Povratak / Back

ANDRIJA HEBRANG

 

Andrija Hebrang

 

Andrija Hebrang je bio vladosborac. Rodio se u mjestu Bačevac pokraj Virovitice, 21. listopada 1899., a umoren je u Beogradu godine 1949. Učilištovao se za trgovačkog pomoćnika u Pečuhu u Magjarskoj. Članom od KPJ (Komunističke stranke od Jugoslavije) je postao godine 1919. Godine 1923. se nastanio u Zagrebu, a 1925. ulazi u Mjestno vieće od zagrebačkih komunista. S Josipom Brozom je predsjedavao Osmom skupu zagrebačkih komunista 1928., na kojoj se zalagao za priekid unutrašnjih stranačkih sukoba i oblikovanje jedinstvenog radničkog vodstva. Kano zagrebački izaslanik je trebao izložiti zaključke skupa na savjetovanju jugoslavenskih komunističkih predstavnika u Moskvi, ali je uhićen prilikom nezakonitog prielazka granice od Kraljevine Jugoslavije. Nakon kraćeg zatvora u Mariboru, protjeran je u rodni Bačevac. Nezakonito se vratio u Zagreb, ali je početkom rujna 1928. ponovno uhićen. U studenom 1929. je izveden pried Sud za zaštitu države u Beogradu, obtužen za širenje komunističke promičbe i osuđen na 12 godina zatvora. Kaznu je izdržavao u Sriemskoj Mitrovici i Lepoglavi. Početkom 1941. je izišao iz zatvora, a u ožujku 1941. ulazi u Politbiro od CK KPH. U svibnju 1941. je postao ravnatelj Vojnog vieća od KPH, a u lipnju član Izvršnog ravnateljstva za Hrvatsku. U spletki oko pokušaja smjenjivanja CK KPH od strane Kominiternina obavještajca J. Kopiniča 1941., zatražio je miešanje od CK KPJ, zaključivši kako je Kopinič brzopleto nastojao uvući hrvatsko komunističko vodstvo u borbu za koju još nije bilo uvjeta. Krajem veljače 1942. u Zagrebu ga uhićuje ustaško redarstvo. Ranjen je u glavu i nakon liečenja odveden u zatočište Stara Gradiška. U rujnu 1942. je sa skupinom komunista razmienjen za ustaške dužnostnike M. Vutuca i K. Wagnera u blizini Okučana. Krajem 1942. je preuzeo službu vladosbornog tajnika od CK KPH, a krajem 1943. je učlanjen bez izbora u Politbiro od CK KPJ. U središtu Hebrangove vladosborne djelatnosti 1943. je bilo osnivanje ZAVNOH-a. Iako je blizko surađivao s lievim radićevcima okupljenim oko Izvršnog odbora od HSS-a u ZAVNOH-u, Hebrang se vladosborno sukobio s B. Magovcem koji se zalagao za stranačke samostojnosti od HSS-a unutar Narodnog bojišta. Hebrang je prihvatio zamisao ,,jugoslavenskog federalizma'' s namjerom da osnaži partizanski i protufašistički prestiž Hrvatske. Hrvatske partizanske ustanove je smatrao prirodnom posljedicom načela o samoodređenju naroda. U svojim nastupima 1943. je izticao ZAVNOH kano izraz hrvatske posebnosti i tielo nadležno za donošenje svih odluka koje se odnose na Pučku državu Hrvatsku. Na II. zasjedanju od ZAVNOH-a u Plaškom, u listopadu 1943., Hebrang je u vladosbornom izvješću po prvi put javno iznio priedlog buduće sredbotvorbe od Jugoslavije, rekavši kako se hrvatski partizani bore za ,,demokratsku republiku Jugoslaviju'' koja će biti zasnovana na saveznoj osnovi i u kojoj će biti osigurana ,,svakom narodu narodna prava, narodna sloboda i samostalnost''. Na čvrstom partizanskom izključku između Kupe i mora 1943. Hebrang je vodio prilično samostalno vladosborstvo. Zalagao se i za