Povratak / Back

FERDO BOŠNJAKOVIĆ

 

Ferdo Bošnjaković je bio odvjetnik i međudržavoslovac. Rođen je u Podcrkavlju kraj Slavonskog Broda, 10. listopada 1900., a umro u Ibizi u Španjolskoj, 18. rujna 1984. Završio grčkolatinsko srednje obće učilište u Osieku, a Pravno visoko učilište u Zagrebu godine 1925. Od godine 1929. imao je odvjetnički ured u Osieku. Jedan je od branitelja u postupku protiv Vladka Mačeka i drugova 1930. Na izborima 1935. predloženik je na listi HSS-a. U listopadu 1941. imenovan je poslanikom NDH u Finskoj. U rujnu godine 1944. prešao je u Švedsku, zatim u poslanstvo NDH u Berlinu. Sredinom listopada (14. listopada 1944.) razriešen je dužnosti poslanika i premješten u Podvladu vanjskih poslova u Zagrebu. Iz Zagreba se vraća u Berlin, a od tamo u Kopenhagen. Sredinom siečnja 1945. imenovan za nadsavjetnika u poslanstvu NDH u Berlinu. Iz državne službe odpušten 21. veljače 1945., ter početkom travnja 1945. podtajno dolazi u Švedsku, gdje dobiva dozvolu boravka i ostaje nekoliko godina. Poslije se odselio u Argentinu, a zatim u Španjolsku.

 

Free Web Hosting