Povratak / Back

MATE BLAŠKOVIĆ

 

Mate Blašković se rodio godine 1896. u Vrboskoj na Hvaru, a umro 1974. u Jelsi na Hvaru. Nakon završenog visokog učilišta od bogoslovije u Zadru djelovao je kano svećenik u više župa. Prijateljevao je s današnjim hrvatskim blaženikom Ivanom Merzom, o čemu je pisao u listu ,,Nedjelja'' godine 1937. Za vrieme Drugog svjetskog rata proveo je godinu dana i s hrvatskim zatočenicima, žrtvama Mussolinijeve fašističke vlasti u Italii. Surađivao je u katoličkim novinama, a tek godine 1971. je objavio svoju prvu samostalnu sbirku pjesama ,,Modri zrenici''. Pisao je i na čakavskom narječju, i to šaljive pjesmoredke. Umro je godine 1974. u Jelsi na rodnom otoku.

Pjesma: ,,Korizma''

,,Opet nam dolaziš na početku proljeća

s procvalim glogom, ovjenčani Kralju!

Pjev čednih djevojaka nas podsjeća

na pjevanje anđela u raju:

O biči preljuti,

O drače trnove!

 

Kako milo zvuče u ožujske

zelenkaste večeri ove.

 

Nježna pjesmo proljetna, ti si puna slatke boli

I svaka vas nevina djevojka voli.

 

O biči preljuti!...

cvjetaju buseni gloga bjeličasto žuti.''

 

 

Free Web Hosting