Poviest / History

KNEZ MISLAVKad je 828. dokinuta furlaska markgrofovija i time prestao nadzor njezina markgrofa nad Dalmatinskom Hrvatskom, bi njezin knez neposredno podređen kralju Italije, što je svakako imalo za posljedicu da se odasada našao razmjerno slobodniji i nezavisniji. Ovakav položaj knežev morali su pored toga ojačati i poznati građanski ratovi u franačkoj državi, koji su stalno bjesnili uz male prekide od 829.-843. godine između cara Ludovika i njegovih sinova, a naročito poslije 833. kada je najstariji Ludovikov sin Lotar postao potpuno nezavisan vladar u kraljevini Italiji. Tada bijaše dlamatinsko-hrvatskim knezom Mislav (835.-845.), po svoj prilici neposredni nasljednik Vladislavljev, a sjedište mu je više bio Nin nego Klis, gdje mu se spominje dvorac (curtis). Mislav bješe pobožan vladar: sagradio je u mjestu Putalju nedaleko salonskih ruševina crkvu sv. Jurja, možda po svom kršćanskom imenu, i obdari ju zemljištem i robovima, koji će od oca na sina ovu zemlju obrađivati, a kao susjed grada Splita sjeti se i nadašnje crkve, kojoj je tada biskupom bio Justin pa joj odredi desetinu plodova i životinja na svom kneževskom posjedu u susjednom Klisu. Ovo je prvi dar što ga je splitska crkva dobila od hrvatskog vladara na hrvatskom zemljištu. Ali kneževo darivanje vrlo je značajno s političkog gledišta, jer je splitska crkva bila na bizantinskom, dakle tuđem teritoriju, a povrh toga još je potepadala pod carigradskog patrijarha. Baš za vladanja Mislava dovršila se konačno u Carigradu dugotrajna borba protiv ikona pobjedom "pravovjerja" 842. godine. O tom je onda obavijestio patrijarh Metodije zasebnim pismom splitskoga nadbiskupa Justina, tražeći od njega da taj događaj proslavi u svojoj crkvi, što je ovaj i učinio. Međutim baš oko toga vremena bili su politički odnosi između Franačke i Bizanta vrlo dobri, a kao carski strateg fungirao je u carskoj Dalmaciji u to vrijeme Brienij.

U svim se ovim prilikama ima tražiti razlog, da se tada i Dalmatinska Hrvatska oglasila kao nova sila na Jadranskom moru, uperena svakako u prvom redu protiv arapskih gusara, tada teške brige ne samo bizantinskog carstva, nego i Lotarove Italije. Ali još prije nego li je došlo bar do većih sukoba s Arapima, knez Mislav okušao je svoju pomorsku snagu s Mlečanima, a te su tada napadali i Neretljani. Nije nam ništa zabilježeno o povodima hrvatsko-mletačkih sukoba, a ne znamo ni to, je li su Hrvati napadali mletačke trgovce u zajednici s Neretljanima, no da je bilo borbi između Mislavljevih podanika i duždevih, nema sumnje. Zbog toga odluči se dužd Petar Tradonik na vojnu, da bi prisilio Hrvate i Neretljane na mir. Ne znamo da li je tada došlo do kakova sukoba, samo je sigurno, da je dužd utanačio s Hrvatima trajan mir 839. godine pod nepoznatim nam uvjetima, a onda preplovi do susjednih neretljanskih otoka, gdje je vladao knez Družak(Droisaicus), i sklopi također i s njim mir. Ali već na proljeće iduće godine došlo je do novoga sukoba između Neretljana i Mlečana u kojem dužd bi ljuto potučen. Čini se da je tada neretljansko brodovlje dopiralo sve do franačke Istre, jer italski kralj Lotar utanači početkom 840. s duždom ugovor koji se imao obnavljati svake pete godine, a po kojem bješe Venecija obvezna, da za trgovačke privilegije, podijeljenje joj od kraljevine Italije, priskoči u pomoć sa svojim brodovljem istarskim i nekim drugim sjevernotalijanskim gradovima "protiv Slavena" (contra generationes Sclavorum, inimicos scilicet vestros), razumije se, ako bi ih napali.

 

Anet Oršanić u "Hrvatskom oraču", 1939.

 

 

Free Web Hosting