Povratak / Back

BLAŽENI KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC

 

http://www.zupa-svkriz.hr/kalendar/novi/opisi/stepinac1.jpg

Blaženi Alojzije Stepinac

 

Bio je zagrebački nadbiskup i kardinal. Rodio se u Krašiću, 8. svibnja 1898., a umro je u Krašiću, nadnevka 10. veljače 1960.

Zagrebačko gornjogradsko srednje obće učilište napušta poslije završenog petog razreda ter stupa u nadbiskupsko sjemenište, odlučivši se za svećenički poziv. U Zagrebu nastavlja polaziti nadbiskupsko srednje obće učilište, koje završava 1916. Potom je unovačen u 96. karlovačku pukovniju, ter ubrzo poslan u častničko učilište u Rieci. Godine 1917. nalazi se na talijanskom bojištu, gdje je sredinom 1918. ranjen i zarobljen. Prijavio se u jugoslavensku legiju (vojnu jedinicu), ter je u prosincu godine 1918. pušten i prebačen u Solun. Iz Soluna odlazi kano podporučnik redovne vojske u Vranje, Gnjilane i Prištinu, a u proljeće 1919. je odpušten iz vojske. Poslije završetka 1. svjetskog rata započinje učilištovanje na Poljopriradnom visokom učilištu u Zagrebu, ali ga prekida i odlazi na rimski papinski zavod Germanicum. Godine 1930. zaređen je za svećenika, a 1931. doktorira mudroslovlje i bogoslovlje ter ga iste godine nadbiskup zagrebački Antun Bauer imenuje nadbiskupom ceremonialom (obrednikom), a 1934. imenovan je zagrebačkim pomoćnim nadbiskupom (koadjutorom) s pravom nasljedstva. Nakon smrti nadbiskupa Bauera (7.  prosinca  1937.)   preuzima   vodstvo   Zagrebačke   nadbiskupije.

Od 1936. godine Hitler je počeo progoniti nearijevce koji su bili prisiljeni bježati sve više prema jugu Europe. Mnogo njih stiglo je u Zagreb. Nadbiskup Stepinac utemeljio je ured za prihvaćanje židovskih izbjeglica i sredbotvorio pomoć za potrebne i bolestne, bez obzira na rasu ili vjeru.

Alojzije Stepinac se jako protivio komunizmu, kano protučovečnom i mrziteljskom pokretu. Tako je u kolovozu 1940. rekao: >>Principi (načela) Katoličke crkve ne mogu se složiti s komunizmom. Najprije sbog toga jer je svrha komunizma uništenje vjere: komunizam želi odkinuti dušu od Boga. Komunistička nauka osiromašuje čovjeka jer gubeći vjerski ideal, čovjek gubi smisao za domovinu i za život. Život bez Boga jest pakao. Jedna hrvatska poslovica kaže: ,Tko s vragom tikve sadi, o glavu mu se razbijaju!’ Krist Spasitelj rekao je da se ne treba bojati onih koji ubijaju tielo jer oni ne mogu ubiti dušu, nego se treba bojati onoga koji može i dušu i tielo baciti u pakao<<.

