Povratak / Back

MUSTAFA SOFTIĆ

 

c_softic

 

Mustafa Softić se rodio godine 1898. u Sarajevu, a umro godine 1990. Završio je Šerijatsko obće srednje učilište i jedno vrieme radio kano činovnik u Vakufu, a poslije nekoliko godina prelazi u Gradsku štedionicu u Sarajevu. Na ovom mjestu zateklo ga je oslobođenje Bosne od Jugoslavije, godine 1941. Za gradonačelnika Sarajeva je imenovan godine 1942., ter je na tom položaju ostao do 1945. Partizanski Vojni sud Komande grada Sarajeva proglasio ga je krivim i godine 1945. osudio na pet godina prisilnog rada i oduzeće imovine. Nakon sedam i pol mjeseci provedenih na izdržavanju kazne pušten je na slobodu. Napustio je Sarajevo i povukao se u Kiseljak, gdje se bavio poljopriradbom do kraja života. Mustafa Softić je umro godine 1990.

 

Gradonačelnik Sarajeva Mustafa Softić u družtvu Jure Francetića 1942.

 

 

 

Free Web Hosting