Povratak / Back

ENVER MEHMEDAGIĆ

 

Enver Mehmedagić je hrvatski, talianski i španjolski književnik. Rodio se u Zagrebu, 29. listopada 1929, a danas još uviek živi i radi i Italii (Milano) (pisano 7. travnja 2009.). Otac Junus Mehmedagić mu je bio dužnostnik u NDH, glavar Hrvatske Državne Novčarnice. Nakon što je pala NDH, godine 1945., Mehmedagić s roditeljima odlazi u sbjeg u Italiu. Ondje se učilištovao. Budući da je Jugoslavija tražila izručenje dužnostnika od NDH po Italii, odišao je u Argentinu, gdje je odradio zadnje godine učilištovanja. Pisao je pjesme, vladosborne članke i crtice. Surađivao je u svim hrvatskim izseljeničkim časopisima i novinama. U njima je objavljivao svoje pjesme, članke i crtice. Iztiče se u časopisu ,,Republika Hrvatska''. Godine 1954. počinje njegov književni rad. U Buenos Airesu je objavio sbirku pjesama na španjolskom jeziku ,,Reflejos''. Već 1957. Vinko Nikolić ga uvrštava u svoju sbirku hrvatskog izseljeničkog pjesničtva. Godine 1967. je u Madridu objavio višejezičnu sbirku pjesama ,,Svjetla i sjene'', na hrvatskom, talianskom i španjolskom. U jednom je razdoblju obnašao dužnost u Izvršnom Vieću Središtnjeg Odbora bosansko-hercegovačkih i sandžačkih Hrvata muslimana u izseljeničtvu. Napisao je djela: ,,Reflejos'' (sbirka pjesama na španjolskom, Buenos Aires, 1954.), ,,Svjetla i sjene'' (sbirka pjesama na hrvatskom, talianskom i španjolskom, Madrid, 1967.)

 

 

Free Web Hosting