Povratak / Back

FADIL KURTAGIĆ

 

http://www.geocities.com/gimn1gradacac/bhknjz19st/kurtagic.jpg

Fadil Kurtagić

 

Fadil Kurtagić je bio književnik i novčarski činovnik. Rodio se u Kladnju godine 1889., a umro u Sarajevu godine 1959. Završio je srednje obće učilište u Tuzli i jedan razred Učiteljskog učilišta u Sarajevu. Visoko se učilištovao u Zagrebu. Od 1922. do 1939. je živio u Zagrebu gdje je vršio dužnost glavnog tajnika Saveza novčarskih činovnika od Kraljevine Jugoslavije. Godine 1939. se preselio u Sarajevo gdje je do 1945. nadstojnik u Glavnoj bratinskoj blagajni. Od 1945. do umirovljenja 1947. radi u Podvladi rudarstva. U mladosti je iztaknuti pristaša Frankove Stranke prava, a zatim se razvija prema obćem jugoslavenstvu. Do 1914. je surađivao u ,,Mladoj Hrvatskoj'', <<glasilu starčevićanskog đaštva>>, koju je novčano podupirao i Ademaga Mešić (budući Doglavnik u NDH). U Zagrebu je 1941. objavio sbirku pripoviedaka ,,Mali ljudi iz velikih škola''. Umro je u Sarajevu.

 

 

Free Web Hosting