Povratak / Back

MUHAMED KULENOVIĆ

 

Muhamed Kulenović je bio veliki župan u NDH. Rodio se u Kulen Vakufu, 20. svibnja 1897., a umro u Sarajevu, 1. studenog 1944. Obće srednje učilište je polazio u Sarajevu. Završio je pravne znanosti i stekao doktorat na Pravnom visokom učilištu u Zagrebu. Od godine 1925. je držao odvjetnički ured u Derventi. Bio je član od JMO. Jedno je vrieme od godine 1921. bio načelnik oddjela za poljopriradbu od Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu. Za vrieme rada u Derventi biva predsjednikom mjestnog odbora od ,,Narodne uzdanice''. Od lipnja 1941. do studenog 1943 je predsjednik Sudbenog stola u Sarajevu. Od studenog 1943. do smrti je bio veliki župan od Velike župe Vrhbosna u Sarajevu.

 

 

Free Web Hosting