Povratak / Back

MEHMED ĆERIMOVIĆ

 

Mehmed Ćerimović

 

Mehmed Ćerimović je bio sudac i vjerski pisac. Rodio se u Ljubuškom godine 1872., a umro je u Sarajevu 2. ožujka 1943. Prvu vjersku izobrazbu je stjecao u Ljubuškom, potom je pohađao niže obće srednje učilište (ruždiju) i nekoliko godina višeg srednjeg učilišta (medrese) u Mostaru, ter vjersko (Šerijatsko) sudačko učilište u Sarajevu, koje je završio godine 1896. Potom je radio u vjerskoj sudačkoj službi u Mostaru, Bihaću, Ljubinju, Bieljini, Travniku i Sarajevu, gdje je godine 1935. umirovljen. Godine 1937. izabran je za zamjenika člana vakufsko-mearifskog sabora u Sarajevu, a g. 1938. za člana Skupštine vjerskih učenjaka (Ulema-medžlisa). Suradnik je više listova, časopisa i tjednika (,,Glasnik islamske vjerske zajednice'', ,,Novi Behar'', ,,Narodna Uzdanica'', ,,Gajret'', ,,Islamski sviet''). Književnim radom se počeo baviti u 60. godini života. Tiekom NDH mu izlazi više radova: u danovniku ,,Narodne Uzdanice'' objavljuje: ,,Hadž'' (1941.) i ,,Kelimeišehadet'' (1942.), a u ,,Hrvatu'', muslimanskom godišnjaku za 1943. članak ,,Sklapanje islamske pravno valjane ženitbe''. Radio je i kano ugovorni nastavnik na Višem islamskom sudačko-bogoslovnom učilištu u Sarajevu.

 

 

Free Web Hosting