Povratak / Back

UMREŽITE DVA ILI VIŠE RAČUNALA

(poduka za po doma)

[WinXP]


Umrežavanje dva računala:

========================


Prvoslov
------------------------

Predpostavlja se da želite dva računala umrežiti što jeftinije, a to je sigurno rabeći provodnik mjestne mreže (LAN) (često zvan ukriženi spojni provodnik - Cross Connection Cable) i mrežne (Ethernet) umetnike. Plavozubnu (Bluetooth) i bezžičnu (Wireless) mjestnu mrežu (WLAN / HI-FI) ćemo preskočiti u ovom dielu, iako su postavke iste, pravila prilikom korištenja gore navedenog su malo drugčija. Krenimo...!Priprema:
------------------------

1. Nabavite mrežni (Ethernet) umetnik za svako od računala. Ciena, prava sitnica. Par stotina kuna. Ako spajate prienosno i stolno računalo, prienosna većinom imaju ugrađene mrežne umetnike. Čak štoviše, sve današnje matične ploče novijeg nadnevka imaju također ugrađen mrežni umetnik, čime ste uštedili tih par stotina kuna. VAŽNO: Prije odlazka u kupnju, provjerite posjedujete li već mrežni umetnik! utičnica od mjestne mreže izgleda poput one od razkuća, samo je dva (do tri) puta šira i ima više parica (onih zlaćanih spajača).


2. Nabavite ukriženi spajajući provodnik (Cross Connection Cable). Ciena je oko par desetaka kuna. Ako mislite kako možete sami sastaviti ukriženi provodnik ili ukriženi spajač, samo napried. Preporučuje se kupnja, radije nego rad novog.

Osobito za početnike.

NAPOMENA: Običan mjestni mrežni provodnik ima drugčije spojene ,,žice'' unutra od ukriženog provodnika, ter stoga za izravno umrežavanje dvaju računala NE MOŽETE KORISTITI običan mjestni mrežni provodnik.Umrežavanje:
------------------------

1.Možete jednostavno pokrenuti ,,Microsoft Network Setup Wizard'' (Microsoftov mrežni postavljački čarobnjak). START > PROGRAMS > ACCESSORIES > COMMUNICATION > NETWORK SETUP WIZARD

NAPOMENA: Ukoliko nešto nakon toga ne radi, ili ne radi ono što biste htjeli, obratite se na ,,MS Support'' (pomoć od Microsofta).2. A možete napraviti i sliedeće:


3. Ubodite: START > SETTINGS > CONTROL PANEL > NETWORK CONNECTIONS to će vam trebati na oba računala, stoga imajte ovaj prozor uviek pri ruci.


4. Sada ćemo krenuti sa umrežavanjem ta dva računala. Odaberite vaš MREŽNI (Etherenet) umetnik s ubodom na njega. Desni ubod mišem (umetnik mora biti u stanju ENABLED (osposobljen), ako nije sada je prilika da ubodete na ENABLE) > PROPERTIES


5. Nalazite se u prozoru koji se naziva: Local Area Connection Properties (postavke od mjestne spojne mreže). Ovdje uredite sve mrežne postavke na računalu stoga malo opreznije sa stvarima koje ne razumiete.


6. Ubodite na INTERNET PROTOCOL (mrežni pravilnik) (TCP/IP) i pritom pazite da u svakom trenutku ostane kvačica pored TCP/IP!!!!! I zatim ubodite na putce PROPERTIES.


7. Sada se nalazite u prozoru INTERNET PROTOCOL (TCP/IP) PROPERTIES (postavke mrežnog pravilnika). Ovdje se nalazi sve što će nam zatrebati. Prelazimo na odabir boravišta od IP (mrežnog pravilnika).


8. Prije nego sada nastavimo, sliedi mali pojmovink, radi lagjeg snalaženja:


-TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol - primopredajni nadzorni pravilnik pomoću kojeg se računala povezuju s mrežom.

-boravište IP (mrežni pravilnik) - svako računalo na svemrežju ima svoje boravište IP (mrežni pravilnik). Zamislite to kao kućno boravište prikazano u brojevima.

-SUBNET MASK (podmrežna krinka) - ukratko, određuje koji bitovi u boravištu od IP pripadaju određenoj mreži. Na pr. boravište IP od 128.66.12.1 s podmrežnom krinkom 255.255.255.0 kaže da je to ,,host 1'' (domaćin 1) na podmreži (subnetu) 128.66.12.0. Također, podmrežna krinka (subnet mask) određuje najveći broj boravišta IP u podmreži.

-DNS - Domain Name Server (područno ime poslužitelja) - Poslužitelj koji se brine kako bi se imena računala pravilno povezala s njihovim boravištima IP.

-DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (pokretni računalni namještajući pravilnik) - ,,Poslužitelj'' koji sam od sebe dodjeljuje boravište IP svakom računalu koje ima omogućeno (enabled) ,,OBTAIN IP ADRESS AUTOMATICALLY'', u našem slučaju to nas ne zanima.

-WINS - Windows Internet Naming Service (imenovanje svemrežne usluge po Windows-u) - Microsoftova izmišljotina za DNS.

-NET-BIOS - Network Basic Input/Output System (osnovni mrežni ulazno/izlazni sustav) - Microsoftov API (Aplication Protocol Interface - sučelje od podpornog pravilnika) za mrežni pravilnik netBEUI koji je napravio Microsoft.

