJIGA

Postavljena zahvaljujući: Zoom_1

 

Odmetnička zvjerstva i pustošenja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u prvim mjesecima Hrvatske narodne države - Obrađeno i izdano po nalogu Ministarstva vanjskih poslova na osnovu dokaznog gradiva, Zagreb, lipanj 1942. 

Sastavio na temelju dokaznog gradiva po nalogu Ministarstva vanjskih poslova Matija Kovačić, savjetnik ministarstva 

Naklada Hrvatskog Izdavalačkog Bibliografskog zavoda-tisak Hrvatske državne tiskare u Zagrebu

 

DOKAZI U SVJETLOPISIMA (FOTOGRAFIJAMA)

1) Razkralj Petar poziva srpski narod na ustanak

3) Faksimile proglasa Koste Pećanca

5) U selu Ljupljanci jezovito izmrcvaren Hrvat Stipo Zubak

7) Na životu preostala baka i djeca obitelji Vego u Čapljini

9) Četnik-komunista Antelj o uništavanju sela Ilići

11) Oštečeni zvonik rimokatoličke crkve u selu Krnjeuši, koju su zapalili četnici-komunisti

13) Ostaci željezničke postaje u Foči, koju su zapalili četnici-komunisti

15) Kraj grobova poubijanih Hrvata na Pašincu kod Priedora nađeni su ostaci ispaljenih metaka iz vojničkih pušaka

17) Mrtvo tielo jedne nepoznate žrtve sa težkom ranom pozadi lieve strane lubanje

19) U selu Koraju nakon odlazka četnika-komunista...

21) Djeca ubijenih od strane četnika-komunista pred bolnicom u Brčkom

23) Svjetlopis nožem umorenog župnika don Ilije Tomasa iz sela Klepci kod Čapljine

25) Dvoje djece koje su četnici-komunisti umorili u blizini sela Košutice

2) Pisana zapovijed nađena kod Elliota i drugova

4) Faksimile zapovjednika jedne odmetničke čete

6) Strahovito izmrcvaren Hrvat Mijo Bauk iz sela Ravni Kotar

8) Spaljena kuća gostioničara Ilije Kljaje u Ilićima

10) slika 10

12) Ostaci izgorjelog mrtvog tiela župnika Krešimira Barišića u Krnjeuši

14) Kada je otvoren treći grob na Pašincu kod Priedora pružila se ova slika...

16) Na Glavici na Pašincu kod Priedora pronađena su četiri skupna groba poubijanih Hrvata

18) Strahovito iznakažena glava jednog Hrvata, ekshumiranog u Pašincu kod Priedora

20) Na slici se vide lešine petorice umorenih Hrvata muslimana u Koraju

22) Izkaz Bećira Sarića o napadaju četnika-komunista na Avtovac

24) Svjetlopis žena kojima su poslije silovanja odrezane dojke

 

 

UVOD

Potresno pismo, koje je pokojni Reis ul ulema Fehim Spaho upravio marašlu Slavku Kvaterniku 6. prosinca 1941.

 

Suradnja četnika i komunista, te njihov postepeni raskol i sukob

 

Pismo zapovjednika jedne odmetničke čete u kojoj govori kako treba prvo pobijediti ''Turke'', a ne prije toga ubijati njihove žene i djecu, kako ne bi bilo njihove odmazde

 

DOKAZI

Ubijanje Hrvata u Čapljini i okolici

 

Uništavanje hrvatskih sela

 

Strašan pokolj u hrvatskim selima Krnjeuše i Vrtoče

 

Četničko-komunistička strahovlada u Foči, te opisi četničkih zločina od strane svjedoka

 

Partizanska ubojstva preko 300 mještana Priedora (iskapanja, svjedoci, opširna istraga...)

 

Pokolj Hrvata u Gornjem Erveniku, Obljaju, Ugarcima, Luki, Koritama, Štikovu i Vrlikama

 

Jezovito klanje Hrvata muslimana u Koritniku

 

Četničko-komunistički zločin u selu Koraju

 

Paljenje kuća u Trebinju

 

Hrvati, koji su od Četničko-Komunističke ruke poginuli u selima Mladoškovci, Opačić i Odžaci

 

Skupina spaljenih i zaklanih Hrvata u selu Tuholj

 

Jezoviti pokolj Hrvata u Avatovcu od strane četnika

 

Klaonica djece u selu Plošniku

 

Pokolj u kotaru Ljubinje

 

Ubijanja u Rudu kod Višegrada

 

Četničko-komunistička krvoproliča u Srebrenici i okolici

 

Mrcvarenje i bacanje ljudi u ponor u kotaru Bileće

 

Ubojstvo seljaka i trgovca kod Otoka

 

Ubojstva domobrana kod Knina

 

Ubojstvo hrvatske seljačke obitelji Mravunac u Blagaju

 

''Plaću traži od Ustaša''

 

Jezovito ubojstvo jednog Hrvata Muslimana

 

Uništavanje hrvatskih domova u obćini Glamoč

 

Mučenička smrt lugara Nikole Ljeskara u Kestenovcu

 

Paljenje kuća u selu Taviji

 

Poubijani zarobljeni oružnici u selu Lukavcu

 

Četničko zvjerstvo nedaleko Gline

 

Zločin odmetnika u selima Kljenku i Vrieci

 

Ubojstvo dviju njemačkih obitelji

 

Dvostruko ubojstvo u selu Krmine

 

Ubojstva više tisuća Hrvata u kotaru Višegrad

 

Pokolj u selima Ocrkavlje, Rataje, Mrežica i Jabuka

 

Ubojstva u selima Prača, Lunje, Renovci, Sočicama i Modriku

 

Partizanski zločin na pučanstvom u selima Bukvići i Golubićima

 

Most groze u Goraždu

 

Četničko-komunistička strahovlada u Goraždu i okolici

 

Drvar je izgledao kao groblje...

 

Ubijanje Hrvata kod jednog ponora u kotaru Foča

 

Hrvaticama, ženama i djevojkama u selu Međedi rezali su dojke...

 

Kako je izgledala Rogatica poslije odlazka četnika-komunista

 

Umorenom domobranu stavili su tamburu u ruke kao da svira...

 

Zarobljene hrvatske domobrane banditi su strieljali i bacali u ponore

 

Užasni dani u kotaru Čajniće za vrieme komunističko-četničke strahovlade

 

Ubijanje Hrvata u selima kotara Trebinje

 

Spaljena hrvatska sela Močile, Radić Mali, Borojevići, Tadići i Begovići

 

Napadaj na selo Hrvatsko Polje, kotar Otočac

 

 

 

 

 

Free Web Hosting