Povratak / Back

NIKŠA RANJINA

 

Nikša Ranjina je rođen u Dubrovniku godine 1494., ter je bio član Velikog vieća, a više je puta bio knez Lopuda i Koločepa ter Dubrovačke Republike. Umro je u rodnom gradu godine 1582.

Nikša Ranjina je bio dubrovački ljetopisac, a u svom Sborniku (nazvanom i ,,Dubrovački kanconier (pjesmarica)'') vjerske usmjerenosti nalazi se 800 djela najstarijih dubrovačkih pjesnika, uglavnom Držićevih (Džore) i Menčetićevih, a dvjestotinjak ih je od nepoznata pisca.

Pjesma iz Sbornika od Nikše Ranjine: ,,Odiljam se''

,,Odiljam se, moja vilo, Bog da nam bude u družbu;

plač i suze i moju tužbu da bi znala, moja vilo!

Odiljam se a ne vijem komu ostavljam ličce bilo.

 

Pokle ti je služba mila koju sam ti ja činio,

a sad te sam ucvilio, ostaj zbogom, moja vilo!

Odiljam se a ne vijem komu ostavljam ličce bilo.

 

Putovaje, uzdihaje i srdačcem svaki danak,

a na moje oči sanak da t' ne pride, moja vilo.

Odiljam se a ne vijem komu ostavljam ličce bilo.

 

Sila mi je putovati; oh, gorka je moja srjeća,

od svijeh tuga ma najveća; da bi znala, moja vilo!

Odiljam se a ne vijem komu ostavljam ličce bilo.

 

Ne uzdam se u dni kratke da te viđu, srce moje,

koje ostavljam da je tvoje; ostaj zbogom, moja vilo!

Odiljam se a ne vijem komu ostavljam ličce bilo.

 

Ako drumak pomanjkaje ter te život moj ne vidi,

srce moje ne slobodi; ostaj zbogom moja vilo!

Odiljam se a ne vijem komu ostavljam ličce bilo.

 

Neka srce ne zabludi da ne bude drugoj služit,

a s tobom se ne razdružit; ostaj zbogom, moja vilo!

Odiljam se a ne vijem komu ostavljam ličce bilo.

 

Ja ti dadoh vjeru moju do života da te služim,

a po smrti da te združim, ostaj zbogom, moja vilo!

Odiljam se a ne vijem komu ostavljam ličce bilo.

 

Govori se: pravi sluga i tko bude vjeran biti

uvijek neće izgubiti, tko se bude potruditi

Odiljam se, moja vilo. Oh, kako ja, moja vilo,

Odiljam se a ne vijem komu ostavljam ličce bilo.''

 

Free Web Hosting