Povratak / Back

HASAN DEMIROVIĆ

 

demirovic

 

Hasan Demirović se rodio godine 1897. u Vlasenici, a umro godine 1976. U Mostaru je završio niže obće srednje učilište i Učiteljsko učilište. U svojstvu učitelja službovao je u Rogatici. Dolazi u Sarajevo i zapošljava se kano trgovinski stručnjak u pilanskom veleobrtu na Palama. Nakon izvjestnog vriemena postaje suvlasnik jedne pilane i kano gospodarstvenik nastavlja svoj radni napredak. Djelatno je sudjelovao u družtvenom životu Sarajeva. Predsjednik je Zemaljske štedionice, dopredsjednik FK ,,SAŠK'', ter član Napredkove zadruge. Za gradonačelnika Sarajeva je imenovan u kolovozu godine 1941. i ovu dužnost obavlja do svibnja godine 1942., kad se vraća svojoj predhodnoj djelatnosti u gospodarstvu. Vojni sud Komande grada Sarajeva proglasio ga je krivim i osudio godine 1945. na pet godina prisilnog rada. Nakon izlazka iz zatvora Demirović biva zaposlen u Podvladi drvnog veleobrta jugoslavenske BiH.

 

Free Web Hosting