Povratak / Back

DR. JOSIP FRANK

 

slika

dr. Josip Frank


10. travnja g. 1844., u Osieku se rodio Josip Frank. Nakon završenog srednjeg obćeg učilišta u Osieku, Frank 1862. odlazi u Beč na visoko pravno učilište. Tamo završava visoko učilište, ter g. 1868. dobiva i naslov doktora prava. Godine 1872. odtvara vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu, ter se već tada uključuje u vladosborstvo. Godine 1877. pokreće novineAgramer Presse“, a kad su ih vlasti zabranile, pokrenuo je „Kroatische Post“ g. 1878. Ubrzo vlasti ukidaju i te novine. Uz te dvie novine na njemačkom jeziku izdavao je i novineBranikna hrvatskom jeziku.

Od 1877. do 1890. Frank djeluje samostalno u vladosborstvu, ne priključivši se ni jednoj vladosbornoj stranci. Već tada u njemu narod prepoznaje pravog i istinskog hrvatskog domoljuba, ter Frank stječe veliku naklonost birača. Godine 1884. biva izabran kano nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru. Frankova su se razmišljanja, načela i ciljevi poklapali s pravaškim, ter g. 1890. on pristupa Stranci prava. Odmah je prepoznao hrvatsko-domoljubni duh stranke, ter počeo ulagati u nju. Vlastitim sredstvima novčano je podupro obnovu pravaškog glasilaHrvatskai dioničkog družtvaStarčevićev dom“. 6. lipnja 1894. je bio prihvaćen prvi politički naputak od Stranke prava, koji je svojim velikim dielom sadržavao misli i vladosborna stajališta od Josipa Franka. I sam se Starčević u svojim vladosbornim stavovima podpuno približio Franku.

Nu, kad su zagrebački sveučilištarci prilikom posjeta kralja Franje Josipa Zagrebu 1895. u znak prosvjeda spalili mađarsku ponosnicu, a Fran Folnegović sa svojom stranačkom strujom osudio taj čin, Josip Frank je, zajedno s Antom Starčevićem, Eugenom Kumičićem i Milom Starčevićem izstupio iz udružbe Stranke prava. Nakon toga je usliedio konačni razkol Stranke prava, a stranačka struja koju su predvodili Starčević i Frank prerasla je u Čistu stranku prava sa stranačkim dnevnikom Hrvatsko pravo.

Godine. 1896. nakon smrti Ante Starčevića, pošto je već imao Starčevićevu podporu, stupa na čelo Čiste stranke prava i nastavlja voditi stranku po čistim pravaškim načelima, po nauci Otca Domovine dr. Ante Starčevića. Godine 1880. je izdao knjižicu „Die Quote Kroatiens“ u kojoj je dokazivao sveobću ugarsku pljačku hrvatskog naroda. Kao vrstan novčarski stručnjak, Frank je od 1898. do 1906. bio član Kraljevinskog odbora za novčarska pitanja. Godine 1898. u svojoj razpravi Nuncij oštro je obtužio Ugarsku sbog nepravednosti novčarske nagodbe između Hrvatske i Ugarske. Frank 1904. ponovno postavlja zahtjev za novčarskom samostalnošću Hrvatske, pak je zahvaljujući njegovom radu 1906. i sklopljena najpovoljnija novčarska nagodba između Hrvatske i Ugarske uobće.

Pošto se Josip Frank, po nauku Ante Starčevića čvrsto borio protiv jugoslavenstva, velikosrbstva i bilo kakvog oblika ujedinjenja s drugim narodima, a za hrvatsku samostalnost i nezavisnost, u Čistoj stranci prava dolazi do razkola. Iz stranke izstupa stranačka struja predvođena Milom Starčevićem (tzv. milinovci), ter osniva Starčevićevu stranku prava. Ta stranačka struja se naginje jugoslavenskim i hrvatsko-srbskim zamislima, što će se i očitovati 1918. pri stvaranju Države SHS.

17. prosinca 1911. Josip Frank umire u Zagrebu. Umire izravni nasliednik Ante Stračevića i njegovih pravaških načela, zamisli i ciljeva. Sa sigurnošću ga možemo nazvati borcem za pravo hrvatskog naroda, očuvanje hrvatskog narodnostne istovjetnosti i stvaranje nezavisne hrvatske države. Nu smrću Josipa Franka ne umire i njegov pravaški duh. Nasliednici Josipa Franka se neslužbeno nazivajufrankovci“. Frankovci su i dalje širili pravaške misli po nauci Ante Starčevića i Josipa Franka. Borili su se za samostalnost i očuvanje hrvatskog naroda koji je bio u okovima Karađorđevića. Frankovci su bili oni koji su među prvima ustali protiv velikosrbske strahovlade Aleksandra Karađorđevića, ter osnovali Ustaški pokret. Upravo su frankovci ti koji su 1941.g., nakon više od osam stoljeća robovanja ostvarili hrvatski višestoljetni san i uzpostavili Nezavisnu Državu Hrvatsku.

 

 

Free Web Hosting