obstanak vjeronauka u učilištima. Zato se nekim članovima jugoslavenskog Politbiroa činio kano vođa koji premalo iztiče ,,jugoslavenstvo'', uvodi samovlastan način vođenja i zanemaruje srbske ciljeve. U listopadu 1944. je smienjen s položaja tajnika od CK KPH. Imenovan je povjerenikom za trgovinu i veleobrt u NKOJ-u i predsjednikom ,,Privrednog savjeta''. U vladi Tito-Šubašić je bio podvladonosac od veleobrta. Na utjecajnim stranačkim i državnim službama u Beogradu je branio probitak Hrvatske. Bio je protiv novčane preoblike 1945. koja je propisala nepovoljan tečaj razmjene hrvatskih kuna za dinare. Upozoravao je na vladosbornu štetnost stravičnih progona u Hrvatskoj i zalagao se za pravedno razgraničenje između Hrvatske i Vojvodine. Poznato je i žalbeno pismo koje su hrvatski partizani napisali Hebrangu u kojem ga izvješćuju o stravičnim zlodjelima srbskih partizana u Slavoniji nad hrvatskim pučanstvom i zarobljenim hrvatskim vojnicima. U travnju 1946. se sukobio s jugoslavenskim Politbiroom oko načela gospodarskog razvitka, ter je morao dati ostavku na dužnost od podvladonosca veleobrta i predsjednika ,,Privrednog savjeta'', a izključen je i iz Politbiroa od CK KPJ. Konačan vladosborni obračun jugoslavenskog vrha s Hebrangom je usliedio u danima zapletenog sukoba Jugoslavije sa Sovjetskim Savezom 1948. Nesporazumi iz rata, neslaganja oko gospodarskog razvitka, osobni Titov strah da bi sovjetska strana mogla uporabiti Hebranga za oblikovanje druge jugoslavenske vlade, bili su u svemu tome izprepleteni. Hebrang je u svibnju 1948. izključen iz KPJ i uhićen pod obtužbom kako je ,,u ustaškom logoru 1942. počinio djela protiv interesa narodnooslobodilačkog pokreta'' i da je ,,sabotirao'' gospodarsko vladosborstvo jugoslavenske vlade nakon 1945. Iztragu protiv Hebranga UDBA je usredotočila na iznuđivanje ,,priznanja'' da je pristao na suradnju s Ustašama. U tu su svrhu protiv Hebranga rabljeni razni lažirani spisi, ali je on odbacivao sve obtužbe i odtvoreno izjavljivao da se iztraga protiv njega služi lažnjacima, lažnim svjedocima, izgladnjivanjem i drugim nezakonitim sredstvima. UDBA je također tragala za dokazima o vezi između Hebranga i opunomoćenog predstavnika Vrhovnog zapovjedničtva od njemačkih oružanih snaga krilnika E. Glaise von Horstenaua, kojim bi ga obtužila za suradnju s Niemcima. Jugoslavensko redarstvo je otelo austrijskog državljanina bojnika Eugena von Potta 1948., ter iz njega ,,izvlačilo'' podatke o razmjeni zarobljenika u kojima je Pott osobno sudjelovao. Ali niti ovim putom, kano niti u drugim izvorima, nisu utvrđeni dokazi o vezi između Hebranga i krilnika Horstenaua. Činjenica da se suđenje nije moglo provesti bez Hebrangova ,,priznanja'' da je ustaški uhoda krtica, a ono niti nakon jedanaest mjeseci iztrage nije iznuđeno, utjecala je na žalostan svršetak. Hebrang je u zatvoru umoren, vjerojatno u lipnju 1949. Okolnosti ovog umorstva do danas nisu razjašnjene, a službena vlast je zločin nastojala prikriti inačicom o ,,samoubojstvu''. Kano žrtva jugoslavenskog komunističkog sustava, Hebrang je vladosborno uzdignut Odlukom Sabora Pučke države Hrvatske 1991.

 

 

Free Web Hosting