Poviest / History

KNEZ TRPIMIR


Nekako oko vremena pojave Saracena u Jadranu (840.-tih) umre knez Mislav, a naslijedi ga Trpimir (845.-864.) praotac one dinastije koja je uz neke izuzetke vladala u Hrvatskoj sve do pred kraj XI. stoljeća. Trpimir priznavao je doduše vrhovnu vlast franačkog kralja Lotara, kao kralja Italije, ali nam se unatoč toga javlja u punom vladalčkom sjaju po uzoru franačkog dvora. Sebe naziva "pomoću Božjom knez Hrvata" - "dux Chroatorum iuvatus munere divino", što je prvi spomen hrvatskog imena u povijesnim spomenicima, kao što je sačuvana nam njegova isprava od 4. ožujka 852., najstariji poznati nam hrvatski diplomatički spomenik. U Klisu imao je dvor, gdje su ga okruživali župani, komornici i dvorski svećenici. Inače bješe pobožan kao i drugi zapadni vladari onoga vremena. Nema sumnje da je hodočastio nekud u Cividale, sjedište akvilejske nadbiskupie, gdje se čuvao neki rukopis evandjelja sv. Marka, za koji se kazivalo, a tada i vjerovalo, da ga je napisao sam sv. Marko. Tom mu je prilikom ubilježeno ime na jednoj stranici iznad evandjeoskog eksta kao domno Tripimero. Ali "ne znajući kad će doći poslejdnji dan i tren, i vrlo zabrinut za spas svoje duše", knez Trpimir "posavjetovavši se sa svojim županima", odluči podići samostan u čast sv. Petra-možda po svom kršaćnskom imenu-u koji je doselio benediktinske redovnike iz čuvenog Montecassina. Samostan s crkvom gradjen je nedaleko Klisa u današnjim Rižinicama, medju maslinama, lozom i smokavama. Kad je samostan s crkvom bio dovršen, obrati se Trpimir na svoga kuma, splitskoga nadbiskupa Petra, da mu posudi srebra, od kojeg će dati načiniti crkveno posudje, čemu se on i odazva. U znak blagodarnosti knez Trpimir potom odluči, da će madbiskupa darivati, i upita ga što bi želio. Nadbiskup Petar, koji je nedavno kupio neka zemljišta u splitskoj okolici (Lažani i Tugari), poželi ispravom potvrdjeno vlasništvo ovih zemalja, a podjedno još da knez potvrdi nekadanje darivanje njegova prethodnika Mislava. Tome je udovoljio Trpimir u Biaćima dana 4.ožujka 852. u zboru hrvatske gospode, pače sam je Trpimir s desetinom kliškog kneževskog posjeda i crkvom sv.Jurja u Putalju darovao još i oveći komad zemljišta s kmetovima na njemu na uveličanje svete solinske crkve.

 

Anet Oršanić u "Hrvatskom oraču", 1939.

Free Web Hosting