Povratak / Back

ISMET ŽUNIĆ

 

Ismet Žunić je bio islamski bogoslov i pjesnik. Rodio se u Tuzli, 27. prosinca 1914., a umro je kraj Slavonskog Broda, 1945. Završni izpit na Husredbegovoj medresi u Sarajevu je položio 1937., ter se visokoučilištovao na Višem islamskom šerijatsko-bogoslovnom učilištu u Sarajevu. Pripadao je hrvatskim pjesnicima muslimanske vjeroizpoviesti koji su djelovali između dvaju svjetskih ratova. Za vrieme NDH je zaposlen u upravnoj službi. U svibnju 1945. se povlači u Austriu odakle je vraćen i predan jugoslavenskim vlastima. Sproveden je u Sarajevo, gdje nikad nije stigao. Svaki trag mu se gubi u okolici Slavonskog Broda. Prve pjesničke radove je objavio u ,,Novom Beharu'' (1931.-34.). Za vrieme NDH je surađivao pjesničkim radovima ter primjetbama u ,,Osvitu'' (1942.-43.), ,,Hrvatskom kolu'' (1941.-43.), ,,Hrvatskom narodu'' (1942.-45.), ,,Hrvatskoj reviji'' (1942.-45.), ,,Hrvatskoj smotri'' (1943.), ,,El-Hidaji'' (1938.-43.) i drugima. Zastupljen je u ,,Lirici hrvatskih sveučilištaraca'' (1939.).

 

 

Free Web Hosting