Povratak / Back

ABDULLAH EL-BOSNEVI

 

Abdullah el-Bosnevi zovu turski životopisci čovjeka, koji je u svoje vrieme među šehovima (svećenicima prosjacima) u islamskom svietu zauzimao jedno od najizvrstnijih mjesta. Podatci o njegovu životu veoma su slabi. Pripravna učenja slušao je u Bosni, visoka učilišta u Carigradu. Godine 1002. (1593.) po svršetku učilištovanja, zaputio se u Meku da izvrši svetu dužnost ,,hadž'', a iduće godine nalazimo ga na vojni u Rumunjskoj kano ,,mudžahida'' (borca za vjeru). Zatim je odišao u Brusu i stupio u derviški red ,,Bajrami''. Dobivši ,,idžazet'' (ovlastnicu) od šeha Kabaduza vratio se u Carigrad, gdje je svim srdcem sudjelovao u borbi između šehova i uleme, koja se tada vodila radi najvećeg islamskog tajanstvenika svih vriemena lbni Arebije 560—630. (1165.-1240.). Naš šeh Abdullah napisao je cieli niz manjih i većih djela u obranu tajanstvenog učenja i njezina prvaka. Najglasovitije mu je djelo primjetba na lbni Arebino djelo ,,Fusus-ul-hikem'' (Slagalice mudrosti) u dvie debele svezke, gdje je učeno obranio pisca i njegovo učenje. Zato je i dobio počastni naslov ,,Primjetbator Fususa''. Zadnjih deset godina života proboravio je putujući po svietu, da se upozna sa suvriemenim šehovima. Iza duljeg boravka u Kairu zaputio se po drugi put u Meku i Medinu 1046. (1636.). Kasnije ga nalazimo u Damasku, gdje uz lbni Arebinu grobnicu boravi dulje vriemena proučavajući mu djela i prosvjetljujući se njegovim duhom. Zadnje dvie-tri godine života proveo je u Konji pokraj zemnih ostataka Sadruddina Konjevije i Dželaluddina Rumije. Tu ga je i smrt zatekla krajem 1053. (1643.). Pokopan je kod grobnice Sadruddina i po vlastitoj oporuci urezbaren mu je na spomeniku ovaj nadpis: ,,Ovo je grob siromašnog božjeg putnika na zemlji i nebu Abdullaha Bošnjaka, Rumije, Bajramije''. Ostavio je iza sebe sina Hasan efendiju, koji je kano nastavnik predavao na najvišim učilištima u Carigradu i napisao više od 20 djela, koja mu pronose ime po islamskom svietu.

 

 

Free Web Hosting