Povratak / Back

ČINJENICE O ODNOSIMA TURAKA I PRAVOSLAVACA

 

- Baltazar Katzianer, vicekapetan Krajine hrvatske javlja, da je dobio vijest od senjskoga kapetana, kako se kod Udbine sprema Vukdrug Mirosavić, vođa turskih četa, da udari na hrvatske krajeve (pisano u Črnomlju, 9. travnja 1559.):

,,Od mene, Boltezara Kocianara, ces(arske) s(vitlosti) većnika i vicekapitana Krajin hrvackih, vsim i vsakomu dajemo na znanje, kako mi ovu uru dodjoše glasi od kpaitana senjskoga, kako se uzdrži ovdi zdola: ...''

Glagoljički izvornik čuva se u nekadašnjem kranjskom zemaljskom muzeju Rudlophinum u Ljubljani, kao dio zbirke dokumenata (pisanih većinom glagoljicom) "Poročila o turških pripravah". Godine 1914. objavio ih je Ivan Bojničić pl. Kininski u "Vjesniku kraljevskoga hrvatsko-slavonskog-dalmatinskoga zemaljskog arhiva" kao "Izvješća o kretanjima turske vojske uz hrvatsku granicu u drugoj polovici XVI. vijeka" (Zagreb, god. XVI., str. 60-101).

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.36)

Srbski pisac Milovan Radovanović (1964: 294-295): ,,To istovremeno ukazuje i na dobar, čak poverljiv odnos turskih vlasti prema Srbima uopšte, o čemu imamo više primera i iz Prizrenskog Podgora. O ovoj činjenici govori i Vl. Skarić, koji smatra da je turska država imala u početrku veliko pouzdanje u svoje pravoslavne podanike, te su se oni, što voljom državne vlasti, što sami sobom, ,razmiljeli po sjevernim oblastima turskog carstva'.''

Free Web Hosting