Poviest / History

PETAR SVAČIĆ


Petar Svačić (1091.-1097.) iz plemenitog hrvatskog plemena Svačića bio je hrvatski ban i posljednji kralj Hrvatske krvi. Stolica mu je bila u Kninu. Za kralja hrvatskoga podigao se jamačno sa potporom bizantinskog cara Aleksija I.-naime bizantinskom caru nije bilo po ćudi napredovanje ugarskog kralja, budući da mu je bilo milije, da mu u susjedstvu bude manja država, tj.Hrvatska, nego li veća i jača Ugarska. Taj poticaj bez sumnje prihvatili su i Hrvati. Uvidjevši, kuda ih je dovela ne sloga radi koje su izgubili bili polovicu svojeg kraljevstva Hrvati se okupe oko Petra Svačića i proglase ga kraljem, koji je jamačno vodio Hrvate iz Dalmatinske Hrvatske u pomoć onima iz Sjeverne Hrvatske, odakle je bio protjerao Alma madžarskoga namjesnika u Hrvatskoj i te sjedinio u svojoj vlasti sve hrvatske zemlje od Jadranskoga mora sve do Drave.

Novi ugarski kralj Koloman, Ladislavov nasljednik na prijestolju, nije bio voljan odreći se Hrvatske, na koju je tobože poslije Alma imao baštinsko pravo kralj Koloman. Zato je u proljeće 1097. spremio vojsku i poslao ju prema Hrvatskoj, da oružanom rukom privede u život ovo svoje pravo. Ali i Hrvati se u tom složiše, te krenuše pod oružjem na Dravu. Stojeći tako jedni prema drugima kralj Koloman, kad vide da neće ići silom, pokuša se prijateljski nagoditi s Hrvatskim narodom, pa u to ime posla Hrvatima svoje glasnike. Hrvati saslušavši poslanike zaista se sastanu u sabor i zaključe primiti Kolomana kao rođaka Zvonimirove udove za kralja hrvatskoga, ako prisegne da će vjerno držati sva prava Kraljevstva.

Kako je Koloman na sve pristao pođoše u Križevce, gdje je po predaji Koloman potpisao ugovor s 12. župana kao zastupnicima dvanaest hrvatskim plemena i to iz roda Kačića, Šubića, Čudomirića, Svačića, Gušića, Maogorodića, Karinjana i Lapčana, Poletčića, Lasničića, Jamometića i Tugomirića. Po tome ugovoru koji je kralj potpisao nakon sporazuma sa zastupnicima 12. hrvatskih plemena, morao se je kralj okruniti hrvatskom krunom i zajedno priseći onako kako su prisezali kraljevi hrvatske krune:da će čuvati slobode plemena i gradova, zatim da će i poslovima kraljevstva raspravljati samo s velmožama i plemstvom Hrvatskog kraljevstva, pa onda u gradove da ne će dopuštati da se naseli nijedan stranac i napokon da će čuvati sve povasltice crkve.

Međutim tomu se ugovoru opre Petar Svačić, a s njim nešto plemstva i naroda. I kad je kralj Koloman krenuo u Bijelu Hrvatsku na krunidbu, nezadovoljnici se odijele od nagodbenjaka i krenu u borbu protiv kralja. Kod Gvazda ispod Donje Kupe na prelazu u Staru Dalmaciju negdje u svibnju 1097. dođe do odlučne bitke, u kojoj zaglavi i posljednji narodni kralj hrvatski Petar II.Svačić, držeći posljednji u svojoj ruci stijeg potpune državne nezavisnosti kraljevine Hrvatske. I tako na gori Gvozdu, koja se otada zove Petrova gora krvavim pečatom bi zapečačeno shvaćanje da će Hrvatska u zajednici s tuđinom i pod tuđinskim vladarom biti jača i slobodnija, nego sama pod svojim vlastitim.

Nakon toga Hrvatski Narod, iako mu je država bila združena sa Ugarskom samo u ličnosti zajedničkog vladara, presta poslije smrti posljednjeg vladara Hrvatske krvi živjeti-svojim-životom. Zbog toga je sasvim imao pravo posljednji hrvatski kralj Petar Svačić, kada je na Gvozdu uskliknuo: Finis Croatiae! - S Hrvatskom je svršeno!


Anet Oršanić u "Hrvatskom oraču", 1939.

Free Web Hosting