Povratak / Back

SAFVET-BEG BAŠAGIĆ

 

basagic

Safvet-beg Bašagić

 

Safvet - beg Bašagić je rođen godine 1870. u Nevesinju, a umro je 1934. u Sarajevu. Rabio je nadimak Mirza Safvet. Kretao se u Kranjčevićevu družtvu, a bavio se i vladosborstvom. Godine 1894. odaziva se pozivu za sudioničtvo u polaganju kamena osnovca Starčevićevom domu, sbog čega biva prisiljen polagati završni izpit na Bečkom sveučilištu, gdje sluša iztočnjačke jezike i poviest. Predavao je arabski jezik na Sarajevskom velikom obćem učilištu i osnivao bošnjačka družtva Gajret, El-Kamer i Muslimansku udružbu. U Beču dobiva doktorat iz iztočnjačkih jezika i poviesti islama. Nakon toga postaje nastavnik iztočnjačkih jezika na Zagrebačkom sveučilištu, a u međuvriemenu biva izabran za zastupnika i dopredsjednika Bosanskog sabora. Nakon Prvog svjetskog rata, Bašagić radi u Zemaljskom sbirkokući do umirovljenja.

Znanstveni iztraživač iztočnjačkih pojava i stvari, bio je ujedno i pjesnik; srdcopjevni, pričopjevni i igrokazni, a pjesme je tiskao u mnogim časopisima i skupio u srdcopjevnim sbirkama ,,Trofanda iz hercegovačke dubrave'' (1896.), ,,Misli i čuvstva'' (1906.) i ,,Izabrane pjesme'' (1913.); objavio je i vjeroizpoviedni pričopjev ,,Mevlud'' (1924.), spjev u slavu Muhamedova rođenja, a napisao je i tri igrokaza u pjesmoredcima, od kojih su dvie dovršene: ,,Abdullah paša'', igrokazni spjev iz 18. stoljeća (1900.) i ,,Pod Ozijom ili Krvava nagrada'', igrokazni spjev iz 16. stoljeća (1905). Kranjčević je, prikazujući njegovu prvu sbirku, hvalio u ,,Nadi'' svježinu ljubavnog srdcopjeva, a njegovi pjesmoredci:

,,Jer hrvatskog jezika šum

Može da goji,

Može da spoji

Iztok i zapad,

srdce i um''

bili su slogan pravaškog časopisa ,,Osvit'', što ga je krajem XIX. stoljeća uređivao u Mostaru Ivan Miličević. S perzijskog je preveo misaono pjesničtvo od Omera Hajjama Rubaije, a od iztraživačkih njegovih djela važna je knjiga ,,Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj Carevini'' (1931.).
Bio je osnivač ,,muslimansko-bošnjačkog preporoda'' i obćeg duhovnog preporoda na početku 20. stoljeća.

 

 

Free Web Hosting