Povratak / Back

REIS-UL-ULEMA FEHIM SPAHO

 

Reis-ul-ulema Fehim Spaho

 

Fehim Spaho bio je Reis-ul-ulema (vrhovni vjerski islamski vođa u Jugoslaviji i NDH) koji se rodio u Sarajevu, 4. veljače 1877., a umro u Sarajevu, 13. veljače 1942. Bio je brat Mehmeda Spahe, podvladonosca u vladama Kraljevine Jugoslavije i predsjednika JMO. U Sarajevu je završio vjerska muslimanska učilišta i šerijatsko (islamsko vjersko zakonodavstvo) sudačko učilište. Službovao je kano pismohranitelj, šerijatski (vjerski) sudac, tumač za turski jezik, ter od godine 1908. pri Zemaljskoj vladi BiH, kano vladin podtajnik. U Kraljevini Jugoslaviji od veljače 1919. do listopada 1920. načelnik je u Podvladi od vjera u Beogradu, a potom do 1923. viši vladin savjetnik i nadstojnik odsjeka za vjere u Sarajevu. Kano nepoćudan, godine 1923. je umirovljen, ali nakon godinu dana vraćen je u službu, da bi hrlo opet bio umirovljen. Godine 1936. imenovan je namjestnikom Islamske vjerske zajednice i predsjednikom Vrhovnoga šerijatskog (vjerskog) suda u Sarajevu. Za reis-ul-ulemu, vrhovnoga vjerskoga poglavara muslimana u Jugoslaviji, postavljen je 9. lipnja 1938. i na toj dužnosti ostaje do smrti. U N.D.H. se zalagao za ravnopravnost islamske vjere u državi i tražio da se odredi vjersko-prosvjetna samouprava Islamske vjerske zajednice. U lipnju 1941. predvodi rad tek osnovanog povjerenstva islamskozakonskih vjerskih stručnjaka na izradi Zamisli islamskoga zakona i ustava, koji je u srpnju predan Poglavniku. Pokretač je niza djelatnosti za pomoć stradalnicima, posebno nakon srbskih zločina nad muslimanskim stanovničtvom. Zaslužan je za osnivanje Balkanske iztračivačke ustanove u Sarajevu godine 1910., ter Hrvatskog muslimanskog družtva >>Narodna uzdanica<< godine 1922., u kojem djelatno djeluje sve do smrti. Bavio se književnim i znanstvenim radom. Značajan je njegov prikaz najvriednijih rukopisa i knjiga Gazi Husrev-begove knjižnice. Od 1500 razvrstanih rukopisa koje je obradio, objavljen je izbor u četiri svezka pod naslovom >>Arabski, perzijski i turski rukopisi Zemaljske sbirkokuće u Sarajevu<< (>>Glasnik zemaljske sbirkokuće za BiH<<, četvrti svezak, 1942.).

Poznato je potresno pismo iz 6. prosinca 1941. koje je Fehim Spaho poslao vojskovođi od NDH, Slavku Kvaterniku u kojem opisuje četničko-komunističke zločine nad muslimanima u Bosni, ter moli za pomoć:

,,Dne 3. prosinca ov. god. došlo je otprilike 150. muslimanskih bjegunaca iz kotareva Rogatica, Vlasenica i Sarajevo do mene kao svome vjerskom poglavaru, da zamole pomoć u njihovom zdvojnom položaju. Oni su doveli svoja dva druga, koji su istom nedavno mogli pobjeći iz kotara Rogatica, koji je bio pod komunističko-četničkom vladanju. Oni su kod mene stavili u zapisnik ovo: Živjeli smo gotovo mjesec i pol pod upravom komunističko-četničkih bandi. Uspjelo nam je da 24. studenog ov. god. pobjegnemo preko Goražda, Foče, Nevesinja i Mostara u Sarajevo. U tih mjesec i pol dana zapalili su četnici 71. selo u kotaru Rogatica (ona se navode imenično), koja leže u obćinama Boriki, Sokolovići, Žepča, Dup i Tetinjsko. Također i u drugim obćinama kotara Rogatica spaljena su mnoga sela. Paleži, umorstva i pljačkanje traju i dalje u tim područjima. Paljenje sela usliedilo je na taj način, da je stanovničtvo sela bilo zatovreno u kuće, a ove su nakon toga zapaljene. Osim toga traje i dalje i drugačija ubijanje u masama djece, žena i staraca. U selu Kalimanići (obćina Sokolovići) zaklano je najednom 12. osoba, među njima 80-godišnji starac Mehaga Hajdarević. Umorstva se vrše na najstrašniji način. Režu se nosovi, vade oči, ženama i djevojkama režu dojke, trudnim ženama režu trbuhe, itd. U bolnici u Rogatici umoreno je od četnika 300. ranjenika i bolesnika. Pri ubijanju muslimana dovikuju im četnici: ,Gdje su sada Hrvati i vaš Pavelić, zovite sada Hitlera neka vam sada pomogne!'. Ne poštuje se ni čast naših matera, sestara i kćeri, već komunističko-četničke bande oskvrnjuju muslimanske djevojke i žene. Molim vas, ekselencijo, od sveg srdca,da svoje dobro i plemenito srdce otvorite za siromašne patnike i poduzmete sve, da ih što prije spasite i da njihova sela što skorije konačno očistite od komunističko-četničkih bandi.''

 

 

Free Web Hosting