Povratak / Back

IBRAHIM RUŽDIĆ

 

Ibrahim Ruždić je bio ljekarnik i lučbenik. Rodio se u Travniku, 28. studenog 1906, a umro u Zagrebu, 4. srpnja 1990. U Travniku je završio isusovačko grčkolatinsko obće srednje učilište, a u Zagrebu ljekarničko visoko učilište (1929.), a zatim visoko učilište lučbe. Godine 1933. postaje doktorom znanosti. U zagrebačkom Zdravstvenom zavodu je posebizirao izpitivanje živežnih namirnica, ter sredbotvorio bolestniko-razčlanjujuće iztražionice u vojnim bolnicama u Zagrebu i Sarajevu. Posebiziravši lječničku lučbu u Beču, Lausannei, Zurichu i Parisu, pri lječilištu ,,Merkur'' u Zagrebu 1938. osniva Bolestniko-razčlanjujuću iztražionicu, u kojoj je radio do godine 1981. To je bila prva samostalna liečničko-lučbena iztražionica u nas. Pronašao je vlastiti sitnorazčlanbeni način određivanja sirća u krvi sladoraša. Nastavnik lučbe na Liečničkom visokom učilištu postaje krajem 1941., pak ga tom prilikom novine ,,Hrvatski narod'' pozdravljaju kano ,,prvog muslimanskog Hrvata, profesora na Hrvatskom sveučilištu''. Do 1945. je bio predstojnik Zavoda za ličeničku lučbu Liečničkog visokog učilišta, ne napuštajući svoj rad u ,,Merkuru''. Surađivao je u ,,Časopisu za medicinu i biologiju'' (1945.). Po svršetku rata je uklonjen sa Sveučilišta, osuđen na zatvorsku kaznu, nakon čega se posvećuje radu u svojoj iztražionici, koju 1947. pretvara u Središtnju liečničko-lučbenu iztražionicu zdravstvenih ustanova grada Zagreba, a 1962. u Zavod za liečničku životolučbu Znanstvene bolnice ,,Dr. Ozren Novosel'' (danas Znanstvena bolnica ,,Merkur'') s Oddjelom za znanstvenoiztraživački rad. Prvi je u nas (1945.) sredbotvorio izobrazbu zdravstvenih srednjoučilištnika iztraživačkog smjera, doučilištovanje liečničkih životolučbenika (1954.) i poslijediplomsko visoko učilištovanje iz znanstveno-iztraživačke bolestnike (1967.), ter je izabran za nastavnika Liečničkog visokog učilišta za njegove potrebe.

 

 

Free Web Hosting