INTERMAGNET

Izradio: Dane

 

 

SAŽETAK. Cilj mog rada je bio istražiti usluge koje pruža međunarodno udruženje INTERMAGNET. Na početku je napisano općenito o INTERMAGNETU, koja mu je svrha, značenje naziva. Spomenuta  je njegova povijest, te kako je došlo do osnivanja. Opisan je sam sustav INTERMAGNET-a, hijerarhija ljudi i zvanja koji tamo rade. Objašnjena je osnovna podjela na IMOs i GINs. Prikazane su mogućnosti, podaci, računalna podrška i radovi do kojih se može doći na stranici.

 

 

1.      OPĆENITO O INTERMAGNET-u

International Real-time Magnetic Observatory Network

(Međunarodna u vremenu stvarna mreža magnetskih promatračnica)

 

INTERMAGNET je svjetska mreža promatračnica, kojima je zadatak nadziranje zemljinog magnetskog polja. Na ovoj stranici se mogu naći podaci (data ) i saznanja s geomagnetskih promatračnica  (geomagnetic observatories) širom svijeta. Sustav INTERMAGNET je nastao zbog osnivanja suradnje magnetskih promatračnica unutar digitalne svjetske mreže, prihvaćanja novih načina mjerenja i opažačke opreme, uredne razmjene podataka i prikazivanjem mogućnosti geomagnetskih proizvoda unutar kratkog vremenskog razdoblja. Gdje je mjesna potpora ograničena, tu dolazi do izražaja korisnost INTERMAGNET-a za pomoć u uspostavljanju novih promatračnica ili za pružanje pomoći u nadogradnji i održavanju postojećih stanica. Sukladno s tim ciljem je prikazivnje mogućnosti novih načina za mjerenje i pohranjivanje podataka zemljinog magnetskog polja. INTERMAGNET je osnovan za postojeće skupine, kojima je jedan od osnovnih zadataka geomagnetsko mjerenje. INTERMAGNET is constituted from existing groups

 

1.1 Povijest

Intermagnet je imao svoj začetak u raspravama održanim na skupu znanstvenih ustanova za magnetska istraživanja u Ottawi (Kanada), u kolovozu 1986 i na nordijskom uspoređivačkom(komparacijskom) susretu u Chambon La Foret-u, u Francuskoj u svibnju 1987. Provođenje nacrta između američkih i britanskih geologa je opisano u sezoni divizije V međunarodnog udruženja za geomagnetizam i znanost o atmosferi (IAGA) na devetnaestome općem okupljanju međunarodnog udruženja za geodeziju i geofiziku (IUGG) u Vancouveru (Kanada), u kolovozu 1987. Taj nacrt je koristio istočni satelit GOES za uspješan prijenos geomagnetskih podataka između ta dva udruženja. Intermagnet je utemeljen uskoro nakon odluke za puštanjem u promet mreže veza, između promatračnica(opservatorija). U odlučivanju za izravan rad i nadgledanje radnji INTERMAGNET-a, osnovani su Executive Council (izvršni odbor) i Operations Committee (upravni odbor). Prva geomagnetska informacijska točka (GIN- Geomagnetic Information Node) je uspostavljena 1991, a prvi CD-ROM je predstavljen javnosti također 1991.

 

1.2 Hijerarhija i poredak u ustanovi INTERMAGNET

Izvršni odbor je utemeljio pračenje za INTERMAGNET (policy for INTERMAGNET), bavi se s pitanjima međunarodnog sudjelovanja, razmjene podataka i veza s podružnicama država i znanstvenim i novčarskim ustanovama. Što je potpomognuto s upravnim odborom (Operations Committee).

 

Članstvo

David Kerridge (UK), Predsjednik
Arnaud Chulliat (Francuska)
Jeffrey Love (SAD)
Larry Newitt (Kanada)

 

Upravni odbor savjetuje Izvršni odbor u tehničkim pitanjima koja nastaju unutar INTERMAGNET-a. To uključuje događaje vezane za mjerne uređaje, obradu podataka i sustav veza. Odbor je također nadležan za uspostavljanje i održavanje mjerodavnosti (standarda) i oblika (formata) za svjetsku razmjenu podataka unutar INTERMAGNET-skog sustava, za izrađivanje i predstavljanje INTERMAGNET-skog tehničkog priručnika i proizvodnju godišnjeg optičkog diska (CD-ROM).

