Povratak / Back

MESUD KULENOVIĆ

 

Mesud Kulenović

 

Mesud Kulenović je bio novinar i vladosborac. Rodio se u Travniku, 1. svibnja 1903., a umro je u Zurichu, 2. siečnja 1972. Obće srednje učilište je završio u Banjoj Luci. Kano srednjoučilištaraca, privuklo ga je novinarstvo i u prvim svojim novinskim ogledima, koje šalje zagrebačkim listovima, ter u pjesmama i pripoviedkama koje objavljuje u muslimanskom časopisu za uljudbu ,,Novi behar'', naglašava hrvatsku okrenutost bosansko-hercegovačkih muslimana. Izticao se i kano dužnostnik u muslimanskom uljudbenom družtvu ,,Narodna uzdanica'', čije je djelovanje bilo oslonjeno na njegovanju zajedničtva s Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. Godine 1927. dolazi u Zagreb i postaje najprije novinar od ,,Jutarnjeg lista'', a kasnije od ,,Obzora'', u kojem je stekao priznanje uglednog izvjestitelja i vladosbornog obrazložitelja. U vladosbornom djelovanju nastavlja otčev radićevski običaj i postaje pristaša od HSS-a. Na izborima 1938. je na listi od V. Mačeka izabran za narodnog zastupnika od Bosanske krajine. Jugoslavenske vlasti ga proganjaju, zatvaraju i nasilno preseljavaju sbog širenja hrvatstva među muslimanskim stanovničtvom. Nakon sporazuma Cvetković-Maček biva imenovan glavarem od ureda podvladonosca J. Šuteja, što ostaje do predaje Jugoslavije. Bježi u Banja Luku pak u Zagreb, gdje se zajedno s drugim iztaknutim pristašama od HSS-a neko vrieme skriva. U veljači 1942. je pozvan u Hrvatski državni sabor, kano živući narodni zastupnik iz 1938. Mjesec dana kasnije, na priedlog saborskih zastupnika, izabran je za hrvatskog državnog bilježnika, na kojoj dužnosti ostaje sve do svibnja 1945., kad se povlači iz Zagreba u izseljeničtvo. U Austrii ga uhode od Ozne u neuspjelom pokušaju ubojstva teže ranjavaju. Prebačen je na liečenje u Švicarsku, gdje je, boreći se kano radićevac i Hrvat muslimanske vjere, ostao do smrti.

 

 

Free Web Hosting