-LMHOSTS - takozvana podatkovnica od HOST-a u kojoj se nalaze imena i boravišta IP od računala u koju želimo ručno unieti njihova imena i boravišta od IP (sgodno ako nemate DNS u mreži) a nalazi se u:

 C:\WinNT\System32\Drivers\Etc.

9. Za odabir boravišta od IP se preporučuju boravišta koja počinju s 192.168.x.x jerbo su to obično ,,t. zv. posebnička'' boravišta od IP-eva:


PC_1 (prvo računalo) = IP - 192.168.10.1  SUBNET-255.255.255.0

PC_2 (drugo računalo) = IP - 192.168.10.2  SUBNET-255.255.255.0


Ubodite OK i to je to.


10) Sada gurnite ukriženi spojni provodnik (Cross Connection Cable) u oba računala i ona moraju biti umrežena.


HINT:
Mogli bismo lukavo izkoristiti podatkovnicu HOST radi lagjeg daljnjeg rada. Ona se nalazi u u C:\WinNT\System32\Drivers\Etc a zove se ,,hosts'' (bez nastavka!!!) ter je odtvorite uz pomoć podpore Notepad, pak ćete dobiti ovako nešto:


# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host


127.0.0.1 localhost #localhost


# "ljestve" # se koriste kano primjetba, i windowsi ne će čitati cielu rečenicu nakon što se pojavi znak "#"

#
# U obje podatkovnice HOST dodajte sljedeće:

#

192.168.10.1 PC_1 #IME_KOJE_ŽELITE_DATI_ZA_RAČUNALO_PC_1 #ovdje možete napisati što god želite, na pr. PC u sobi.

192.168.10.2 PC_2 #IME_KOJE_ŽELITE_DATI_ZA_RAČUNALO_PC_2 #ovdje možete napisati što god želite, npr. PC u kuhinji.


Što smo dobili? Od sada, pa nadalje i ubuduće, umjesto dosadnog upisivanja boravišta svemrežnog pravilnika (IP) od drugog računala, u slučajevima kad se to od vas traži, vi možete upisati ime koje ste dodielili tom računalu u podatkovnici pod nazivom host. Dakle umjesto 192.168.10.1 možete pisati ,,PC_1'', a umjesto 192.168.10.2 možete pisati PC_2!


Da bi ovo radilo ubuduće: TCP/IP properties > ADVANCED > WINS > ENABLE LMHOSTS Lookup mora biti uključeno!
Provjera mreže

------------------------

1. Osnovne naredbe:


PING - naredba kojom vaše računalo šalje skup podataka do drugog računala. Taj se skup tada vraća, i ta obaviest vam znači kako se računala međusobno ,,vide'' t. j. da su međusobno dostupna (upaljena i rade) jedno drugom, ter da mreža radi.

NETSTAT - izpisni mrežni spojevi (print network connections), križaljke za usmjeravanje (routing tables), brojitbe od sučelja (interface statistics), prikriveni spojevi (masquerade connections), i višestruko razašiljanje poruka članstvu (multi-cast memberships), ova naredba će vam reći sve mrežne spojeve koje su ostvarene s vašim računalom.


2. Na PC_1 učinite sljedeće:


START > RUN > i upišite "cmd" bez navodnika.


3. sad se nalazite u t. zv. prozoru (DOS). upišite sliedeće:


,,ping 192.168.10.1''


HINT:
oni koji su pristupili mienjanju podatkovnice HOST, mogu umjesto boravišta svemrežnog pravilnika IP pisati ,,ping PC_1'' bez navodnika.


A kano odgovor bi trebalo pisati sliedeće:


Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:


Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128


Ping statistics for 192.168.10.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0msDakle, slanjem podataka (pinganjem) samom sebi dokazujete da mrežno sučelje radi i da je s mrežnim umetnikom sve u redu.


4. Još smo uvijek u prozoru DOS. Sada pošaljimo podatke drugom računalu (PC_2):


,,ping 192.168.10.2''


HINT:
oni koji su pristupili mienjanju podatkovnice HOST, mogu umjesto boravišta mrežnog pravilnika IP pisati ,,ping PC_2'' bez navodnika.


A kano odgovor bi trebalo pisati sliedeće:


Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:


Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128


Ping statistics for 192.168.10.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms


Sada smo uspješno umrežili dva računala prieko ukriženog spojnog provodnika (cross Connection kabla)! Čestitam.Uklanjanje pogrješki (Troubleshooting)

----------------------

Ukoliko nešto ne radi, provjerite je li je provodnik pravilno spojen, jesu li mrežni umetnici uključeni (enble) (START > SETTINGS > CONTROL PANEL > NETWORK CONNECTIONS > desni pritisak mišem na mrežni umetnik i pritisak mišem na ENABLE) i je li ste dobro upisali svemrežni pravilnik IP i pod mrežu SUBNET.
KAKVA KORIST OD TOGA?

-----------------------

Dakle, što ste dobili umrežavanjem dvaju računala:


-mogućnost dieljenja podataka između računala PC_1 i računala PC_2 (sharing)

-mogućnost zajedničkog korištenja (dieljenja) razkućne (modemske) veze na svemrežje

-mogućnost igranja u ,,mreži'' između ta dva računalaIZVORI:
========================
1)
http://www.microsoft.com/windowsxp/...lan/default.asp


2)
http://www.practicallynetworked.com/


3)
http://www.google.com


4)
vlastito izkustvo

 

Cieli članak je preuzet s jedne pričaonice, koji sam preveo na što čišći Hrvatski jezik.

 

 

 

Free Web Hosting