Poviest / History

SRBSKA SREDNJOVJEKOVNA POVIEST

Šanjek * Mirošević: HRVATSKA I SVIET OD V. DO XVIII. STOLJEĆA

 

   Srbska plemena, nastanjena na području između rieka Pive, Tare, Lima i Raške, u početku priznaju bizantsko vrhovničtvo. Raškom (Rascia, Raša), kolievkom srbske države, upravlja veliki župan.

  Za pokrštavanje srbskog naroda zaslužni su učenici slavenskih apostola, ali i latinski misionari iz Duklje. Veliki župan Stjepan Nemanja (1168-1196), utemeljitelj srbske loze Nemanjića, kršten je u Ribnici (Duklja) prema latinskom obredu. Njegov suvremenik, njemački ljetopisac Helmold iz Lubecka, koji s križarima 1172. putuje središnjom Srbijom, tvrdi da su njezini stanovnici >>sine iugo Dei<< (bez Božjeg jarma), tj. da nisu kršćani.

  Početkom X. st. Rašku pokorava bugarski car Simeon. Veliki župan Zakarija nalazi utočište u Tomislavovoj Hrvatskoj. Nakon Simeonove smrti (927) raški veliki župan Časlav (928-959) oslobađa zemlju uz podporu Bizanta.

  Tek nakon smrti bizantskog cara Manuela I. Komnena (1180) Raška se, pod vodstvom župana Stjepana Nemanje, osamostaljuje i područno širi prema Pomoravlju i Duklji. Župan Nemanja bezuspješno ugrožava Dubrovnik. Papa Honorije III. šalje krunu Nemanjinom sinu i nasljedniku Stjepanu >>Prvovjenčanom<< (1217), dok njegov brat Sava sredbotvori samostalnu Srbsku pravoslavnu crkvu.

  U XIII. i XIV. st. srbski vladari ponašaju se osvajački prema susjedima, u čemu prednjače kraljevi Milutin (1282-1321) i Stjepan Dušan (1331-1355). Milutin zauzima dio Albanije i Makedonije, prenievši sjedište u Skopje, dok u ratovima s ugarsko-hrvatskim kraljem Karlom I. Robertom nije imao uspjeha.

  Došavši na priestolje nakon utamničenja svoga otca Dragutina, kojeg je kasnije i ubio, Stjepan Dušan (1331-1355) nastavlja s osvajanjem bizantskih zemalja. Izjalovio mu se san o osvajanju Bizanta i stvaranju velikog carstva sa središtem u Carigradu. U ratovima s oslabljenim Bizantom, u kojem se vode i borbe za priestolje između princeze Ane i Ivana Kantakuzena, Dušan zauzima Makedoniju, Albaniju, Epir i Tesaliju i 1346. naziva sebe >>kraljem Srbljem i carem Grkom<<. Njegovom zaslugom Srbska pravoslavna crkva dobiva patrijarha koji je Dušana okrunio carem. U Nemanjićkoj Srbiji uveden j plemićki sustav a prema bizantskim uzorima.

  Dušan je bio bolji osvajač od vladara. Za života prepustio je svu vlast namjestnicima u pojedinim pokrajinama, koji se ubrzo osamostaljuju. Izdao je Zakonik prema bizantskom pravu i srbskim običajima. Dvor uređuje po bizantskom uzoru. U zemlji širi grčki jezik i običaje, pa je vladajući sloj srbskog družtva prožet grčkim duhom.

  Nakon Dušanove smrti država se razpada. Osnovne uzorke njezine propasti nalaze se u činjenici da je stvorena država bila prevelika za stvarne gospodarske, vladoslovne i uljudbene mogućnosti srbskog naroda. Uljudbeniji i gospodarski jači Grci suprotstavljali su se Srbima, a Albanci, Bugari i Makedonci ionako nisu htjeli trpjeti srbsku vlast.

  Dušanovo se carstvo počelo razpadati i prije dolazka Osmanlija. Među srbskim velikašima, koji na svojim posjedima vladaju kao samostalni vladari, iztiču se Lazar Hrebljanović, Vuk Branković, Uglješa i Vukašin Mrnjavčević i drugi.

  Zauzimanjem značajnog bizantskog uporišta Hadrianopolisa (Jedrene, turski Edirne), turski sultan Murat I. nastavlja s osvajanjem Balkana. U bitkama kraj Črnomena (1371) i na Kosovu (1389) porazio je srbske velikaše. Njegov nasljednik Bajazid I. (1389-1403) ostavlja sjeverni dio srbske države Đurđu Brankoviću, čije se sjedište nalazi u Smederevu.

 

 

Free Web Hosting