 

Poredak upravnog odbora

Predsjednik (Jean Rasson)

 

 

 

Tajnik (Chris Turbitt)

 

CD-ROM (Optički diks)

IMO Aplikacije

Uređaji & Podaci - Nabavka

Tehnička podrška

WWW/GINS & Oblici podataka

Jan Reda, Predsjeda
S. Flower
D. Fouassier
M. Kunitake
J. Linthe
J-J Schott

C. Turbitt, Predsjeda
D. Fouassier
J. Rasson
J-J Schott
B. St-Louis
D. Stewart

J. Rasson, Predsjeda
P. Crosthwaite
B. St-Louis
D. Stewart
C. Turbitt

B. St-Louis, Predsjeda
P. Crosthwaite
M. Kunitake
J. Linthe
J. Rasson
J-J Schott

S. Flower, Predsjeda
P. Crosthwaite
D. Fouassier
M. Kunitake
J. Linthe
Jan Reda
D. Stewart

 

 

1.3 Znanstvene ustanove koje sudjeluju unutar INTERMAGNET-a

http://www.intermagnet.org/Institutes_e.html

 

University of Antananarivo

 

2.      MAGNETSKE PROMATRAČNICE (IMOs)

Svaka INTERMAGNET-ska promatračnica (IMO) je magnetsko istraživačko središte, koje ima puni nadzor, koje pruža jedno minutne podatke magnetskog polja mjerenog s vektorskim magnetometrom i drugim po izboru skalarnim magnetometrom, sve to s razlučivošću od 0.1 nT. Vektorska mjerenja obavljena s magnetometrom moraju uključiti najbolje moguće mjerenje.

 

Svaki IMO mora pokušati ispuniti najmanje ove zahtjeve:

 

Vektorski magnetometar:

Razlučivost:  0.1nT

Raspon djelovanja: 6000nT Sjeverni pol i Ekvator

                               2000nT Srednje širine

Band Pass: DC to 0.1Hz

Učestalost (Sampling Rate): 0.2Hz(5 sec)

Toplinska ovisnost: 0.25nT/°C

Long Term stability: 5nT/god

Točnost: ±10 nT za 95% od odaslanih podataka

              ±5 nT za konačne podatke

 

Skalarni magnetometar:

Razlučivost: 0.1nT

Učestalost uzrokovanja(Sampling Rate): 0.033Hz(30 sec)                                            

Točnost: 1nT

 

Popis IMOs-a i pouzdanih GINs-a http://www.intermagnet.org/ImotblObs_e.html

 

Ovdje je također zemljovid INTERMAGNET-skih promatračnica:

Slika 2.1

 

Dolje je dio popisa od INTERMAGNET-skih promatračnica. Koristi prikazanu tablicu za pronaći poveznicu do pojedine promatračnice. Opširni podaci o mjestu, uređajima, vrsti podataka, itd. su zaštičeni na stranici za pojedine promatračnice. Sve te promatračnice šalju svoje podatke u Geomagnetsko podatkovno središte (GINs-Geomagnetic Information Nodes). Obrađeni i podešeni podaci s tih promatračnica su dostupni preko tog pretražnika ili putem e-pošte od barem jednog geomagntskog čvorišta (GIN’s).

Tablica 2.1

Podaci koji se dobiju o stanici kad kliknete na pojedinu promatračnicu: ID stanice, mjesto, koja udruga, geod. širina, geod. dužina, visina, okrenutost (orijentacija), uređaji, GIN, način povezivanja (dopisivanja), broj telefona, fax, e-pošta. Također može se vidjeti i slika promatračnica.

