Povratak / Back

IVAN MUSA

 

Stožernik Ivan Musa

 

Bio je Stožernik. Rodio se u Čalićima kraj Čitluka, 14. rujna 1910., a nadnevak smrti mu je nepoznat. Srednje obće učilište je polazio do šestog razreda na Širokom Briegu, a završio u Zagrebu godine 1931. Pravno visoko učilište s doktoratom također je završio u Zagrebu (1936.). Kano sveučilištarac uključio se u vladosborni život, djeluje u hrvatskim narodnim družtvima, jedan je od osnivača družtva ,,August Šenoa''. Uoči uzpostave N.D.H. tajnik je Saveza hrvatskih osobnih namještenika. Nakon uzpostave N.D.H. imenovan je povjerenikom, a hrlo zatim i glavnim ravnateljem u Središtnjici osiguranja radnika. U srpnju godine 1942. imenovan je stožernikom Ustaškog stožera Hum sa sjedištem u Mostaru, a u ljeto 1943. stožernikom Ustaškog stožera Zagreb, koju će dužnost obnašati sve do 7. svibnja 1945., kad odlazi u izbjegličtvo. U listopadu 1944. određen za člana Povjerenstva za očuvanje i osiguranje državnih i narodnih vriednina. Imao dužnost ustaškog bojnika. Daljnja sudbina nepoznata, a predpostavlja se kako su ga podtajno smaknuli partizani.

 

 

Free Web Hosting