Povratak / Back

PETAR GUBERINA

 

http://www.suvag.hr/include/images/content/guberina_1.jpg

Petar Guberina

 

Petar Guberina je bio jezikoslovac. Rodio se u Šibeniku, 22. svibnja 1913., a umro je u Zagrebu 22. siečnja 2005. Godine 1931. je završio franjevačko grčkolatinsko obće srednje učilište, ter godine 1935. završava romanistiku na Mudroslovnom visokom učilištu u Zagrebu. Doktorat stječe na Sorboni g. 1939. Zajedno s K. Krstićem je napisao djelo ,,Razlike između hrvatskog i srpskog književnog jezika'' (1940.). Poslije proglasa NDH radi u Hrvatskom državnom uredu za jezik, gdje zajedno s F. Ciprom i K. Krstićem radi na izgovornom hrvatskom pravopisu koji je ostao u prielomu sbog želje A. Pavelića da podloga pravopisu bude korienska. Guberina je obradio drugi dio pravopisa, razstavke (interpunktacie), ter zajedno s Krstićem treći dio, odnosno rječnik. Na prielomu 1941./42. rad na pravopisu je obustavljen, a Guberina odlazi za književnog i jezičnog izpravljača na ,,Universita di Sacro cuore'', ter se na tom milanskom i katoličkom sveučilištu usavršava kod A. Gemellija. Objelodanjuje na talijanskom jeziku u časopisu ,,Le lingue estere'' razčlanbu ,,La lingua croata'' (1942.). Sliedeće godine (1943.) prielazi u Švicarsku, gdje drži zapaženo predavanje na ženevskom sveučilištu i usavršava se kod nastavnika Ch. Ballyja. Za vrieme NDH, osim prikaza Pavelićeve knjige ,,Strahote zabluda'', surađuje u časopisima i novinama stručnim jezikoslovnim razpravama iz načinoslovlja, glasozvučja, težkoćama prevođenja i slično: ,,Hrvatska revija'' (1941., 1942.); ,,Hrvatski krugoval'' (1941.); ,,Hrvatski narod'' (1941.); ,,Novi list'' (1941.); ,,Alma mater croatica'' (1942.); ,,Nova Hrvatska'' (1942.). U Švicarskoj se pried kraj II. svjetskog rata pridružuje jugoslavenskom Crvenom križu u Ženevi, gdje ostaje do godine 1947., zatim radi u Podvladi vanjskih poslova od Jugoslavije 1947.-51., a od tada je nastavnik od romanistike na Sveučilište u Zagrebu. Bavi se uglavnom glasozvučjem ter postaje svjetskim vodećim stručnjakom za težkoće sluha i za zvukovidni svjetsko-sustavni način učenja jezika. Osnivatelj je mnogobolnice SUVAG (1961.).

 

Free Web Hosting