Poviest / History

KAKO JE NASTALA POGLAVNIKOVA DŽAMIJA U ZAGREBU

 

Ante Pavelić je već u srpnju godine 1941. odlučio graditi džamiju u Zagrebu, kada do njega dolazi svećenik Giuseppe Ramiro Marcone, izaslanik Svete Stolice kod hrvatskog episkopata 1941-1945, koji upozorava na gradnju džamije u središtu Zagreba, koja bi po njemu mogla uznemiriti katoličko pučanstvo. Na ovu primjetbu Pavelić mu daje sliedeći odgovor, kojeg on s dodatnom primjetbom iznosi 28. veljače godine 1942. u Hrvatskom državnom saboru:

,,U Sarajevu je velika većina pučanstva bila muslimanske vjere, pa ni jednom muslimanu nije palo na pamet, da se uznemiri za to, što je svojedobno upravo u središtu grada sagrađena velika i liepa katolička katedrala. Kada sam došao ovamo, odmah su došli k meni ljudi, koji su donieli dva gotova nacrta za gradnju džamije. Nacrte sam pogledao i vidio, da bi po njima džamija imala biti sagrađena negdje u Kraljevačkoj šumi, dakle, 4 do 5 kilometara udaljeno od središta grada. Kazao sam im, neka s ovim nacrtima više ne dolaze, ali im nisam stavio do znanja, što namjeravam.
Opazio sam da je Umjetnički paviljon na trgu ,,N'' najpodesniji i mjesto najdostojnije, da se tamo sagradi džamija za muslimane. Tada je došao jedan gospodin, koji je kazao, da se ovaj hram umjetnosti ne smije pretvoriti u džamiju. Odgovorio sam mu:

OVAJ HRAM UMJETNOSTI NOSI NA SEBI ŽIG ROBOVANJA, JER SE ZOVE IMENOM “KRALJA OSLOBODIOCA”. JA NE MOGU OVAJ ŽIG DOSTOJNIJE IZBRISATI NEGO DA IZ OVOG HRAMA UČINIM DŽAMIJU. ZAŠTO?

ZATO, JER JE MUSLIMANA U SRBIJI NESTALO ONDA, KADA JE SRUŠENA ZADNJA DŽAMIJA. KAO ZNAK DA IH U HRVATSKOM NARODU NEĆE NESTATI, POSTAVLJA SE U GLAVNI GRAD NJIHOVA DŽAMIJA. MUSLIMANSKA KRV NAŠIH MUSLIMANA JE HRVATSKA KRV, MUSLIMANSKA VJERA JE, DAKLE, HRVATSKA VJERA, JER SU U NAŠOJ ZEMLJI NJENI PRIPADNICI HRVATSKI SINOVI.''

Džamija, na trgu Kulina Bana, građena je po osnovi graditelja (arhitekta) Stjepana Planića iz kamena s otoka Brača. Radove je izvodilo građevinsko poduzeće Zorislava Franetića. Imala je 3 munare koje su bile oko 45 metara visoke. Na munare su postavljeni alemi.

Prostor džamije iznosio je nekih 1300 četvornih metara. Pitanje zvučnosti je riešeno postavljanjem nove kupole, na koju je takođe stavljen polumjesec sa zviezdom. Sa sredine kupole visio je ogromni sviećnjak težine prieko 1000 kg, sa 140 svieća podieljenih u tri reda. Izpod kupole napravljena je rozeta. Tu je na crvenoj podlozi velikim slovima, arabskog pisma, napisano: ,,Predobri Bože, spasi nas!'' Novi prozori bili su izgrađeni od olovnog stakla.
Početak gradnje džamije padao je u godini 1360. po Hidžri, a kano krono-stih gradnje zagrebačke džamije služio je 173. ajet iz poglavlja Es Saffat (37:173), koji glasi ,,I uistinu, vojska Naša - oni će biti pobjednici'' (ve inne džundena lehumul-galibûn)
Na ulaznim vratima u džamiju stajala je mramorna ploča sa sliedećim nadpisom:

,,U slavu i u znak ljubavi spram Allaha Boga Jedinoga, te u znak pažnje prema muslimanima, podiže poglavnik Dr. Ante Pavelić ovaj velebni hram u glavnom gradu Zagrebu da odani sinovi vitežkog naroda hrvatskoga, iskreni sljedbenici uzvišene vjere Islama, skrušenom molitvom jačaju pregalačke snage u borbi za obranu i napredak liepe svoje domovine Nezavisne Države Hrvatske, koja da bi vazda sretna bila.''

Prvi ezan s munare čuo se 14. siečnja godine 1943. Bio je to prvi ezan u poviesti grada Zagreba. Džamija je službeno odtvorena 19. kolovoza godine 1944. Poslije učenja molitve od strane Hadži Alija ef. Aganovića, rieč je uzeo Ante Pavelić:

,,Preuzvišeni, presvietla gospodo visoki dostojanstvenici Islamske vjerske zajednice u Hrvatskoj! Braćo muslimani!
S najvećim veseljem i radošću pristupam pred ovo svetište hrvatskog naroda, pred ovo svetište Islama, veseleći se, što mi se izpunila davna želja, da se u glavnom, priestolnom gradu Zagrebu otvori hram, u kojem će pripadnici islamske vjeroizpoviesti moći vršiti svoje vjerske dužnosti, moći udovoljavati svojim dužnostima, prema vječnom Allahu, gdje će moći u molitvama nalaziti okrepe i utjehe za svoj zemni život i odavati hvalu Svevišnjemu Stvoritelju svega.

Preuzvišeni! (obraćajući se ef. Aganoviću)

Veselog srdca predajem Vam ključeve ove prve džamije u glavnom hrvatskom gradu i molim Vas, da je Vi otvorite i predate na uporabu vjernicima. Siguran sam, da time činimo Bogu veleugodno djelo, siguran sam, da će mnogi i mnogi, da će svi pripadnici islamske vjeroizpoviesti koji se nalaze u ovom gradu, a i oni, koji će iz ostalih dielova naše države u Zagreb dolaziti, nalaziti u ovoj džamiji najveću utjehu, da će nalaziti ovdje utjehu svome srdcu, svojoj duši i da će pred Previšnjim Allahom iznositi svoje skromne molitve za dobro i sreću hrvatskoga naroda, hrvatske države i islamskog svieta u hrvatskoj državi i po cielom svietu.''

Efendija Ismet Muftić je na najstrašniji način obješen od ruke nove vlasti godine 1945. na ulaznim vratima u džamiju. Mnoge druge muslimane čekala je ista sudbina. Munare su srušene s paklenim strojem i sva obilježja džamije uklonjena, a džamija je opet postala umjetnička sgrada. Čekalo se sve do godine 1987. na drugu džamiju u Zagrebu, istina ovog puta ne u središtu grada.

Zanimljiv je još podatak kako je u vrieme izgradnje džamije u Zagrebu urađena razčlanba od strane Hazima Šabanovića s naslovom ,,Od Sultan Fatihove Džamije u Ustikoliji do Poglavnikove džamije u Zagrebu''. Prema piscu u godini 1942., u NDH je bilo ukupno 1173 džamije. Prve ne ima više…

 

 

Free Web Hosting