Viesti / News

Dne 19. prosinca 2009. obilježene su godištnjice za nadnevke 15.-23. prosinca pried spomenikom Anti Starčeviću u Zagrebu kod Glavnog željezničkog kolodvora.

 

- 15. prosinca - rođendan dopredsjednika Hrvatske Državne vlade Osman-bega Kulenovića

- 17. prosinca - umro nasljednik Ante Starčevića na čelu HSP-a, Josip (Jošua) Frank

- 22. prosinca - Božićni Ustav, prvi Ustav neovisne Republike Hrvatske

- 23. prosinca - rođendan viteza Rafaela Bobana, jednog od zapovjednika Crne legije

 

 

 

 

 

Free Web Hosting