Povratak / Back

HAZIM ŠABANOVIĆ

 

Hazim Šabanović je bio iztokoslovac. Rodio se u Porječanima kraj Visokog, 22. srpnja 1916., a umro u Carigradu, 22. ožujka 1971. Polazio je Gazi Husrev-begovo više srednje obće učilište u Sarajevu, ter se učilištovao na Višem islamskom vjerskom učilištu. Završio je Mudroslovno visoko učilište u Beogradu, gdje je i doktorirao godine 1956. Kano sveučilištarac je u Sarajevu surađivao u ,,Novom beharu'' i ,,Glasniku Islamske vjerske zajednice''. Za vrieme NDH je bio ravnatelj u Hrvatskoj zemaljskoj sbirkokući u Sarajevu, ter je razvio bogatu izdavačku djelatnost: pisao je članke o uljudbenim vezama Hrvata i Arabljana u prošlosti, o Hrvatima muslimanima u turskoj prošlosti, prikaze glasovitih Hrvata na turskom dvoru, o vezama Hrvatske s islamskim svietom, ter se zauzima za ćudorednu obnovu u novome družtvu NDH. Surađivao je u ,,Osvitu'' (1942.-44.); ,,Glasniku Islamske vjerske zajednice'' (1941.-43.); ,,Novom listu'' (1941.-42.); ,,Hrvatskom narodu'' (1941.-43.); ,,Za dom'' (1942.); ,,Spremnosti'' (1943.); ,,Novom Beharu'' (1941.-42, 1944.) i drugim listovima. Poslije sloma NDH je osuđen na tri godine robije, od čega je odslužio oko godinu dana. Radi potom u Pismohrani grada Sarajeva, na Pravnom visokom učilištu, ter od 1950. u Iztočnjačkoj iztražionici u Sarajevu. U središtu njegova znanstvena zanimanja jest uljudbena poviest muslimana na prostoru tadašnje Jugoslavije. Objavljivao je vrela na turskom i arabskom jeziku, između ostalog: ,,Turski dokumenti u Bosni iz druge polovine XV. stoljeća'' (Sarajevo, 1949.); ,,Upravna podjela jugoslavenskih zemalja pod turskom vladavinom do Karlovačkog mira 1699.'' (Sarajevo, 1953.); ,,Bosanski pašaluk, postanak i upravna podjela'' (Sarajevo, 1959.). Bio je suradnik ,,Enciklopedije Jugoslavije''.

 

 

Free Web Hosting