Povratak

 

ČINJENICE O VUKOVARU

 

NEPRIJATELJ O OBRANI VUKOVARA

 

- Milošević i vodstvo Jugoslavije 14. 8. 1995. o Oluji (izvorni spisi) gdje međuostalim uzpoređuje obranu Vukovara sa srbskom obranom Krajine u Oluji.

POVEZNICA

Milošević (str.25):

,,Molim vas, 6 hiljada Hrvata je branilo Vukovar pola godine; napadala je cela Prva armija, vazduhoplovstvo, čudo, sva sila koju je imala JNA, a oni nisu odbranili Knin, kojem se može prići samo iz tri pravca; nisu ga mogli braniti ni 12 sati!?''

 

 

 

 

Free Web Hosting