Povratak / Back

VIKTOR KANCIJANIĆ

 

http://hrsvijet.net/plugins/content/imagesresizecache/2caacbf44d01764f0db5f059d888d213.jpeghttp://hrsvijet.net/plugins/content/imagesresizecache/97872ca3e5d0084b49e2ee6d9fffb9b6.jpeg

Viktor Kancijanić                                U župnoj crkvi Sv. Šimuna i Jude u Tinjanu

Viktor Kancijanić se rodil 15. marača 1945. va Tinjanu blizu Pazina, va srdcu Istre. Ubijen je 2. žetvenjaka 1972. (Brat je dugogodišnjeg generalnog vikara Porečko-Pulske biškupije Marija Kancijanića)

http://img841.imageshack.us/img841/6964/grbistre19sto.gif

Viktor Kancijanić rojen je 15. marača 1945. va Tinjanu. Va Pazinu je finil sjemenište i potla tega upisal Bogosloviju v Riki. Ma, skužavši kako se ne more kako rabi posvetit svećeničkemu pozivu, va sporazumu z crikvenim starješinami puštil je studij teologije v Riki i 1969. šal na studij filozofije va Salzburg. Sredinom 1971. doznal je za postojanje HRB-a (Hrvatsko revolucionarno bratstvo), oduševil se njegovin planovima i pristupil mu pod pseudonimom Veli Jože. Bez dvoumjenja j pristal sudjelovat va pripremah Akcije Fenix 72, pak je va tustu svrhu va prvoj polovici 1972. više putih odlazil na vrlo delikatna putovanja va Italiju i anke tadašnju Jugoslaviju. Skupina se dvaput sukobila z JNA anke milicijun. Potla drugega sukoba feniksovaca 27. žetvenjaka 1972. va boški Bukovac iznad Ramskog jezera z postrojbami JNA i jugoslavenske milicije, Viktor Kancijanić je zgubil vezu z ostatkon skupine. Tada j va nekovrstnom luku, priko sela Varvara, zaobišal Ramsko jezero i uvečer 1. žetvenjaka 1972., na oko 21 uru, plavajuć se vrnul va zaselak Donje selo va Rumbocih. Don Anto Jelić, danaska predsjednik Hrvaskega katoličkega dobrotvornega družtva (HKDD) iz Sarajeva, nalazil se 2. žetvenjaka 1972. va Crikvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Šćitu. On svjedoči: „Ja sam se zaredio nekoliko dana ranije, na Petrovdan. Toga sam dana koncelebrirao na Šćitu i pripremao se za svoju mladu misu. Pred kraj mise, nešto prije devet sati, začula se pucnjava u blizini crkve. Dok su vjernici izlazili, dvorište su preplavili milicajci i udbaši. Netko od njih je vikao: 'Ubili smo još jednog bandita'.“Istraživač i publicist Bože Vukušić, ki je o Akciji Fenix 72 objavil dve libre (Hrvatsko revolucionarno bratstvo - Rat prije rata i Tajne iz Udbinih arhiva – egzekucije bez suđenja). na zamolbu organizatorih komemoracije i fameje Viktora Kancijanića, održal je predikanje va kemu j med ostalin rekal:,,Pripadnici Skupine Fenix 72 živjeli su u inozemstvu, svi su bili zaposleni i imali solidnu egzistenciju, i perspektivu ostvariti jedan od svojih snova kad su napuštali domovinu – život u miru i blagostanju zapadnoga, demokratskoga svijeta. Međutim, to nije bio njihov glavni san. Oni su spadali među one hrvatske domoljube kroz našu višestoljetnu povijest koji su bili lučonoše ideje hrvatske nacionalne slobode i državne neovisnosti, dakle ideje za koju je gotovo točno sto godina ranije život položio i Eugen Kvaternik (Rakovica 1871.)''.

 

Free Web Hosting