Povratak / Back

FRA LOVRO ŠITOVIĆ

 

Naslovnica Šitovićeve slovnice

 

Fra Lovro Šitović je rođen u Ljubuškom godine 1682., a umro je u Šibeniku 28. veljače 1729. Bio je književnik inače podrietlom iz muslimanske obitelji rodnog imena Hasan. Postoje razprave je li njegovo prezime Sitović ili Šitović. Otac mu je u vrieme austrijsko-turskog rata (1690.) bio zarobljen u Dalmaciji, pak je njega kano dječaka ostavio za jamstvo, dok ne prikupi novac za odkup od harambaše Šimina Talajića Delije u Vrgorcu. Dječak je to vrieme proveo kod franjevaca. Nakon što ga je otac vratio u rodnu kuću, uskoro je pobjegao nazad franjevcima. Kršten je u 17. godini i svoje ranije ime Hasan zamienio imenom Stjepan, a kasnije je uzeo redovničko ime Lovro. Visoko učilištovanje vršio je u Italii. Kano nastavnik je djelovao u Makarskoj, Šibeniku i Splitu. Objavio je djelo u stihovima ,,Pisna od pakla'' (1727.), koje je, kako sam kaže, složio u »hrvatski jezik i pivanje«. Tvorac je i jedne latinsko-hrvatske slovnice (1713.).

Šitović je prvi franjevački pisac koji je cielo jedno djelo napisao u stihovima. Njegova ,,Pisna od pakla'' vjerskog je sadržaja, a pisana je u duhu narodnog pjesničtva.

Navod iz prve slovnice hrvatskoga jezika u BiH, koju je godine 1713. objavio fra Lovro Šitović Ljubušak, član crkvenog područja (provincije) >>Bosne Srebrne<<. On svome >>prigliubglenome sctioczu<< na starome hrvatskom jeziku, u prvoslovu kaže:

>>Oi Dragi, i mili Štioce, nemoise cudit ovomu momu, ako i malahnu trudu; jer Kad razumise razlog, i uzorak, rad Kogasam ovo dilo sastavio, tichese isti izpovidit, dassam dobro ucinio. Jurie tebi ocito, da mnozi Narodi, to iest, Franczezi, Spagnoli, Italianczi, Nimczi Ungari lascgane nauce Grammatiku, nego mi Harvati. Jer? ierbo oni stampaiu Grammatike u suoie vulastite iezike istomacene, i tako nie gnimi muka naucit Regule Gramaticke, Kako nami, ierbo mi neimamo Gramatikah u naš iezik istomacenih. I Premda iessu Kojigodi Naucitegli Grammatike, istomacili Declinatione imenah, i Conjugatione Verabah harvatski; ništa nemagne nissu (što ja mogu znat dassam vidio) suih Regulah zadosta izrekli, ni obratili. Ja Dakle buduchi vidio mnoghi truud Mladicah, Bosne Argentine; toliko Secularah Koij uce, i misle bit Redouniczi S. Patriarche Odeza Francesca, Koliko i Diacah Professah; a malahan gnihou plod, naiprisamse ganuo gliubauju Maike Provincie (Koioibih rad služit u nauku) pak recenih mladichah, tersam ovo dilašcze napravio na gnihouu službu i Korist; iedabi Boog dao, i Diva Maria Pomochniza pridobra recene Provincie, da mladichi ucine dostoine plode Krisposti, i nauka u Urime suoie. I Bogti bio vazda na promoch; a ia na sclusbu.<<

Evo kako Fra Lovro Šitović kaže za svoju pjesmu ,,Pisma od pakla'' tiskanu u Mletcima:

»Vazda želim, da budem pivana

Kršćanskom dragomu narodu,

Ki po svitu jošte živi gredu...

Razumi se, onizima pukom,

Ki govore h r v a t s k i m jezikom.<<

 

Free Web Hosting