Povratak / Back

SERAFIM KUBČEVSKI

 

Serafim Kubčevski je bio pravoslavni svećenik. Rodio se u Adjigoli, Odesi, 28. rujna 1894., a ubijen je u lipnju 1945. Bogoslovlje je završio u Beogradu. Uoči sloma Kraljevine Jugoslavije bio je paroh (pravoslavni župnik) u Ivanić Gradu. Tiekom rata je pristupio Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi (1942.). U njoj je imao položaj namjestnika crkvenog okruga (eparh), a bio je i član odbora za sredbotvorbu Hrvatske pravoslavne crkve. Nakon sloma od NDH pod obtužbom da je služio osvajaču i njegovim pomagačima ter razbijao jedinstvo srbskog naroda, Vojni sud ,,Komande'' (ravnateljstva) od grada Zagreba ga je osudio na smrt.

 

 

Free Web Hosting