Povratak / Back

IVO JAKOPOVIĆ

 

Bio je zdravstveni pukovnik. Rodio se u Virju, 10. lipnja 1900., a umro je u Beogradu, 30. siečanja 1954. Tridesetih godina je djelovao kano ravnatelj Unutarnjeg oddjela zagrebačke vojne bolnice u službi zdravstvenog bojnika. Od godine 1943. je u službi pukovnika zamjenik pročelnika Oddjela za zdravstvo u Podvladi oružanih snaga. U srpnju iste godine je imenovan osobnim  docentom i izvanrednim profesorom Liečničkog visokog učilišta na oddjelu vojnog liečničtva. Surađivao je u ,,Liječničkom vjesniku'' (1940., 1941.). Bio je urednik ,,Domobranskoga zdravstvenog vjesnika'' (1942.), koji je 1943.-45. nastavio izlaženje pod imenom ,,Zdravstveni vjesnik oružanih snaga''. Godine 1944. objavio je naš prvi učevnik vojnog liečničtva. Počinio samoubojstvo skočivši s treće razine sgrade.

 

 

Free Web Hosting