Povratak / Back

IVO KORSKY

 

http://www.studiacroatica.org/revistas/103/korsky.jpg

Ivo Korsky

 

Ivo Korsky je bio pravnik i vladosborac. Rodio se u Osieku 22. veljače 1918. Obće srednje učilište je pohodio u Osieku, a Pravno visoko učilište je završio u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1940. Kano odvjetnički pripravnik je radio kod otca Alfreda, a zatim u Kotarskom sudu i Sudbenom stolu u Osieku. Sudački izpit je položio u veljači 1944. i potom je imenovan sudcem od Kotarskog suda u Stolcu, ali sbog četničke pogibelji nije nastupio na dužnost. Kano sveučilištarac je bio djelatan u narodnostnim i katoličkim sredbotvorbama (Sveučilištni pododbor od Matice hrvatske i Marijina udružba crkvenih obćina od sveučilištaraca). Više puta je zatvaran, pak je i proglas NDH dočekao u zatvoru u Savskoj cesti u Zagrebu. Od siečnja 1942. nalazi se na dužnosti u Ustaškoj vojnici, gdje je na Božić 1944.promaknut u službu satnika. Ujedno je obnašao dužnost sudca u vojnom sudstvu od NDH. U izseljeničtvu je od svibnja 1945., najprije u Austrii, zatim u Italii, gdje se 15 mjeseci nalazio u zarobljeničkom boravištu, a nakon toga je u Rimu radio kano učitelj englezkog i njemačkog jezika. U Argentinu dolazi 1947., gdje u Buenos Airesu živi i danas. Nakon posebizacije, od 1952. je zastupnik za zaštitu veleobrtnog vlasničtva (izumi, zaštitni znakovi, uzorci). Godine 1951. je pristupio ,,Hrvatskoj republikanskoj stranci'' (danas ,,Hrvatska republikanska zajednica''), u kojoj je nakon smrti I. Oršanića (1968.) biran za predsjednika sve do 1991. kad je prijavljena u Pučkoj državi Hrvatskoj. Kad je 1974. u Torontu osnovano Hrvatsko narodno vieće (HNV) bio je jedan od četvorice dopredsjednika, a 1977. i 1979. je biran za člana Sabora HNV. Bio je suradnik i urednik časopisa ,,Republika Hrvatska''. Surađivao je i u drugim hrvatskim izseljeničkim glasilima (,,Hrvatska revija'', ,,Hrvatska misao'', ,,Rakovica'', ,,Naš put'', ,,Hrvatska borba'' i ,,Hrvatska budućnost''). Knjigu ,,Hrvatski nacionalizam'' je objavio 1983. u Buenos Airesu, a drugo izdanje u Zagrebu godine 1991.

 

 

Free Web Hosting