Povratak / Back

EDHEM MULABDIĆ

 

http://www.geocities.com/gimn1gradacac/bhknjz19st/mulabdic.JPG

Edhem Mulabdić

 

Književnik koji se rodio u Maglaju, 25. prosinca 1862., a umro u Sarajevu, 29. siečnja 1954. Završio je učiteljsko učilište u Sarajevu, radio kano učitelj u Brčkom i Sarajevu, potom kano nastavnik i ravnatelj muslimanskog Višeg djevojačkog učilišta do godine 1929., kad je umirovljen. Jedno je vrieme bio izvjestitelj u Učilištnom odjeljenju Zemaljske vlade u Sarajevu. Zaslužan što se početkom 20. st. muslimanska mladež počela učilištovati na austrijskim učilištima. Bio je najiztaknutiji muslimanski prosvjetitelj i književnik s kraja 19. i početka 20. st. Objavio je više knjiga, među kojima su: ,,Rukovet šala'' (1893.); ,,Zeleno busenje'', duža pripoviedka (1898.); ,,Na obali Bosne'', pripoviest (1900.); ,,Nova vremena'', pripoviesti (1914.). Urednik je ,,Behara'' (1901.-06.) koji je pokrenuo zajedno s Safvet-begom Bašagićem i Osmanom Nuri Hadžićem. Za Kraljevine Jugoslavije jedan je od osnivača ,,Gajreta'', ter osnivač i od 1929. do smrti predsjednik hrvatskoga muslimanskog družtva ,,Narodna uzdanica''.Bio je i poslanik s liste JMO. Za N.D.H. kano musliman (koji se iztiče ,,vlastitim živim osjećajem hrvatske pripadnosti'' i koji je među prvima pokrenuo ,,sviestno i odtvoreno usmjeren hrvatski pokret među muslimanima'', kako je sam pisao) svojim je nadpisima zauzimao značajno mjesto. Nakon rata je imao sbog toga znatnih težkoća. Bio je osuđen na zatvor iz kojeg je pušten krajem ožujka godine 1946.

 

Free Web Hosting