 

3.     GEOMAGNETSKA INFORMACIJSKA SREDIŠTA (GINs)

Geomagnetska informacijska središta (GINs) su točke za prikupljanje i širenje podataka u stvarnom vremenu u sklopu INTERMAGNET-a. Oni su spojeni s INTERMAGNET-skim promatračnicama sa satelitima, računalima ili brzoglasnom(telefonskom) mrežom. Promatranja od zemljinog magnetskog polja su prenešena u GINs unutar 72 sata od snimanja. To vrijeme je poprilično smanjeno kada promatračnice koriste satelitsku vezu.

GINs i putanje satelita
Slika 3.1

 

Trenutačna mjesta od GINs-a:

 

4.      PODACI

Dobivanje podataka od INTERMAGNET-a preko svemrežja:

http://www.intermagnet.org/apps/dataplot_e.php?plot_type=b_hdz_plot

Slika 4.1

 

Slika 4.2

Objašnjenje prethodnih dviju slika

Ovaj program nam omogućuje izravno dobivanje podataka o magnetskom polju pojedinih promatračnica. U ovom slučaju je odabrana Europa, te se stoga dobio izbor promatračnica koje se nalaze u Europi. Odabere se jedna promatračnica, datum, odaberemo vrstu podataka od magnetskog polja, te koje vremensko razdoblje na taj datum želimo. Nakon toga kliknemo mišem na ‘Plot Data’, nakon čega svemrežni program izbaci graf  opažanja (priloženo ispod) za to vremensko razdoblje.

 

 

Slika 4.3

 

 

Na stranici od INTERMAGNET-a postoji mogućnost dobivanja podataka s više promatračnica odjednom (do 100), ali za to se mora stupit u vezu s upravom, kojoj se mora objasnit svrha tih podataka, tj. je li u pitanju znanstvena ili poduzetnička svrha.

Evo sučelja tog programa:

Slika 4.4

 

 

Oblici (formati) podataka

IMF V1.22 podaci za kratko vrijeme (for minute mean data).
CD-ROM za podatke na CD-ROM-u.
IBF V1.11 za osnovne podatke.
IAGA2002 oblik podataka podoban za proračunske tablice (for data in spreadsheet compatible format new)

IMF V2.83 za satelitski prijenos.

 

5.     CD-ROMovi

5.1.Što su to CD-ROMovi?

               INTERMAGNET proizvodi CD-ROM-ove koji sadrže konačne podatke svjetske mreže magnetskih promatračnica. CD-
ROMovi od INTERMAGNET-a se oslanjaju na model razvijen od USG/NGIC.

Dostupni CD-ROMovi su izdani u razdoblju od 1991 do 2003. Podaci sadrže jednominutne, satne i dnevne srednje vrijednosti podataka za vektorske komponente (X,Y,Z ili D,H,Z) i imaju razlučivost od 10 nT ili 10’(deklinacija). Podaci vrijednosti potpune jačine magnetska polja (F) i K-čimbenika su također uključeni za mnoge stanice.

 

 

6.      OBJAVLJENI RADOVI / RAČUNALNA PODRŠKA

               Na stranici od INTERMAGNET-a se može skinuti tehnički priručnik od 100str. gdje su dana opširna uputstva u vezi same
INTERMAGNET-ske ustanove, a također i objašnjenja u vezi podataka koje izdaje, te računalne podrške i ostaloga. http://www.intermagnet.org/im_manual.pdf 
 

Na stranici se mogu skinuti godišnje knjige u PDF obliku, koje svake godine izdaju pojedine države. U tim knjigama su opisani postupci rada, trenutna tehnologija koja se korsti, postignuća i sve ostalo vezano uz odeđivanje zemljinog magnetizma. http://www.intermagnet.org/Publications_e.html

 

7.      SUDJELOVANJE DRŽAVA U INTERMAGNET-u

INTERMAGNET danas posjeduje 6 geomagnetskih informacijskih središta u 5 država. Zatim ima 107 promatračnica u 39 zemalja koje su uključene u INTERMAGNET. Konačni podaci dobiveni s promatračnica objavljuju se u INTERMAGNET-skom CD-ROM-u.

 

Ovo su države koje sudjeluju u INTERMAGNET-u:

 

8.      IZVOR

Svemrežna stranica:

http://www.intermagnet.org/Welcom_e.html

 

Free Web Hosting