Povratak / Back

AHMED AGA BOŠNJAK

 

Ahmed aga Bošnjak je kano mladić došao u Carigrad i stupio u carski dvor, gdje je godinama obavljao razna zvanja i dotjerao do saraj-age (dvorski dostojanstvenik). G. 1061. (1650.) imenovan je ćilerdži-bašom. Iduće godine postao je carski odabaša (vođa od janjičara), a malo zatim godine 1063. (1652.) postao je darusseade-aga. Ubijen je u vrieme bune u Carigradu 1066. (1655.). Zakopan je na Hajdar-paši. U Usćuđaru je na ime majke Ćerime izgradio džamiju, a na svoje ime u Ćengel-ćoju. U tom selu i na Kuri-ćešmi je izgradio osnovna učilišta.

 

Free Web Hosting