Povratak / Back

JEZIKOSLOVAC FRANJO CIPRA

 

Franjo Cipra je bio hrvatski jezikoslovac. Rodio se u Pečuhu, 28. travnja 1883., a umro u Zagrebu, 2 prosinca 1958. Nakon završenog Mudroslovnog visokog učilišta u Zagrebu, kano nastavnik službuje u Banjoj Luci, Sarajevu i Zagrebu. Skupljao je narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Od godine 1941. radi u Hrvatskom državnom uredu za jezik, zajedno s K. Krstićem i P. Guberinom, na prvom dielu ,,Hrvatskog pravopisa'', od kojeg su sačuvane samo odtisnice dielova. Dovršitbu tog pravopisa zabranjuje Poglavnik Ante Pavelić koji se zalagao za korienski pravopis, a pravopis od spomenute trojice bio je rađen na osnovi izgovornog Boranićevog pravopisa objavljenog u vrieme Banovine Hrvatske. Godine 1942. Cipra surađuje s A. B. Klaićem na ,,Korienskom pravopisu'' ter njegovom znatno proširenom i dopunjenom izdanju iz 1944. S govorom o razbojstvima u hrvatskom jeziku i nekim drugim težkoćama hrvatskog jezika surađuje u časopisima i novinama: ,,Alma mater croatica'' (1941.) i ,,Hrvatski narod'' (1941.). Trudio se probližiti korienski pravopis običnim ljudima sa što jednostavnijom razložbom težkoća. Tako je jako zanimljiv njegov članak o tome kad se u korienskom pravopisu piše ,,ije'', a kad ,,ie'', koji je objavio 16. siečnja 1943. u novinama ,,Nova Hrvatska''.

 

 

Free Web Hosting