Povijest / History

PETAR KREŠIMIR IV.TRPIMIROVIĆ


Sin Stjepana I. Trpimirovića Petar Krešimir postao je svojim junaštvom i svojim diplomatskim vezama obnovitelj Kraljevstva Hrvatskoga. Naslijedivši oca i Kraljevstvo koje je bilo dosta jako i oporavljeno, ono ipak nije bilo tako silno i prostrano kao za prvoga Kralja Tomislava. Crvene Hrvatske oblasti bijahu već od kralja nametnika Pribunje odijeljene od Bijele Hrvatske. Pa i banovina Bosna bijaše svoja, a Srijemska banovina u rukama Bizanta. Tako je Petar u prvi čas vladao jedino Bijelom Hrvatskom, Slavonijom i nekim dalmatinskim gradoivma.

No doskora zavlada on svim gradovima Dalmacije tako da se više ne trgaju od Hrvatske za vrijeme cijele njegove vladavine i vladavine njegovih prvih nasljednika. Kasnije kada su Kumani stali u velikim grupama provaljivati i na balkanski poluotok i zaprijetili opstanku Bizanta, Petar Krešimir upotrijebi tu priliku, te osvoji i opet natrag pripoji Hrvatskom Kraljevstvu i Srijemsku i Bosansku banovinu.

U svojoj unutrašnjoj politici premda se poklonio reformama rimske crkve Petar Krešimir IV. bio je posve hrvatski kralj. U njegovu se dvoru govori hrvatski. Dvorski dostojanstvenici imaju imena i časti samo-hrvatske. Za njegovo vrijeme obnovljene su tri biskupije čisto hrvatskim karakterom (Kninska,Ninska i Biogradska), a bijahu podignuti i samostani, u kojima je cvao jezik i knjiga-hrvatska. Da bi zapriječio svako cjepanje države stegnuo je vlast banovima i županima, a cijelu je državu podijelio ponovno na 7. banovina: Srijemska i Požeška (današnja Slavonija), Slavonsku (današnja sjeverna Hrvatska i nešto zemlje na jugu Kupi i Savi), Hrvatsku (današnja Južna Hrvatska s Istrom do Raše), Bijelu Hrvatsku (od Zrmanje do Neretve i s Bosnom do Vrbasa), Bosanska (imeđu Vrbasa i Drine) te napokon Ramsku banovinu (danas otprilike Sjeverna Hercegovina do rijeke Rame).
Prema tome medje hrvatskoj državi za najslavnijega hrvatskog vladara bile su: Drava, Dunav do utoka Save, Sava do utoka Drine, Drina odprilike do Višegrada, zatim crta povučena od Višegrada do Rame s Neretvom, te napokon Jadransko more, rijeka Raša, te odprilike ista međa koja je i danas prema Kranjskoj i Štajerskoj.

Za njegova doba državne granice kraljevine Hrvatske bile su najšire: od Drave do Neretve, i od Jadranskog mora do Drine. On je uopće prvi hrvatski Kralj, koji je ujedinio Dalmaciju preko Bosne i sa Bosnom. Njegova diplomatska vještina koristila mu je više, nego ikojem drugom hrvatskom vladaru prije njega. No ne manje i-vojnička. Što se najbolje vidi iz ovih krijepkih i odlučnih riječi s kojima popračuje svoje darovnice: Drzne li se tkogod, zaveden đavlom, da povrijedi ovo darovanje, neka zna da treba biti, prezirući naše prijateljstvo, -jači od nas.

Na taj način pošto je Petar Krešimir proširio granice svoga Kraljevstva kakve su bile za Kralja Tomislava, uredio unutrašnje uređenje, obavio podjelu svoje države i pribavio prirodne međe: Jadransko more i rijeku Dunav, mogao je u Ninu 1069. godine taj Veliki Kralj okružen od mnogih dostojanstvenika svoga Kraljevstva, s ponosom uskliknuti: "Bog svemogući raširio je moju državu na kopnu i na moru," i nazvati se istom prilikom, "po Božjoj milosti Kralj Hrvatske i Dalmacije". Uopće iz povelje kojom Petar Krešimir daruje zadarskom samostanu sv. Krševana otok Maon iskzuje se Petar Krešimir kao vrlo odlučan i ponosan duh, jer tu preko svoga kancelara govori kao vladalac svijestan svoje vladalačke snage i svijestan da kao obnovitelj Hrvatskoga Kraljevstva sjedi na prijestolju djedova svojih, Kneževa i Kraljeva iz hrvatske narodne dinastičke kuće Trpimirovića.

Ante Oršanić u "Hrvatskom oraču", 1939.

Free Web Hosting