Podupro je sporazum Cvetković-Maček i uzpostavu Banovine Hrvatske u kolovozu 1939. Stvaranje N.D.H., Stepinac je pozdravio kano ostvarenje vjekovnog očekivanja i prava hrvatskog naroda na samoodređenje i vlastitu državu. Već u drugoj polovici svibnja odbija prisustvovati službenim svečanostima upriličenim poslije podpisivanja Rimskih ugovora. Tiekom rata pomagao je ljudima bez obzira na njihovu narodnu i vjersku pripadnost i suprotstavljao se nezakonitostima u N.D.H. Često prosvjeduje protiv nasilnog odvođenja Židova i Srba i pri najvišim vlastima u N.D.H. Glavni je vojni vikar N.D.H. ter predsjednik Biskupske konferencie (skupa) (tri puta se sastala: u lipnju i studenome 1941., ter u ožujku 1945.). Pri prevođenju na rimokatoličku vjeru pravoslavnih vjernika, kano član Odbora trojice, zalaže se u naputcima da se taj postupak provodi u skladu s crkvenim običajima, a samo izuzetno, sbog ratnih prilika, dopušta skraćeni postupak. Sbog zalaganja za ljudska prava progonjenih i skrbi za sudbine pojedinaca (i Židova i pravoslavaca), ter sbog svojih propoviedi u zagrebačkoj katedrali, Stepinac dolazi u razpravu s dielom ustaških vlasti. Alojzije Stepinac je 14. ožujka 1943. ovako govorio u katedrali: >>Svaki dalje čovjek, bez obzira kojoj rasi ili naciji pripadao, bez obzira da li je svršio sveučilište u kojem kulturnom središtu Europe ili ide u lov za hranom u prašumama Afrike, svaki od njih jednako nosi u sebi pečat Boga Stvoritelja i imade svoja neodtuđiva prava koja mu ne smije oteti ili ograničiti samovoljno ni jedna ljudska vlast.<< U članku >>Pozvani i nepozvani<<, objavljenom u >>Hrvatskom narodu<< 7. studenog 1943.,  podvladonosac  prosvjete J. Makanec napao je Stepinca, iako njegovo ime izriekom ne spominje. U obranu Stepinca razpravljački je odgovorio K. Šegvić.

Iako je Alojzije Stepinac napadao sve loše što se događalo u N.D.H., on je cienio i poštovao Hrvatsku državu, ter je stajao u njezinu obranu pred međunarodnim činbenicima. Tako je nadnevka 24. svibnja 1943. poslao pismo kardinalu Maglioneu u kojem opovrgava srbske obtužbe na račun hrvatske vlasti i same katoličke crkve, ter navodi dobre činjenice o djelovanju vlasti.

U poslanici koju je naputio vjernicima 24. svibnja 1945., a uz Stepinca su je podpisali nadbiskup vrhbosanski I. Šarić ter biskupi J. Garić, A. Akšamović i J. Šimrak, iztiče se kako su >>hrvatski katolički biskupi poštivali volju Hrvatskog Naroda<< za nezavisnom državom, ter kako >>nitko prema tome ne ima pravo obtuživati bilo kojega građanina Hrvatske Države, pak ni biskupe zato što poštuju tu neodstupnu volju Hrvatskog Naroda, kad on na to ima pravo i po Božjim i po ljudskim zakonima<<. Svih je ratnih godina Stepinac poticao brojne djelatnosti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, od spašavanja hrvatskih zatočenika iz fašističkih zatočišta u Italii i sbrinjavanja djece s Kozare do vlakova hrane i odjeće za gladne i siromašne. Već 17. svibnja 1945., nakon smjene vlasti, Stepinac je uhićen u Zagrebu ter je u zatvoru do 3. lipnja 1945. Dan nakon što je pušten iz zatvora, 4. lipnja, sastao se s predsjednikom Savezne vlade NR Hrvatske V. Bakarićem. Zatražio je da se sa Svetom Stolicom uzpostave međunarodoslovni odnosi ter da se urede odnosi između države i Crkve. Odbio je  Titov  priedlog  da  odvoji  Hrvatsku katoličku  Crkvu od Vatikana. Poslije objave zaključaka biskupskog skupa, održanog u Zagrebu od 17.-22. rujna 1945., dolazi do odtvorenoga vladosbornog sukoba novih vlasti s katoličkim biskupima na čelu sa Stepincem. Nove vlasti odlučile su pokrenuti vladosborni postupak protiv Stepinca, ter je on 18. rujna 1946. ponovno uhićen i osuđen 11. listopada 1946. na 16 godina zatvora, uz gubitak građanskih prava u trajanju od pet godina. Zatvoren je u Lepoglavi, a od prosinca 1951. je zatvoren u rodnom mjestu Krašiću u vlastitom domu, gdje je i umro. Papa Pio XII imenuje A. Stepinca 12. siečnja 1953. kardinalom. Posmrtno je pokrenut postupak za proglas Stepinca svetim. Prigodom posjete Zagrebu (10. i 11. rujna 1994.) papa Ivan Pavao II obišao je Stepinčev grob u Katedrali i pomolio se.

 

 

Free Web Hosting