Povratak / Back

ABDURAHMAN NAMETAK

 

Abdurahman Nametak je bio književnik, sveučilištni nastavnik i kazalištni ravnatelj. Rodio se u Mostaru, 7. listopada 1908., a umro je u Sarajevu, 11. listopada 1982. U Zagrebu je završio Mudroslovno visoko učilište i tamo doktorirao. Bio je ravnatelj od kazališta u Banjoj Luci (1943.-45.). Objavio je nekoliko crtica o književnicima (P. Preradović, A. Šenoa, E. Mulabdić) i igrokaze ,,Blagdan života'' i ,,Legenda o jednoj ljubavi''.

 

 

Free Web Hosting