Povratak / Back

ERNEST RADETIĆ

 

Naslovnica knjige: ,,Istra pod Italijom''

 

Ernest Radetić je bio novinar i književnik. Rodio se u Baderni, 13. ožujka 1899., a umro u Zagrebu, 7. listopada 1980. Učilištovao se u rodnom mjestu, a zatim u Pazinu i Travniku. Iz obćeg srednjeg učilišta odlazi na ratište, a nakon sloma Austro-Ugarske godine 1918. biva zarobljen i odveden u zatočeničko bivalište u Italiu. U Zagreb dolazi 1920. i zapošljava se kod Ravnateljstva pismosredbe i postaje urednikom lista ,,Pošta''. Napušta državnu službu i posvećuje se vladosbornom i družtvenom životu istarskog izseljeničtva. Surađuje u tršćanskoj ,,Istarskoj riječi'' do njezine zabrane 1929., a zatim osniva list ,,Istra'', glasilo hrvatskog i slovenskog izseljeničtva. Djelatan je i u Matici hrvatskih kazalištnih dobrovoljaca i krugovala ,,Radio Zagreb'' za koji piše krugovalne igrokaze. Sbog talianskog pritiska, jugoslavenske su vlasti godine 1940. zabranile izlaženje lista ,,Istra'', a nakon uzpostave NDH, zabranjeno je godine 1941. izlaženje lista ,,Mladi Istranin'', koji je Radetić pokrenuo 1930. i koji je postao omiljen list od mladeži. Knjiga njegovih pripoviesti ,,Iskre pod pepelom'' je dobila Državnu nagradu godine 1944., kano i neobjavljeni igrokaz ,,U pomoć''. Nakon predaje Italie, u nadi da će Istra biti priključena NDH, o čeme je s nekolicinom Istrana podnio i poseban zahtjev, piše o hrvatstvu Istre, a 1944. objavljuje i knjigu ,,Istra pod Italiom''. Svojim vezama i zauzimanjem je uspio iz tamnica u NDH osloboditi nekoliko uglednih Istrana. Nakon rata je svoje uzpomene i književne radove objavio u knjigama ,,Razbijeni mozaik'' i ,,Istarski zapisi''.

 

 

Free Web Hosting