Povratak / Back

VELIKI ŽUPAN RAGIB ČAPLJIĆ

 

Ragib Čapljić je bio hrvatski domoljub, vladosborac i veliki župan u NDH. Rodio se u Rogatici godine 1890., a poginuo je 23. rujna 1944. Bio je širitelj zamisli hrvatstva među svojim sugrađanima muslimanima. Sbog toga je u kraljevini Jugoslaviji uhićivan i zatvaran najmanje po mjesec dana u godinama 1918., 1921., 1923., 1925., 1933. i 1935. Uviek bi mu bila namienjena samica, koju su Rogatičani nazvali Ragibova samica. Na listi JMO-a (,,Jugoslavenske Muslimanske organizacije'') je biran za narodnog zastupnika, a na izborima godine 1935. je izabran iako je u vrieme izbora bio u zatvoru. U vrieme svog narodnog zastupničtva za kotar Rogaticu, u predizborno vrieme uoči prosinačkih izbora 1938. tiskao je letak, na kojemu su bile imenom i prezimenom navedene 223 osobe iz rogatičkog kotara, koje su Srbi u jesen godine 1914. poubijali, i prieko 70 talaca, koje su odveli sa sobom, a koji se nikada nisu vratili kućama. Nitko od službenih srbskih vlasti se nije usudio pobijati istinitost tog popisa. Nakon proglasa NDH, početkom lipnja 1941. bio je imenovan velikim županom Velike župe Usora i Soli sa sjedištem u Tuzli. Polovicom rujna godine 1941. nakon ogromnih četničkih zločina, Ragib Čapljić kano veliki župan, na narodnom sboru u Puračiću, poziva muslimane u ,,sveti rat'' protiv ustanika i najavljuje osnivanje jedinica koje će biti u stanju obraniti muslimanska naselja. Poginuo na dužnosti 23. rujna 1944.

 

 

Free Web Hosting