Povratak / Back

JUNUS MEHMEDAGIĆ

 

Junus Mehmedagić je bio gospodarstvenik i novčar. Rodio se u Sarajevu, godine 1899., a umro u Milanu, 18. ožujka 1976. Diplomirao je na Trgovačkom visokom učilištu u Pragu. Bio je tajnik, a od godine 1936. i glavni tajnik od Zagrebačke novcotržnice. Bio je predsjednik Hrvatskog družtva gospodarstvenika. Izabran je kano član od HSS-a za gradskog zastupnika od grada Zagreba. Poslije proglasa NDH u studenom 1941. biva imenovan povjerenikom državne štedionice u Zagrebu, ter privriemenim savezničarom za Hrvatski savez dobrotvornih družtava. Od sredine 1943. do svibnja 1945. je dopredsjednik od Hrvatske državne novčarnice. S puta u Švicarsku početkom godine 1945. se nije vratio u Hrvatsku, ter je iz Italie 1947. odselio u Argentinu, gdje se zapošljava, ter gdje je umirovljen kano službenik od Podvlade javnih radova. Bio je član Nadzornog odbora Hrvatsko-argentinskog uljudbenog družtva. Okružni narodni sud u Zagrebu ga je osudio u odsutnosti 1945. na 20 godina zatvora. Godine 1971. se preselio u Milano gdje je i umro 1976.

 

 

Free Web Hosting